Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: Siu-liu
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 368 slov
Počet zobrazení: 11 939
Tlačení: 779
Uložení: 820
Úloha A:
Over, ako vplýva zmena koncentrácia na rýchlosť chemickej reakcie.
Pomôcky a chemikálie A:
- pomôcky: 2 skúmavky, stojan na skúmavky
- chemikálie: roztoky HCl (kyselina chlorovodíková) s rôznymi koncentráciami, granulovaný Zn (zinok)
Postup A:
1A: Skúmavky sme naplnili do 1/3 objemu jednotlivými roztokmi
2A: Do oboch skúmaviek s roztokmi sme vhodili po jednej granulke zinku.
3A: Pozorovali sme reakciu.
Zistenie A:
V skúmavke s roztokom s vyššou koncentráciou chemická reakcia prebiehala rýchlejšie → prebiehala v skúmavke s roztokom, ktorej bol väčší výskyt účinných zrážok

Úloha B:

Over, ako vplýva zmena teploty na rýchlosť koncentrácie.
Pomôcky a chemikálie B:
- pomôcky: kadička, liehový kahan, 2 skúmavky
- chemikálie: roztoky HCl (kyselina chlorovodíková) s rôznymi koncentráciami, granulovaný Zn (zinok)
Postup B:
1B: Skúmavky sme naplnili roztokom HCl s rovnakou koncentráciou.
2B: Do oboch skúmaviek s roztokmi sme vhodili po jednej granulke zinku.
3B: Jednu skúmavku sme zahrievali nad kahanom a druhú sme vložili do kadičky so studenou vodou.
4B: Reakcie sme pozorovali.
Zistenie B:
Zvýšením teploty sa zvýšila rýchlosť chemickej reakcie → zvýšil sa počet častíc, ktoré získavali aktivačnú energiu a zväčšil sa počet zrážok.

Úloha C:
Over, ako vplýva inhibítor na rýchlosť chemickej reakcie.
Pomôcky a chemikálie C:
- pomôcky: 2 skúmavky
- chemikálie: roztoky HCl (kyselina chlorovodíková) s rôznymi koncentráciami, granulovaný Zn (zinok)
Postup C:
1C: Skúmavky sme naplnili roztokom HCl s rovnakou koncentráciou.
2C: Do oboch skúmaviek s roztokmi sme vhodili po jednej granulke zinku.
3C: Do jednej sme prisypali močovinu.
4C: Reakcie sme pozorovali.
Zistenie C:
V skúmavke do ktorej sme pridali močovinu, reakcia prebiehala pomalšie, pri vyššej koncentrácii močoviny by sa chemická reakcia mohla zastaviť. Toto spomalenie chemickej reakcie bolo spôsobené tým, že bola zväčšená aktivačná energia.

Úloha D:
Over, ako vplýva veľkosť plošného obsahu povrchu tuhého telesa na rýchlosť chemickej reakcie.
Pomôcky a chemikálie D:
- pomôcky: 2 skúmavky, laboratórna lyžička
- chemikálie: roztoky HCl (kyselina chlorovodíková) s rôznymi koncentráciami, granulovaný Zn (zinok)

Postup D:
1D: Skúmavky sme naplnili roztokom HCl s rovnakou koncentráciou.
2D: Do jednej sme vhodili jednu granulku zinku, do druhej sme nasypali práškový zinok.
3D: Reakcie sme pozorovali.
Zistenie D:
Čím je plošný obsah reaktantou väčší, reakcia prebieha rýchlejšie.

ZÁVER:
Na rýchlosť chemickej reakcie vplývajú tieto faktory:
→ koncentrácia
→ teplota
→ inhibítor
→ plošný obsah
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.053