Európska baroková literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturant
Typ práce: Referát
Dátum: 02.05.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 425 slov
Počet zobrazení: 8 869
Tlačení: 627
Uložení: 648
(16. – 18. storočie)
 
Od konca 16. st. vzniká v Španielsku a Taliansku nový umelecký smer – barok. Názov tohto umeleckého smeru vznikol zo slova barocco čo znamená perla nepravidelného tvaru. Barokové umenie sa rozvíjalo v období Tureckých vpádov, 30 ročnej vojny a sociálneho útlaku. Nepriaznivá spoločenská situácia a beznádej zapríčinili nedôveru v pozemský život. Do popredia sa dostáva viera v Boha a v posmrtný život.
 
Charakteristika literatúry:
- Viera v Boha a posmrtný život. - Túžba po živote, strach zo smrti – túžba po večnosti - Náboženský mysticizmus – pozemská zmyslovosť - Rozpor medzi umelou literatúrou a ľudovou ústnou slovesnosťou – vplývanie umelej literatúry a ľudovej ústnej slovesnosti - Spisovatelia využívali vyšší knižný štýl – vznikajú diela písané v hovorom štýle - Pominuteľnosť svätých vecí – túžba po svetskej nádhere  
Znaky literatúry:
- Emocionálnosť (citovosť) - Dekoratívnosť (ozdobnosť) - Pompéznosť (slávnostnosť) - Patetickosť (nadnesenosť)  
Z neskorého baroka sa vyvinulo rokoko (ozdoba z perál). Predstavitelia tohto lit. smeru písali diela, v kt. prevládala radosť zo života, motív prírody, lásky, priateľstva a vína.

Anglická baroková literatúra
 
JOHN MILTON
- preslávil sa eposom Stratený raj. Celá skladba má prenesený alegorický význam. Hl. postavou je Satan, kt. sa búri proti nebesám a Bohu. Pripraví pomstu – nahovorí prarodičov AdamaEvu, aby spáchali hriech. Sú vyhnaní z raja. Satan je symbolom parlamentu, Boh a anjeli symbolizujú absolutistickú monarchiu. Prostredníctvom tohto diela kritizuje autor politické usporiadanie v Anglicku.
Voľným pokračovaním je epos Raj znovu nájdený.
 
Česká baroková literatúra
 
JAN AMOS KOMENSKÝ
- podieľal sa na reforme školského systému. Politická situácia ho prinútila odísť z Moravy, usadil sa v Poľsku, neskôr žil v Anglicku, Švédsku a Holandsku (Amsterdam). Vo všetkých krajinách zreformoval školský systém. Je autorom mnohých pedagogických prác.
Napísal pedagogické dielo Veľká didaktika (Didactica magna) – prepracoval celý školský systém a zaviedol tieto zásady:
- Presadzoval postupnosť vo vyučovaní - Presadzoval názornosť vo vyučovaní - Zakázal fyzické tresty - Presadzoval vzdelávanie pre všetkých - Chcel aby sa deti učili v materinskom jazyku Svet v obrazoch – prvá obrázková jazyková učebnica
Brána jazykov otvorená – prvá učebnica latinčiny
Informatorium školy mateřské – spis o výchove v predškolských zariadeniach
Filozoficko-reflexívna skladba Labyrint světa a ráj srdce – hl. hrdina pútnik (autor) chodí po meste (po svete) a sprevádzajú ho VšudybudMámení. Títo sprievodcovia nasadia pútnikovi ružové okuliare na krivo a on vidí skutočný život spoločnosti. Je sklamaný, preto sa uzatvára do vlastného vnútra (srdca), kde nachádza skutočný raj.

Slovenská baroková literatúra
 
HUGOLÍN GAVLOVIČ
- je autorom skladby Valaská škola mravuv stodola – lyricko-epická skladba. Autor vychádza zo životnej múdrosti valachov, je to kniha morálnych rád a ponaučení do života. Obsahuje 16 000 básní, každá báseň je 12 veršová. Autor odsudzuje alkoholizmus, vojnu, odrodilstvo (opak vlastenectva), vyzdvihuje vzdelanie, vlastenectvo, kritizuje bohatých, vyzdvihuje múdrosť chudobných. Autor využíva príslovia a porekadlá, v závere skladby vyjadruje vieru v spravodlivú vrchnosť a vyzýva ľud k poslušnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020