Inverzia - literárny pojem

INVERZIA – spočíva v narúšaní gramaticky zvyčajného slovosledu, resp. vety s umeleckou motiváciou

Osychajú ústa z rosy sviežej
Stúpa z vlasov tenký biely dym
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/11116-inverzia-literarny-pojem/