Zóny pre každého študenta

Inverzia - literárny pojem

INVERZIA – spočíva v narúšaní gramaticky zvyčajného slovosledu, resp. vety s umeleckou motiváciou

Osychajú ústa z rosy sviežej
Stúpa z vlasov tenký biely dym
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/11116-inverzia-literarny-pojem/