Zóny pre každého študenta

Synonymum - literárny pojem

SYNONYMUM – slová , ktoré sa odlišujú  zvukovou podobou, ale majú rovnaký alebo veľmi blízky význam.

mesiac – luna, tvár – obličaj
hladieť – pozerať sa – dívať sa- upierať zrak

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/11119-synonymum-literarny-pojem/