Zóny pre každého študenta

Elégia - literárny pojem

ELÉGIA – žalospev, vyjadruje smútok nad stratou blízkeho, žiaľ zo sklamania v láske, trúchlivosť za mladosťou , bolesť, utrpenie.
V slovenskej literatúre je známy Předspěv k Slávy dcére od J. Kollára.
Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/11139-elegia-literarny-pojem/