Literatúra ako umenie, umelecké druhy, útvary a žánre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 199 slov
Počet zobrazení: 6 989
Tlačení: 459
Uložení: 493
Literatúra ako umenie, umelecké druhy, útvary a žánre
 

Literatúra

-  slovesné umenie, základným stavebným kameňom – slovo
-  v užšom zmysle ide o diela, texty vytvorené s estetickým zámerom
-  v širšom zmysle ide o všetky slovesné diela, aj neumelecké texty – vedecké, politické, náboženské, právnické, publicistické
 
Literatúra ako umenie má korene v antickom Grécku zásluhou slepého potulného básnika Homéra, autora eposov Ilias a Odysea
 

Umenie

-  výnimočná schopnosť, nadanie robiť nejakú činnosť – umelecké dielo
-  druhy umenia – maliarstvo, sochárstvo, grafika, hudba, divadlo, tanec, film, folklór...
 
Literatúra
1, populárna – pre nenáročného čitateľa
2, dobrodružná – pútavý, dramatický dej, motívy nebezpečenstva
3, literatúra faktu – poznávacia funkcia, spracovanie faktov, histórie, objavov, súčasnosti
4, science- fiction (sci-fi) – vedecko-fantastická, s dejom do budúcnosti
5, literatúra pre deti a mládež – obsahom je primeraná detskému čitateľovi do 14 – 15 rokov
6, slovesný folklór – folklórne texty piesní, básní, epických diel

Význam literatúry: vzdelávací, poznávací, estetický, etický (emocionálny)
 
Literárne druhy: lyrika, epika, dráma
 
Podľa jazykovej formy:  poézia(viazaná reč), próza (neviazaná reč), dráma (dialóg)
 
Žánre: román, novela, poviedka, rozprávka, povesť,
epos, óda, elégia,
tragédia, veselohra, komédia
Literárna teória
-  skúma zvláštnosti v obsahu, výrazové prostriedky (nárečie, spisovný jazyk, literárne druhy, žánre, smery, metódy)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016