Druhá vlna slovenského realizmu

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 778 slov
Počet zobrazení: 11 377
Tlačení: 463
Uložení: 441

Druhá vlna slovenského realizmu

2.  vlna (1900-1918): Božena Slančíková - Timrava, Jozef Gregor Tajovský, Ján Čajak, Ľudmila Podjavorinská, Janko Jesenský
-  poézia – sylabotonický veršový systém (realisti)
-  verše sú organizované do stôp
-  striedanie prízvučných a neprízvučných slabík
-  trochej – P,N; jabm – N,P; daktyl – N,N; spondej – P,P
-  próza – témy zo skutočnosti
-  kritika slovenskej dediny (zobrazenie sociálnej problematiky)
kritický realizmus
-  psychologizácia – vnútorný život človeka, autor preniká do psychiky
•  žánre:
-  novela, poviedka
-  dráma – rozvíjala sa len u Tajovského
 
POROVNANIE 1.a 2. vlny
1.  spoločné znaky:
-  realistická metóda
-  rozvoj (dôraz) epiky – hl.novela, poviedka
-  témy zo súčasnosti
-  slov.dedina
2.  odlišné  znaky:
1.vlna 2.vlna 
  opis    kritika
  otázka zemianstva  - 
  národná tematika   sociálna tematika
 
1. Božena Slančíková – Timrava
-  Timrava = pseudonym, podľa jej obľúbenej studničky
-  dcéra evanjelického farára
-  veľmi dobre poznala slov.dedinu
-  dobrá pozorovateľka
-  nenápadný osobný život – zatrpknutosť spisovateľky (nevydatá žena)
-  materiálny nedostatok – honoráre za tvorbu boli len symoblické
-  ostrá kritička: používala iróniusatiru
-  rozdelenie jej tvorby:
1. poviedky a novely z prostredia dedinskej inteligencie
-  osudy mladých dievčat, ktoré sa chcú „dobre“ vydať, snivajú o láske, ale zisťujú, že realita je iná (bez lásky) rozčačovanie
-  Timravino chápanie lásky (napr.dielo: Bez hrdosti)
2. poviedky a novely zo života dedinského ľudu (napr.dielo: Ťapákovci)
3. poviedky a novely s témou vojny (napr.dielo: Skon Paľa Ročku)
•  jej hranica medzi poviedkou a novelou nie je zreteľná
 
dielo: Ťapákovci
-  epika/poviedka
-  charakter kritický, tragický, realistický, psychologický, emociálny
-  slabá dejová línia (dej v pozadí) – opis, charakteristika postáv, prostredia, života
-  v popredí psychika postáv, najmä hl.postáv Anča – Iľa (vnútorný monológ)
-  konflikt  1. vonkajší – Iľa a Ťapákovci
  2. vnútorný – Anča (jej tragédia)
-  charakteristika hl.postáv

Iľa  Anča

  kráľovná – panovačná, rozkazuje,poučuje najtragickejšia postava
  obyčajná dedinská žena z vonku zmyja – uštipačná, drsná, závistlivá
  chce zmeniť spôsob života Ťapákovcov  z vnútra – citlivá, nežná, pekná
  túži po modernejšom živote (má cieľ) stará dievka, ktorá reprezentuje zaostalosť rodiny
  vzdelanejšia ako ostatní nevedela chodiť, mrzáčka
  manželka Paľa, postaví jej dom  túži byť milovaná a chce sa vydať, ale zostáva jej
 len vyšívanie čepcov pred mladé nevesty
 
-  názov – symbol dedinskej lenivosti a konzervativizmu
-  chronologická kompozícia
 
dielo: Skon Paľa Ročku
-  psychologická poviedka
-  hovorí o vine, utrpení a odpúšťaní
-  zvláštnosťou je, že tieto vysoké témy, objavujúce sa v literatúre od antiky, zasadila do slovenskej dediny
-  príbeh o veľkej láske PaľaZuzany a jej rozplynutí
-  o ich snahe vymaniť sa z chudoby, o vine a dosiahnutí odpustenia
Štruktúra diela:
-  poviedka sa skladá zo 4 častí.
-  dej sa odohráva v novom Paľovom dome
-  Timrava použila silné vnútorné monológy, v ktorých rozoberá bytostné otázky života: lásku a jej rozplynutie, previnenie a odpustenie, obetavosť a nezištnosť rodičovskej lásky, pýchu a pokoru
-  Vnútorné monológy slúžia na charakteristiku postáv, pomocou nich sa dozvedáme, čo si Paľo myslí o Zuzane a opačne. Obe postavy najprv negatívne opíšu svoje city a myšlienky voči druhému, uvažujú, ako sa láska pri ich chudobe vytratila a až potom zhodnotia kladné stránky i činy svojho partnera
 
2. Jozef Gregor Tajovský
-  narodil sa v Tajove
-  najstarší z 10 detí, preto bol vychovávaný starý otcom
-  po vojne J.Jesenským vystúpil na obranu spoločného štátu Čechov a Slovákov
rozdelenie jeho tvorby:
1. starootcovský cyklus – venované starým rodičom resp. detstvu
napr. Žliebky, Prvé hodinky, Do konca
2. útočí proti slovenskej pasivite
napr. Rozprávky, Spod kosy, Smutné nôty
3. chlebové poviedky – venované chudobným ľudom, kde chlieb chýba
napr. Mamka Pôstková, Maco Mlieč
4. monografické poviedky
sústreďuje sa na jednu postavu a jej utrpenie, napr. Maco Mlieč
 
dielo: Maco Mlieč
-  epika/poviedka monografická
-  rozprávač – autor Tajovský (JA rozprávanie, ale na deji sa nezúčastňuje)
-  všíma si skôr opis ako prostredie
-  autor kritizuje chudobu na dedine a zdieranie chudobného, jednoduchého, zaostalého človeka
Maco Mlieč
-  zaostalý, zanedbaný, škaredý
-  viedol jednoduchý život, vyzeral staršie ako gazda
-  mocný, pracovitý – pyšný na svoju prácu
-  neplatený, využívaný gazdom
-  mrzák – hluchý
-  nemal rodinu
DEJ:
1. Macovi zomrú rodičia – jeho gazda (richtár) mu platil za robotu, ale po smrti jeho rodičov robil iba za pálenku, oblečenie, tabak až do jeho smrti ho gazda využíva
2. Gazda (60rokov) sa o neho stará aj keď si Maco zlomil nohu, tak ho zobral do nemocnice
3. Maco dobrovoľne spí v telinci, kdde je zima, želá si, aby bol za čo pochovaný
4. Maco zomiera a gazda mu vystrojil krásny pohreb odplata za Macovu robotu
 
Kukučín, Tajovský – v ich dielach dochádza, že si ľudia uvedomujú, kde urobili chybu a ľutujú to aspoň v poslednej chvíli.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023