Slovenská medzivojnová próza (Jozef Cíger Hronský, Urban)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 989 slov
Počet zobrazení: 5 462
Tlačení: 242
Uložení: 232

Slovenská medzivojnová próza

· Priblížte charakter slovenskej medzivojnovej prózy.
· Zaraďte J. C. Hronského a M. Urbana do kontextu slovenskej medzivojnovej literatúry.
- pluralizmus literárnych prúdov
- moderný charakter literatúry
- téma : vojna, aktuálne problémy, slovenská dedina
- 3.tia vlna realizmu > sociálno-psychologický
- naturizmus
- odkláňanie sa od vonkajšej reality- zameranie sa na vnútorný a subjektívny svet hrdinu
- hrdina- opozícia voči spoločnosti- líši sa; často je rozprávačom (1.os)
- využitie vnútorného monológu
- príroda odráža pocity hrdinu a je mu útočiskom
- metaforický ráz, umelecké prostriedky (aj biblické symboly), rytmus, hra so slovami
- stiera sa hranica medzi snom a realitou; medzi autorskou rečou a rečou postáv
- viac generácií
1.  staršia
2.  stredná > J.C. Hronský
3.  mladá > M. Urban
 

1.  Jozef Cíger Hronský

 
· lit. pre deti a mládež
· hlavné znaky tvorby ® hl. postavy sa vyrovnávajú s ťažkým osudom
® osudovosť – determinácia
® pasivita postáv
® realistická metóda
® psychologizácia
® dedinské prostredie > inak ako realisti ® dedina - celok, kt. má svoj život
a.  zjavný > realisti
b.  skrytý  > J.C. Hronský
· aj obyčajný človek môže prežiť úžasný život ® Malý – veľký človek
 
Jozef Mak
· je soc. – psychologický román
· námetom bola slovenská dedina, kdesi na Horehroní
· Téma : metaforický(avantgarda) obraz slovenského osudu a biedy, alebo na druhej strane konkrétne osudy obyčajného človeka J. M. (človeka milióna).
· Hl. myšlienka : človek sa nemá vzdať ranám osudu, má s mím neustále bojovať.
· Hl. postavy : Jozef Mak, nevlastný brat Jano, Maruša Melošovie, Jula Petriskova, Gregor Bialoš
· Kompozícia
•  využívajú sa tu dialógy a vnútorné monológy(avantgarda)
•  časté sú modálne slová
•  rozprávač ® dopovie to, čo postava nechce, alebo nevie povedať (prihovára sa mu, ľutuje ho) ® 3.os. sg.
•  využíva sa tu kontrast, napr.: pri postavách => Maruša – Jula
•  charakter => J. M. – na jednej strane pokorne príma rany osudu a na druhej strane mu vzdoruje ® DIPÓLOVÝ HRDINA
•  autor tu neustále vkladá lyrické pasáže
•  mak ® malý človek

· vzťah J.M. k ...
•  matke ®predstavuje si ju ako Pannu Máriu, klad. vzťah
•  Maruši ® miloval ju no znenávidel, keď sa vidala
•  Jule ® nemiloval ju, súcitil s ňou ® neskôr láska
•  Jula ® inovať ... Maruša ® chalupa (symboly)
 
· Dej :
•  J. M. bol nemanželský syn a mal nevlastného brata, ktorý ho nenávidel a bil. Od svojej mladosti sa musel ťažko pretĺkať životom. Keď podrástol najskôr pastierčil u starého Kulandu. Keď v dedine vypukol požiar zhorel im dom a prichýlili ich krstný Melošovie a J. M. sa zamiluje do Maruši Melošovie. Šiel robiť do hory k drevorubačom, kde spoznal Gregora, ktorého zabil strom a o ktorom sa dozvedel, že bol jeho otec. J. M. sa rozhodol postaviť dom, ale skôr ako ho dokončil musel narukovať. Keď sa vrátil o 2 mesiace neskôr ako mal, pretože zaúčal mladých vojakov, zistil, že jeho brat Jano si zobral za ženu Marušu a privlastnil si 1/2 domu. J. M. si viac zo vzdoru, ako z lásky zobral za ženu Julu Petriskovú, ale i tak chodil tajne za Marušou. Maruša však ošpatnieva a začína piť, stáva sa alkoholička. Jano pomáha verbovať chlapov do USA a zmizne. Maruša spácha samovraždu (utopí sa) a Jozefova žena Jula zomiera pri pôrode 2. dieťaťa. Až vtedy J. M. pochopí, že ju mal rád.
 
· záver ® na začiatku ukrižované ruky a v závere sa mráz a chlad mení na teplo
•  ZMIERENIE
 

2.  Milo Urban

·  nástupca slov. realistov
·  lit. tvorba ® realistické poviedky, novely zo života obyč. človeka, romány z obdob. vojny
·  Trilógia ® Živý bič, Hmly na úsvite, V osídlach
·  hlavné znaky tvorby® reakcia obyčajného človeka na zlo
® psychologizácia diel
 
 
Živý bič
•  protivojnový román (obd. 1sv. vojny)
•  unaministický > ( z lat. un amina – jedna duša)
•  hlavný hrdina ® dedina Ráztoky- KOLEKTÍVNY HRDINA
•  OBSAH ®
- vojna sa ľudí v dedine týka NEPRIAMO (muži nie sú doma, ale bojujú)
- 1. stretnutie s vojnou ® návrat zmrzačených chlapov z vojny (polia boli prázdne ® hlad v dedine)
- štát zobral ľuďom dobytok pre vojakov
- šírenie chorôb ® zlé zdravotné podmienky
- dedina nič nemá - ostáva len viera v Boha (aj na vieru im siaha štát ® berie kostolný zvon)
 
1.ČASŤ ® Stratené ruky
•  brali mužov do vojny
•  po návrate z vojny ® muži = mrzáci
•  do dediny sa vracia dezertér Adam Hlavaj ® podľa neho 2. časť románu
•  Adam prežíva osobnú tragédiu ® zomiera mu žena Eva Hlavajová (znásilnená- nikomu nepovedala) ® snažila sa Adama dostať z vojny
•  notár Okolický ® znásilnil Evu – tá otehotnie- porodí- utopí sa
•  Adam sa pravdu dozvedá až po Evinej smrti
•  Adam sa pomstí ® za vojnu aj za svoju ženu
•  Adam zmobilizuje celú dedinu a tá sa stáva „Živím bičom“- pomocou nej sa chce pomstiť
•  dedina napadne strážnicu- vyrabuje a podpáli krčmu- utopia notára Okolického, tam kde Evu
 
· CHARAKTERISTYKA POSTÁV

- Eva Hlavajová - pasívna postava, kt. sa stáva obeťou Okolického, jej túžba mať doma muža, ale utopí sa pred jeho príchodom ® tragický život. osud
- Iľčíčka- aktívna postava, obyč. dedinská žena, kt. vždy povie, čo si myslí

  -protiklad E. Hlavajovej
  - začne sa brániť, keď jediného syna odvedú na vojnu ® protivojnová
 
•  notár Okolický- vyššia spoloč. vrstva, zneužíva svoje postavenie
- znásilnenú Evu pomstia dedinčania jeho utopením
•  dekan Mrkva- katolícky kňaz, na strane dediny, ale nechce aby sa búrila- láskavý k dedine
•  kaplán Létay- katolícky kňaz, považuje dedinčanov za spodinu, jeho postoj k vojne je odlišný
- posiela dedinčanov na vojnu, nech sa obetujú za vlasť
 
2.ČASŤ ® Adam Hlavaj
- aktívna postava, vojenský zbeh
- dezertér, kt. sa stáva hybným princípom vzbury
-  na jeho podnet sa dedina stáva živím bičom, kt. sa búri
 
· kompozícia ® 2 časti ® Stratené ruky, Adam  Hlavaj
 
· hlavná myšlienka ® zobraziť, ako dedina (ako celok) reaguje na „zlo“- udalosti zvonka, najskôr je pasívna, ale v závere sa stáva aktérom pod vplyvom Adama Hlavaja ® ZÚČTOVANIE 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Slovenská medzivojnová próza (Jozef Cíger Hronský, Urban)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034