Utorok, 30. mája 2017, meninyFerdinand, zajtra Petronela, Petrana
Dnes prezretých 3321 študentských prácOnline: 383 mladých ľudí

:: Prihlásenie

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Svetová próza po roku 1945

Autor: Dievča babuska (21)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1040 slov
Počet zobrazení: 1386
Tlačení: 95
Uložení: 90

Svetová próza po roku 1945

· Priblížte dôležité tendencie v svetovej próze po r. 1945 – rôzne smery, zoskupenia, platformy.
 
· svet sa rozdelil na východný a západný blok , vo V bloku bol jediný oficiálny smer socialistický realizmus, no na západe začali umelci vo svojich dielach nadväzovať na predvojnové smery a začali s experimentovaním
 
· Smery, zoskupenia a platformy:
o EXISTENCIALIZMUS
o NEOREALIZMUS: rozvíja sa v 40. a 50. rokoch v talianskej filmovej tvorbe a umení, je to návrat k realistickej tradícii v umení
 
o EXPERIMENTÁLNA LITERATÚRA:
•  ABSURDNÁ DRÁMA:
· nihilizmus/popieranie zmyslu všetkého/, človek má často pocity úzkosti, svet okolo je cudzí, hl. postava je neschopná komunikácie, dej chýba
•  EPICKÉ DIVADLO:
· uprednostňuje príbeh ako alegóriu/skrytý zmysel/, zavrhuje tradičné scénické postupy, používa netradičné inscenačné techniky/prestavanie scény počas predstavenia, používanie piesní, titulkov/, dej je prerušovaný rozprávačom alebo postavami, ktoré komentujú dej
•  NOVÝ ROMÁN:
· tzv. objektívny, príbeh je oslabený, postavy sa nazývajú on, ona, dominuje opis, absentujú príčinné a časové súvislosti, predstavitelia tohto románu netvoria skupinu, spája ich len odmietnutie tradičného románu,
 
o REVOLTA V LITERATÚRE 50. ROKOV:
•  BEATNICI /beat generation/:
· hnutie v USA, centrum v San Franciscu, spoločenská kríza podmienila vznik beatnikov, z angl. beat=zbitá/blažená generácia, zavrhnutie americ.spôsobu života, ktorý je založený na konzumnom spôsobe života a pokrytectve, snaha šokovať/použ.vulgarizmov, sex.scén/, hlavná téma je odmietanie konvencií, hl.znak spontánnosť a improvizácia
•  ROZHNEVANÍ MLADÍ MUŽI/angry young men/:
· anglický spisovatelia sa búrili proti konzervatívnej angl. spoločnosti, konvenciám a karierizmu, témy: sociálne rozpory a dezilúzia zo spoloč. Vývoja po 2.sv.vojne, hlavné postavy sú mladí nespokojní muži z niž. spoločen. vrstiev, ktorý túžia po postupe do vyššej spoločnosti, postup: autoštylizácia /štylizovanie podľa seba/, použ. hovorového jazyka
 
o POSTMODERNIZMUS:
•  reakcia na moderné postupy a krízu racionalizmu
o MAGICKÝ REALIZMUS:
•  návrat k legendám a mýtom
o LITERATÚRA S PRVKAMI FANTASTIKY:
•  sci-fi, fantasy a desivé vízie totalitnej spoločnosti
o SOCIALISTICKÝ REALIZMUS:
•  táto literatúra má slúžiť ideológii a ľudu, zobrazovať kladné stránky socializmu

 
· Charakterizujte bližšie existencializmus, uveďte najvýznamnejšie diela.
 
·  EXISTENCIALIZMUS:
-  vzniká ako myšlienkový /filozofický smer v 20-tych r. 20.st. v Nemecku, keď je ľudstvo po skončení 1.svetovej vojny v zložitej spoločenskej situácii
· Rozdeľuje sa na:
o  nemecký
•  predstaviteľ: HEIDEGGER
•  bol písaný pomerne zložitým jazykom a k umelcom neprenikol
o  francúzsky
o predstavitelia: ALBERT CAMUS a JEAN-PAUL SARTRE
o bol spopularizovaný prostredníctvom literatúry
 
· ovplyvnil mnoho umeleckých prúdov  po 2. sv. vojne, keď umelci a intelektuáli znovu pociťovali krízu morálky napr. nový román/experimentovani/, beatnikov /búrenie a odmietanie konvencií/ , absurdné divadlo/nezmyselnosť života/
 
· autori nadväzovali na filozofiu KIERKEGAARDA, NIETZSCHEHO a využívali aj psychoanalýzu SIGMUNDA FREUDA
o 1.vplyv KIERKEGAARDA:
•  základné ľudské pocity –úzkosť, osamelosť a tragickosť
o 2.vplyv NIETZSCHEHO:
•  existencia človeka je desivá, plná hnusu, bez perspektívy a odtrhnutá od existencie oných ľudí, takýto postoj je označený za nihilizmus /popieranie zmyslu všetkého/
o 3.vplyv FREUDA:
•  záujem o podvedomie respektíve nevedomie človeka, to sú činnosti, ktoré robíme automaticky, často pod vplyvom našej sexuality
 
· sústreďuje sa na človeka ako jednotlivca a jeho slobodnú voľbu, človek stojí sám proti svetu, spoločnosti, volí si to, akým spôsobom prežije svoj život – zmyslom jeho existencie sa stáva jeho sloboda, človek je tým, čo sám zo seba vytvoril, preto je za svoje voľby zodpovedný, ak si to uvedomuje, pociťuje strach, úzkosť a dostáva sa do absurdnej situácie
· u niektorých postáv je sloboda etickým princípom, ktorý človek volí vedome, iní chápu slobodu loveka absolútne, to znamená, že človek urobí čokoľvek, čo znesie jeho svedomie
 
· Najvýznamnejšie diela:
· Jean Paul Sartre:
o MÚR – zbierka poviedok /Múr, Izba, Hérostratos, Intimita, Šéfovo detstvo/, toto dielo sa sústreďuje na základný moment existencializmu: OSAMOTENOSŤ človeka medzi ľuďmi, vo všetkých poviedkach stojí medzi ľuďmi MÚR /napr.v Múre je to väzenie do ktorého sa dostáva skupina mužov , ktorí sa zúčastnili vojny a vypočúvajú ich, no nakoniec vysvitne, že išlo o súd v ktorom ich odsúdili na trest smrti, v Izbe múry izby v ktorej je zavretý manželský pár/ - autor vytvára hraničnú situáciu, kde je ohrozený ľudský život a týmto odhaľuje skutočné ľudské správanie, pretože všetko zrazu stráca zmysel a ostáva iba človek a smrť
 
· Text zachytáva hrdinu v určitej situácii – ako ju nazývame? Odôvodnite.
· táto situácia sa nazýva hraničná situácia: väzni sú odsúdený na smrť, všetko už stratilo zmysel, lebo vedia, že zomrú a tak sa ukážu takí akí naozaj sú
· Vysvetlite symboliku pomenovania poviedky .
· Múr má v tejto poviedke dva významy
· 1. Sú zavretí vo vazäní, medzi 4 múrmi
· 2. Čaká ich smrť a vedia, že príde, či sú vinní alebo nie
·  Je  záver poviedky absurdný? Zdôvodnite svoju odpoveď.
· áno, je absurdný, pretože Pablo dostáva ponuku, aby zradil Grisa a naoko ju príjme a prezradí im, kde sa skrýva, no je to iba jeho výmysel, chce si pred smrťou z vojakov vystreliť, no v zývere sa dozvedá, že Grisa dostali, pretože sa naozaj skrýval na cintoríne, tak ako povedal Pablo vojakom
 
· Albert Camus:
o MOR – román, odohráva sa v alžírskom mestečku, objavujú sa potkany s nákazou a ľudia začínajú chorľavieť, pod vplyvom choroby sa mení aj ich psychika, Dr.Rieux sa snaží nájsť protilátku, mesto žiada o pomoc Paríž, no lieky nezaberajú, úmrtnosť sa zvyšuje, nakazení sa ocitajú v karanténe, cítia sa osamelo a chcú sa stretnúť z rodinou, no nedochádza im, že tak by ich vystavili riziku, no nakoniec sa nájde protilátka a mesto sa otvára, ľudia sú šťastní, no iba Dr, Rieux si uvedomuje, že mor sa môže znova kedykoľvek vrátiť
 
· Je vzťah hrdinu ku konkrétnej situácii v tejto ukážke rovnaký ako v ukážke 1?
· áno aj nie, áno, pretože obyvatelia mesta vedia, že mor je smrteľná choroba a tak strácajú zmysel života, väzenie je u nich fyzické a takisto aj psychické a nie pretože vedia, že majú ešte malú nádej, pretože  doktori sa snažia nájsť protilátku a taktiež nevedia, že ak smrť príde, tak kedy príde, no v románe Múr vedeli presne, kedy ich čaká smrť
· Vysvetli symboliku názvu Mor. Čo je podľa autora skutočný mor
· autor ukazuje na obraze choroby akési zlo/sú izolovaní, opustení a nikto im nedokáže pomôcť/, toto zlo tu môže predstavovať fašizmus, čo je zhubná ideológia ako mor
· Možno podľa autora zlo poraziť?
· podľa autora sa zlo dá poraziť iba dočasne, pretože zlo je všadeprítomné a večné, no dá sa s ním bojovať
· Koho alebo čo predstavuje symbolicky Dr. Rieux?
· predstavuje NÁDEJ, že zlo raz môže byť porazené, ale aj VÝSTRAHU, že aj keď bude zlo porazené, tak môže znova hocikedy prísť naspäť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Slovenská literatúra po roku 1945 Referát 1798 slov 4.1
Slovenčina Slovenská poézia po roku 1945 Referát 1206 slov 5
Slovenčina Svetová literatúra po 1945 prehľad Maturita 4271 slov 0
Slovenčina Slovenská poézia po roku 1945 Maturita 1932 slov 7
Slovenčina Slovenská literatúra po roku 1945 Referát 978 slov 0
Slovenčina Slovenská literatúra po roku 1945 – poézia Poznámky 1039 slov 0
Slovenčina Slovenská próza po roku 1945 Poznámky 994 slov 10
Slovenčina Svetová literatúra po 1945 Poznámky 3265 slov 5
Slovenčina Svetová literatúra po roku 1945 Poznámky 991 slov 1
Slovenčina Svetová literatúra po roku 1945 Referát 877 slov 4.1
Slovenčina Literatúra po roku 1945 Poznámky 2121 slov 4.6
Slovenčina Slovenská próza po roku 1945 Maturita 1127 slov 3.6
Slovenčina Slovenská poézia po 1945 Referát 1280 slov 7.8
Slovenčina Slovenská poézia po roku 1945 (Kostra, Horov, Plávka, Mihálik, Válek, Rúfus) Referát 1814 slov 5.3
Slovenčina Slovenská literatúra po 1945 Referát 3402 slov 5.5
Viac podobných prác (17) »
0.024