Karel Havlíček Borovský

Borovský podle vesnice Borová, blízko Havlíčkova (dříve německého) brodu. Vystudoval gymnázium a zapsal se do kněžského semináře, odkud byl brzy vyloučen pro neshody s nadřízenými.

Pracoval jako redaktor, studoval soukromě literaturu. Vstoupil také do politiky (poslanec říšského sněmu, pro své názory brzy vyloučen). Vydával i vlastní noviny, ty však byly za nějaký čas zakázány. Několik měsíců strávil v Rusku a jako první přeložil do češtiny Gogolovi Mrtvé duše.

Za své názory byl poslán do vyhnanství do Brixenu v tyrolských Alpách. Po 5 letech se vrací domů s podlomeným zdravím a zanedlouho umírá.

Dílo:
Obrazy z Rus – cestopisné články
Křest Sv. Vladimíra – satirická báseň, pojednávající o zavedení křesťanství do Ruska
Král Lávra – humorné zpracování staré irské balady o ušatém králi
Tyrolské elegie – kniha básní, která líčí Havlíčkovo zatčení a jeho cestu do Brixenu
ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/1151-karel-havlicek-borovsky/