Literatúra - vypracované maturitné zadania

  Názov práce Kategória
Slovenčina Osudy dobrého vojaka Švejka obsah Čitateľský denník
Slovenčina Realizmus v slovenskej literatúre znaky Literatúra
Slovenčina Literatúra a umenie Literatúra
Slovenčina Realizmus v svetovej literatúre predstavitelia Literatúra
Slovenčina Ľudová slovesnosť znaky Literatúra
Slovenčina Detektívny román Literatúra
Slovenčina Alfred Nobel Literatúra
Slovenčina Slovenské divadlo, vývin drámy Literatúra
Slovenčina Rozdelenie literatúry na 2 bloky po roku 1945 Literatúra
Slovenčina Próza 20. storočia Literatúra
Slovenčina Medzivojnové obdobie v slovenskej literatúre Literatúra
Slovenčina Chronologický prehľad literárnych období Literatúra
Slovenčina Jozef Mak obsah Čitateľský denník
Slovenčina Drak sa vracia – Próza naturizmu Čitateľský denník
Slovenčina Klasicizmus v slovenskej literatúre predstavitelia Literatúra
Slovenčina Slávy dcéra – hlavná myšlienka Čitateľský denník
Slovenčina Antická literatúra znaky Literatúra
Slovenčina Ľudovít Štúr romantizmus Literatúra
Slovenčina Hugolín Gavlovič Literatúra
Slovenčina Humanizmus a renesancia – William Shakespeare Literatúra
Slovenčina Fantastická próza Literatúra
Slovenčina Poppoézia (Peteraj, Filan, Urban) Literatúra
Slovenčina Na západe nič nové kompozícia Čitateľský denník
Slovenčina Ťapákovci Čitateľský denník
Slovenčina Keď báčik z Chochoľova umrie Kukučín Čitateľský denník
Slovenčina Lyrická poézia 20. storočia (Rúfus, Válek) Literatúra
Slovenčina Pavol Országh Hviezdoslav - život a tvorba Literatúra
Slovenčina Outsideri Literatúra
Slovenčina Absurdná dráma znaky Literatúra
Slovenčina Symbolizmus znaky Literatúra
Slovenčina Staroslovienska literatúra charakteristika Literatúra
0.015