Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019

  Názov práce Kategória
Slovenčina Miroslav Válek básne Literatúra
Slovenčina Interpunkcia a diakritika Gramatika
Slovenčina Literárna postava Literatúra
Slovenčina Prozodické vlastnosti slovenského jazyka Gramatika
Slovenčina Próza naturizmu znaky Literatúra
Slovenčina Umelecký štýl – žánre a znaky Gramatika
Slovenčina Slovenská próza v medzivojnovom období Literatúra
Slovenčina Jazykoveda, lexikálna rovina, tvorenie slov Gramatika
Slovenčina Slovenská medzivojnová poézia (1918 - 1945) Literatúra
Slovenčina Lexikológia, slovná zásoba Gramatika
Slovenčina Román a jeho historický vývin Literatúra
Slovenčina Lexikológia, slová podľa príslušnosti k štýlu Gramatika
Slovenčina Živý bič – obsah, postavy, rozdelenie Čitateľský denník
Slovenčina Sociálno-psychologický román Literatúra
Slovenčina Národný jazyk, spisovný jazyk, kultúrny jazyk a nárečia Gramatika
Slovenčina Expresionizmus a Stratená generácia Literatúra
Slovenčina Rozprávací slohový postup – znaky a žánre Gramatika
Slovenčina Ivan Krasko – Slovenská literárna moderna Literatúra
Slovenčina Hovorový štýl znaky Gramatika
Slovenčina Božena Slančíková-Timrava a slovenský realizmus Literatúra
Slovenčina Funkčné jazykové štýly a slohové postupy Gramatika
Slovenčina Čakanie na Godota - obsah a postavy Čitateľský denník
Slovenčina Plešivá speváčka – Eugéne Ionesco Čitateľský denník
Slovenčina Absurdná dráma znaky Literatúra
Slovenčina Polovetné konštrukcie – príklady Gramatika
Slovenčina Kým kohút nezaspieva – stručný obsah Čitateľský denník
Slovenčina Dráma ako literárny druh Literatúra
Slovenčina Administratívny štýl znaky Gramatika
Slovenčina Maco Mlieč – stručný obsah a charakteristika Čitateľský denník
Slovenčina Jozef Gregor Tajovský – obdobie Literatúra
Slovenčina Veta podľa zloženia a obsahu Gramatika
Slovenčina Dom v stráni – postavy charakteristika Čitateľský denník
Slovenčina Neprebudený – stručný obsah Čitateľský denník
Slovenčina Rysavá Jalovica – stručný obsah Čitateľský denník
Slovenčina Martin Kukučín - obdobie a smer Literatúra
Slovenčina Vývin slovenského jazyka – spisovné obdobie Literatúra
Slovenčina Keď báčik z Chochoľova umrie – stručný obsah Čitateľský denník
Slovenčina Martin Kukučín - charakteristika tvorby Literatúra
Slovenčina Syntaktická rovina jazyka Gramatika
Slovenčina Samo Chalupka básne Literatúra
Slovenčina Opisný slohový postup znaky Gramatika
Slovenčina Klasicizmus v slovenskej literatúre predstavitelia Literatúra
Slovenčina Slovesá a gramatické kategórie Gramatika
Slovenčina Didakticko-reflexívna poézia, Hugolín Gavlovič Literatúra
Slovenčina Morfologická rovina jazyka Gramatika
Slovenčina William Shakespeare - obdobie, tvorba, diela Literatúra
Slovenčina Diskusný príspevok znaky Gramatika
Slovenčina Antigona stručný obsah Čitateľský denník
Slovenčina Antická dráma znaky Literatúra
Slovenčina Rečnícky štýl - rečnícke žánre Gramatika
0.018