Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 6368 študentských prácOnline: 503 mladých ľudí

:: Prihlásenie

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Básnické prostriedky – básnická trópika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 366 slov
Počet zobrazení: 519
Tlačení: 31
Uložení: 34

Básnické prostriedky – básnická trópika

Vznikli na základe prenášania významu  a práce s významom slovných spojení, veršov, viet

METAFORA: vzniká zámenou jedného slova alebo slovného spojenia iným slovom alebo slovným spojením, a to na základe vonkajších podobností (zmyslové vnímanie).

PERSONIFIKÁCIA: najčastejším druhom metafory. Vzniká tak, že sa neživým predmetom prisudzujú vlastnosti a schopnosti ľudí. V personifikácii predmety ožívajú a konajú ako ľudia.

ALEGÓRIA: druh rozvitej metafory, nepriameho pomenovania obrazu alebo deja (motívu, myšlienky, postavy, udalosti), ktoré sa nemôže alebo nesmie vyjadriť priamo. Na princípe alegórie môže byť postavené celé dielo. S alegóriou sa stretávame najmä vo zvieracích bájkach (Ezop, La Fontaine, Krylov), kde sa zvieratá personifikujú.

PRIROVNANIE: druh básnického trópu, ktorý má vlastnosti metafory. Kým v metafore sú slová v prenesenom význame, v prirovnaní majú priamy význam.

Prirovnanie má tri časti: porovnávaný člen a spoločná vlastnosť, ktorá je základom porovnávania.

METONYMIA: je obrazné pomenovanie založené na prenášaní pomenovania javov na základe vnútornej väzby medzi nimi, podľa princípu vecnej alebo logickej súvislosti.

vypiť pohár mlieka, čítať Kukučína.

EPITETON: básnický prívlastok - vyjadruje príznak podstatného mena. Vnáša do umeleckého textu emocionálnosť a expresívnosť, vyjadruje hodnotiaci vzťah autor

SYMBOL: je každý znak, ktorý vzniká na základe zaužívaného označenia. V ľudskej spoločnosti existuje veľa ustálených symbolov (srdce - láska).

EUFEMIZMUS: zjemnenie významu => snahu povedať nepríjemnú vec miernejším spôsobom. Napríklad – „Nežije“, „Zosnul“ alebo „Opustil nás navždy“ namiesto „Zomrel“.

BÁSNICKÝ PROTIKLAD: stavajú proti sebe slová, ktoré sú protikladom iba v kontexte danej básne.

 

KOMICKOSŤ V TEXTE: rozpor medzi vonkajšími znakmi a vnútorným obsahom – realizuje sa rôznymi spôsobmi a formami => 2 základné druhy – humor a satira:

  1. HUMOR: estetický základ veselohry (Humor je soľ života. Slovenské príslovie)
  • jazykový humor: rečový podnet, ktorý vyvoláva u diváka zážitok smiešneho, komického,
  • situačný humor: nezvyčajná situácia, ktorá sa nám nestala => reagujeme smiechom.
  1. SATIRA: najostrejšou formou komickosti => intenzívna a protispoločenská (zámer – napraviť spoločenské poklesky a nedostatky). Skladá sa zo sarkazmuirónie a odsúdenia spoločenských javov, často sa využíva hyperbola (jej deformácia skutočnosti):
  • Irónia: vyjadruje záporný vzťah vyslovením pravého opaku toho, čo máme na mysli. Napr. študent nie je pripravený, učiteľ mu povie – „Vy ste dnes perfektne pripravený“.
  • Sarkazmus: vystupňovaná irónia, ostrá kritika a neľútostný výsmech. Na rozdiel od irónie, ktorá sa snaží odkryť negatívne javy v spoločnosť, sarkazmu aj zraňuje.
  • Hyperbola (zveličenie): slovo alebo slovné spojenie, ktoré má zveličujúci význam. Sú obraznými pomenovaniami, ktoré patria k metonymii. Zveličuje sa určitý rys s cieľom jeho emocionálneho alebo významového zvýraznenia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky Referát 227 slov 5.3
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky Referát 336 slov 5.2
Slovenčina Umelecké prostriedky Referát 390 slov 5.5
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky a ich identifikácia v texte Referát 526 slov 8.2
Slovenčina Básnické figúry a trópy Referát 263 slov 6.2
Slovenčina Textové výrazové prostriedky Referát 389 slov 0
0.016