Syntaktické štylistické figúry

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 164 slov
Počet zobrazení: 2 336
Tlačení: 180
Uložení: 195

Syntaktické štylistické figúry

PARALELIZMUS: zakladá na opakovaní rovnakých alebo podobných syntaktických konštrukcií, ktoré nasledujú za sebou vo veršoch alebo v próze.

Keď počína dievča po poli krákoriť, môžeš mu, mamička, periny hotoviť.

Keď počína dievča po poli spievati, môžeš mu, mamička, čepce vyšívati.

(Keď počína dievča – ľudová pieseň)

 

ELIPSA:  výpustka, je vynechávanie slov,

Aký otec, taký syn, aké drevo, taký klin. Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom (hodí – hoď); Hovoriť striebro – mlčať zlato (je); Dobrý deň! (prajem)

 

REČNÍCKA OTÁZKA (básnická otázka): napriek opytovacej intonácii obsahuje tvrdenie, záver myšlienky. => nečakáme na ňu odpoveď, lebo vyplýva zo samotného obsahu.

„zbíjal som ja, zbíjal sedem rôčkov v lete:

a vy že odkedy ten biedny ľud drete?!“ (J. Botto, Smrť Jánošíková)

A čo je mladosť? – Dvadsaťpäť rokov? (A. Sládkovič:Marína)


REČNÍCKE ZVOLANIE (básnické zvolanie): vyjadruje citový vzťah autora k obsahu výpovede. Prejavuje sa to vo forme zvolacej vety, najčastejšie v rozkazovacom spôsobe:

"A ty, mor ho! - hoj, mor ho! detvo môjho rodu,

kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;" (S. Chalupka, Mor ho!)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026