Staroslovienska literatúra charakteristika

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 23.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 431 slov
Počet zobrazení: 1 234
Tlačení: 89
Uložení: 73

1. Staroslovienska literatúra charakteristika

Staroslovienska literatúra vznikla vo Veľkomoravskej ríši v 9. storočí. Veľkomoravskú ríšu založil knieža Mojmír I. Knieža Rastislav sa snažil upevniť samostatnosť ríše. V r. 862 požiadal byzantského cisára Michala III., aby vyslal do Veľkomoravskej ríše kňazov, ktorí by tu šírili kresťanstvo. Cisár poslal do Veľkomoravskej ríše v r. 863 dvoch kňazov, bratov – Konštantína a Metoda zo Solúna. Pred príchodom na VM Konštantín zostavil hlaholiku a vytvoril slovanský jazyk staroslovienčinu na základe macedónskeho nárečia. Rastislav chcel, aby vyučovali kňazov na VM v reči ľudu. Lenže franskí kňazi ich obvinili z bohorúhačstva (cirkev v tom čase uznávala iba latinčinu, gréčtinu a hebrejčinu). Museli sa ísť obhájiť do Ríma pred pápeža. Pápež Hadrián schválil ich učenie. Metoda vymenoval za arcibiskupa, Konštantín ochorel, vstúpil do kláštora (prijal meno Cyril) a čoskoro zomrel. Metod sa vrátil na VM, ale cestou ho uväznili franskí vodcovia. Po 3 rokoch ho prepustili a keď prišiel na VM, vládol tu Svätopluk – toho franskí vodca ovplyvnil a po smrti Metoda jeho žiakov vyhnal. Staroslovienska literatúra sa delí na pôvodnú (Moravsko-panónske legendy) a prekladovú (Starý a Nový zákon, Evanjeliá, Misál a Žaltár, Súdny zákonník).

Znaky stredovej literatúry:

- Vychádzalo sa z Biblie
- Autori citovali texty z písma – IMITÁCIA
- Tieto texty sa prenášali z diela do diel - PARAFRÁZA
- Častým opakovaním sa stali ošúchané – TOPIKA
- Všetko bolo spájané s Bohom
- Využívali sa zvieracie a číselné SYMBOLY.

Konštantín a Metod položili základy slovanskej vzdelanosti:
- Zostavili 1. slovanské písmo hlaholiku
- Vytvorili 1. slovanský jazyk staroslovienčinu
- Zaviedli staroslovienske bohoslužby
- Vytvorili 1. slovanskú prekladovú a pôvodnú literatúru.

Konštantín a Metod preložili do staroslovienčiny omšovú knihu, zbierku žalmov, spevník, evanjeliá (Nový zákon), Starý zákon.
Konštantín
Zo Solúna, knihovník, profesor na univerzite. Absolvoval spolu s Metodom rôzne misie. Pred príchodom na VM vytvoril hlaholikupreklad evanjelií. K tomu vytvoril 1. slovanskú báseň Proglas. V Benátkach viedol dišputu s 3-jazyčníkmi. Zostal v Ríme v kláštori a v r. 869 zomrel ako Cyril.

Metod

Zo Solúna, bol starší a prakticky bol právnik. Pred príchodom na VM preložil Starý zákonSúdny zákonník. Po smrti Cyrila sa snažil o vytvorenie biskupstva, podporil ho Koceľ. Lenže Svätopluk prehral s Karolmanom – uväznil Metoda, Svätopluk sa podriadil – Metod znovu musel pred pápeža obhajovať jazyk, nakoniec zomrel.

Proglas

Je to predslov k s. Evanjeliu a zároveň 1. slovanská báseň. Cituje písmo. Je to oslavná báseň -  hymnus, má 110 veršov bez rýmu, na konci je Amen.
Medzi najvýznamnejšie pamiatky staroslovienskej pôvodnej literatúry patria Moravsko-panónske legendy. Tvoria ich dve legendy – Život Konštantína (autor Kliment) a Život Metoda (autor Gorazd).
1. Život Konštantína – obsahuje veľa údajov o jeho živote, detstve, štúdiu, práci. Má 18 kapitol, sú tu jeho dišputy, prirovnania, príklady...
2. Život Metoda – viac beletrizovaný životopis, má 17 kapitol, je tu rozprávanie, ako išli na VM, ako zomrel Cyril v Ríme.    
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#znaky staroslovienčiny #staroslovienska literatura #3 jazičníci #znaky staroslovienskej literatury


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017