Komično ako estetická kategória drámy, stupne humoru

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 24.05.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 093 slov
Počet zobrazení: 1 638
Tlačení: 76
Uložení: 82

10.  Komično ako estetická kategória drámy, stupne humoru

Komično je základnou estetickou kategóriou komédie.
Autori vo svojej tvorbe zobrazujú človeka aj prostredníctvom komiky.
Uvádza sa v súvislosti so smiechom a smiešnym... V podstate sa komické zakladá na porovnaní  - na jednej strane ideál, na strane druhej realita vystavená kritike.
Tou realitou najčastejšie bývajú ľudské slabosti, chyby, predsudky, nedostatky. Tým, že sa z nich autori vysmievajú a zveličujú ich, vyslovujú s nimi nesúhlas.
Komickosť sa využíva vo všetkých literárnych druhoch - lyrika (epigramy J. Jesenský, aforizmy: Feldek: Nápis na pomníku filozofa - V myslení som bol esom. Myslel som. Preto nie som.), epika   ( Don QUljote de la Mancha, Osudy dobrého vojaka Švejka) aj v dráme (Moliérove komédie).
 
Môže mať viacero podôb: jemný láskavý humoru, vtip, irónia, satira, sarkazmus, absurdita.
 
Najjemnejším je HUMOR je jedna z foriem komična, ktorých doménou je úsmevné a chápajúce hodnotenie smiešnej situácie alebo objektu, oproti adresnej a výsmešnej satire. Humor nezatracuje, v jeho spôsobe hodnotenia reality je prítomná tak radosť z vedenia a prevahy, ako aj clivota a bolesť z pochopenia, preto v takmer každom pokuse o definíciu pojmu humoru vystupuje do popredia názor, že humor zlučuje v sebe prvky komična i tragična, v účinku potom smiech a plač. Potom je ďalším stupňom IRÓNIA - kedy myslím opak hovoreného; je druh nepriameho pomenovania, v ktorom kladné hodnotenie má negatívny, pejoratívny význam,  potom
SATIRA - je ostrý uštipačný výsmech, ktorým autor vyjadruje svoju nespokojnosť so spoločnosťou a jej nedostatkami.
ABSURDNÉ -  nelogické, nezmyselné dialógy, deje, situácie.
Ak autor zosmiešňuje určité prvky literárneho diela vo svojom diele hovoríme o PARÓDII - napr. Lasica Satinský parodujú Annu Kareninovú a Hamleta vo svojej hre Soirée.
SARKAZMUS je uštipačný, bezohľadný výsmech sprevádzaný cynickým autorským postojom. Predstavuje najvyšší stupeň irónie.
 
Základom komiky je humor. Humor môže byť slovný (smejeme sa na to ako človek rozpráva, ako komolí slová) alebo situačný (smejeme sa na situáciách napr. Palárikovo zmierenie, Lakomec). Ostrejším stupňom humoru je satira a irónia. Obide sú vlastne ostrejším výsmechom spoločenských javov a cez tento výsmech ich odsudzujú. Všetky sa využívajú v epike, v lyrike a aj v dráme.
Najvyšším stupňom komična je absurdita. V absurdite je všetko nezmyselné a nelogické.
Niektorý autori vo svojej tvorbe využívajú aj paródiu a to je vtedy keď si zoberú iné dielo a v danej spoločenskej situácií ho zosmiešnia.
 
Moliére – Lakomec
- lit. druh – dráma
- lit. žáner – komédia
- lit. forma – dráma
- téma – lakomstvo a chorobná láska  k peniazom
- idea – prehnaná láska k peniazom zaslepuje ľudský zrak a narúša rodinné vzťahy
- čas a miesto deja – 17. stor. – Francúzko – Paríž – Harpagonov dom počas jedného dňa (znak antickej dráma – jednota času, miesta, deja)

Dej

Harpagon, 56-ročný vdovec, chamtivý zbohatlík, úžerník, kt. sa chce „zbaviť“ svojich detí, sám sa oženiť a znásobiť svoj majetok. Dcéru Elizu chce vydať za staršieho šľachtica Anzelma, pričom Eliza ľúbi otcovho „sluhu“ Valéra. Syna Kleanta plánuje oženiť so staršou vdovou, aj napriek tomu, že miluje Mariannu. Práve s ňou sa chce oženiť starý Harpagon (dohadzuje mu ju Frozína). Vlastné deti mu prejdú cez rozum, keď jeho sluha, Šidlo – La Fleche, nájde truhlicu s otcovými peniazmi. Chamtivec stráca zmysel života, pristúpi na výmenu svojho pokladu za Mariannu. Dozvedáme sa ďalšiu novinu, Marianna a Valér sú súrodenci a sám Anzelm je ich otcom. Nič už nebráni sobášu mladých zaľúbencov, pretože náklady na svadbu pokryje Anzelm. Každý je spokojný, milenci i chamtivý otec.
Jozef Gregor- Tajovský-Ženský zákon
Žáner: veselohra
Charakteristika literatúry: kritický realizmus
Téma: Príbeh lásky detí 2 chudobných rodín

Hlavné postavy:
- Anička – dcéra vdovy Zuzy Javorovej, má rada Miška Maleckého, je to úprimné a naivné dievča,
- Miško – regrút, ľúbi Aničku,Zuza Javorová – vdova, mama Aničky, tvrdohlavá,Mara Malecká –žena Jána M. ,
- Zuzina sesternica, tvrdohlavá,J
- ano Malecký – uhliar, pomáha Aničke a Miškovi k ich láske, tým že rieši nezhody medzi Marou a Zuzou,
- Dora Kalinová – vdova a susedka, klebetnica,Števo – sluha u Javorov

Dej
1.dejstvo – počiatok októbra
2.dejstvo – o 2 týždne neskôr
3.dejstvo – o 8 týždňov neskôr
4.dejstvo – na Štefana o Vianociach
1. dejstvo – počas októbra
Miško má odísť na vojnu. S Aničkou si dávajú sľub, že hneď, ako sa vráti z vojny, sa zoberú. Miško sa ide rozlúčiť aj s Aničkinou mamou – Zuzou. Rozhodol sa, že jej o ich sľube povie. Zuza je prekvapená nahnevaná, lebo si myslí, že jeho rodičia budú proti a tiež sa bojí, že sľub nedodržia. Neskôr prichádza Mara a Jano – Miškovi rodičia. Tí sa o sľube dozvedia až od Zuzy, no nič proti tomu nemajú a tak všetci pijú na Aničku a Miška. No je tu problém, lebo Zuza nechce pustiť z domu Aničku a Mara zase Miša.
2. dejstvo – o dva týždne
Dora, ktorá roznáša po dedine len klebety, sa prichádza podeliť s Marou o novinky – že vraj videla Aničku s Michlíkeje mládencom a že počula, že richtárka by chcela vydať svoju dcéru Kaťušu za Miška, pričom by truhlu tisíckou vyložila. Mara týmto klebetám uverí, o Aničke mení svoju mienku a rozhodla sa, že bude robiť všetko preto, aby Miško na Aničku zabudol a zobral si Kaťušu. Prichádzal Števko s listom od Miška, v ktorom píše, že Jano príde v piatok a Mišo o 6 týždňov. Neskôr prichádza Anička, no Mara jej povie, čo si o nej myslí. Nešťastná Anička ide naproti Janovi, lebo len on jediný bol vždy na jej strane. Zuza hľadá svoju dcéru u Mary, pričom dochádza opäť k nezhodám a odchádza preč. Mara sa zdôveruje Dore, že sa bojí, že Jano bude stáť na strane Aničky, čo sa aj stane. Jano chce, aby sa Zuza s Marou pomerili, lebo tým trápia len Aničku.
3. dejstvo – o osem týždňov
Anička posiela Števka, aby zistil, či je už Mišo doma. Dora prichádza za Zuzou, aby v nej vzbudila väčší odpor k Janovi, no tí sa nakoniec pomeria. Medzitým prichádza aj Mara, ktorá si ide po Jana. Opäť vzniká hádka a Mara odchádza. Keď príde Miško, hneď sa pýta na Aničku, no svoj názor na ňu zmení hneď, ako sa dozvie o klebetách. Na odchode Mara spadne a mení sa jej postoj k Zuze – správa sa ako s najlepšej kamarátke.
4. dejstvo – na Štefana na Vianoce
Dora všetky klebety ľutuje a chce ich napraviť – chce, aby bola Anička s Miškom a aby sa Mara udobrila so Zuzou. No Anička jej odpustí až vtedy, keď Miška zakľaje. Tá ho zakľaje, no musí to povedať svojej mame. Zuza sa na presvedčenie Dory pomerí s Marou. Nakoniec sa prichádza Miško Aničke ospravedlniť a všetko vyrieši. Mara už nie je proti tomu, aby išiel Miško z domu, ale musí chodiť raz za čas pomáhať. Rodičia žehnajú Aničku a Miška a je zábava, o ktorú sa postaral Števko.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.041