BOŽENA SLANČÍKOVA – TIMRAVA tvorba

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 27.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 799 slov
Počet zobrazení: 1 592
Tlačení: 82
Uložení: 79

BOŽENA SLANČÍKOVA – TIMRAVA 

( 1867 – 1951)

Narodila sa v Novohradskej dedinke Polichno v rodine evanjelického farára, učil ju otec a pripravoval na skúšky z jednotlivých ročníkov. Vyššieho vzdelania sa jej nedostalo, iba jeden rok navštevovala meštiansku školu v Banskej Bystrici, aby si osvojila meštianske správanie, reč. Mimo rodiska bola už len pol roka – v Dolnom Kubíne, ako spoločníčka vdovy Pavly Országhovej. Po otcovej smrti sa presťahovala do Ábelovej a 10 rokov tu pôsobila ako opatrovateľka v materskej škole. Od roku 1945 žila v Lučenci až do svojej smrti. Tu je aj pochovaná.

Vypíšte názvy diel B.S.Timravy ,ktoré sú uvedené v učebnici s.96-100 !

SKON PAĽA ROČKU

Hlavné postavy:

  • Paľo Ročko – chudobný paholok
  • Jeho matka
  • Zuza

Chudobný paholok Paľo sa zaľúbil do Zuzy. Bál sa, že sa Zuza vydá pokiaľ bude na vojne, preto si zmrzačil ruku. Po svadbe idú mladí slúžiť na faru. Zuza začína Paľovi vyčítať chudobu a nahovorí ho, aby na farských vozoch navozili kameň a postavili dom. Z holých rúk vyrástol dom po piatich rokoch. Čoskoro sa im narodilo dieťa. Paľo začína chorľavieť. Keď bol dom hotový, navštívila ho matka. On ju však vyženie, pretože chudobu svojej rodiny pokladá za príčinu súčasného stavu. Spočiatku Paľo odmieta ísť k lekárovi, ale keď sa rozhodne, je už neskoro. Zuza je k nemu krutá, neverí mu, že je slabý a ženie ho do roboty. Keď Paľo cíti, že sa blíži smrť, začne ho hrýzť svedomie. Chce sa zmieriť so všetkými, s farárom, ale hlavne so svojou matkou, ktorá po veľkom prosení prišla opäť k nemu domov.

HRDINOVIA

Názov novely je ironický.

  • postavy: Laco Baláň – typ bezduchého, cynického človeka, ktorý sa tvári ako vlastenec, no v podstate je zbabelec a egoista. Podobný názor majú aj príslušníci panskej vrstvy. Pekovci – príslušníci dedinskej vrstvy.

Dej: Podnotár Širický a prevažná väčšina dedinského ľudu (Matvejovci, Demákovci) nemajú záujem o vojnu.

Podnotár Širický vyjadruje nezmyselnosť vojny takto:

„Čo pre mňa a tento ľud z toho? Čo zavinil tento ľud a čo dobrého kynie preň za to?“

Širický predstavuje ideál ľudskosti, dokazuje to aj tým, že zachraňuje nepriateľského ruského vojaka.

Timrava v diele podáva zápas ľudskosti s antihumánnosťou.

Ľudskosť antihumánnosť

Humánnosť

Autorka zobrazila vplyv vojny na psychiku a konanie ľudí. Medzi literátmi sa hovorí, že je to jej jediný román, niektorí však dielo považujú za novelu. Obsahom diela je ostré odsúdenie vojny a tých, ktorí ju vyvolali a zároveň i kritika jej zhubného vplyvu na charaktery ľudí. Názov „Hrdinovia“ má ironický význam. Vystupujúce postavy sú rozdelené do dvoch skupín:

  • obrazy z vyššej spoločnosti
  • obrazy dedinského ľudu

Autorka kritickým okom odsúdila vyššie vrstvy za schvaľovanie vojny a vyvyšovanie sa nad ľud, pretože v čase vojny trpia hlavne chudobní. Kriticky pozerá aj na ľud, zobrazuje u neho aj škodoradosť a závisť.

Dej sa začína 28.7.1914 vypuknutím vojny. Muži musia narukovať, v dedine je plač. Matky plačú za synmi, ženy za mužmi, deti za otcami, len Anča Demákovie je spokojná, vraj ona sa už dosť naplakala od mužovej smrti, kým sa iné ženy smiali a tešili s mužmi, nech teraz plačú aj ony.

Je to obraz škodoradosti a pokrivenia charakteru u ľudí.

Predstavitelia vyššej spoločnosti volali „Nech žije vojna.“ Medzi nimi vynikal Laco Baláň . Hovoril, že pre chlapov je šťastím bojovať za svätú uhorskú vlasť, stanú sa hrdinami.

Ďalšou postavou z vyšších vrstiev je podnotár Širický. Vojnu odsudzuje, ale tiež volá: „Nech žije vojna,“ aby ho páni nepovažovali za zradcu. Čoskoro musí narukovať, to prekazí jeho svadbu s Lízou Malinskou.

Širický padne na fronte, kde pomáha nepriateľskému ruskému ranenému vojakovi. Chce ho odvliecť do zákopu.

Správa o smrti rozruší dedinu. Vojna prináša smútok, do dediny prichádzajú karty s čiernym okrajom, oznamujúce smrť. Je plač a hlad. Padol i Ďuro, Matvejovie prístavok (zať), Matvejovci plačú. Zuza Pekovka je však spokojná, keď Ďura nemá ona, nech ho nemá ani Matvejovie dievka. Ďuro totiž chodil so Zuzou Pekovkou, obaja však boli chudobní. Ďura pozvali za prístavka do Matvejov. Zradil Zuzu a ulakomil sa na bohatstvo. Zuza sa napokon z núdze vydala za hrbatého opilca a oplakávala stratené šťastie. Teraz sa teší, že Ďura nebude mať ani Matvejka.

Vojna trvá už tretí rok, na dodatočné odvody museli ísť aj nevojaci. Pozvánku dostal aj Laco Baláň a veľmi sa bál. Hneď sa vybral do mesta za vojenským lekárom, nasľubuje mu všeličo, len aby ho neposlal na vojnu.

V deň odvodu Baláň stojí bledý pred lekárom, keď však lekár povie, že je neschopný, vybehne na chodbu a hovorí chlapom, že ho zasa nevzali a on tak veľmi chcelo ísť bojovať za vlasť.

Dielo Hrdinovia je obrovským výkrikom voči vojne a zároveň hlbokou analýzou, pokriveného charakteru ľudí počas vojny.

ŤAPÁKOVCI

V diele je výborná charakteristika postáv a prostredia.

Základný konflikt vonkajšieho deja:

Iľa – Kráľovná - snaží sa zmeniť zaostalý život na dedine

Ťapákovci (vrátane Paľa jej muža) – žijú patriarchálnym životom, sú zaostalí.

Konflikt je založený na 2 odlišných názoroch na život, pričom jeho riešenie vyznieva jednoznačne v prospech moderného života na slov. dedine.

Vonkajší dej dopĺňa vnútorný dej – životná tragédia Anče – zmije. Patrí k najtragickejším postavám.

Anča – zmija: a) vonkajšia stránka: zádrapčivá, drsná

  1. b) vnútorná stránka: nežná, citlivá

Vo vnútri Anča túži po láske a vlastnej rodine, ale zmrzačenej jej ostáva iba bôľ, z radosti iných i vlastného údelu.

Analyzujte dielo Ťapákovci na základe vlastného čítania!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016