Rozdelenie literatúry na 2 bloky po roku 1945

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 180 slov
Počet zobrazení: 1 599
Tlačení: 60
Uložení: 60

Rozdelenie literatúry na 2 bloky po roku 1 945

POD VPLYVOM ZSSR DOCHÁDZA K NOVÉMU USPORIADANIU A ROZDELENIU SVETA

VÝCHODNÝ BLOK – literatúra totalitných režimov

 • obmedzoval umeleckú slobodu
 • autori museli zobrazovať skutočnosť tak, aby to vyhovovalo vládnucej ideológii - komunizmu
 • mali sa stať hlásateľmi myšlienok komunizmu, budovateľských úspechov, združstevňovania
 • za jediný umelecký smer bol uznaný socialistický realizmus.

Literatúra východného bloku

 • oficiálne vydávaná literatúra
 • samizdatová literatúra (diela sa rozmnožovali magnetofó-novými záznamami, prípadne sa prepisovali na stroji, takéto šírenie bolo trestné)

 exilová literatúra (diela vychádzali v zahraničí)

Západný blok

 • autori nadväzovali na predvojnové umelecké smery, ale súčasne aj experimentovali s novými, mali možnosť výberu metódy písania

realizmus J. Steinbeck, J. Heller, J.D. Salinger

existencializmus J. P. Sartre, A. Camus

neorealizmus A. Moravia

magický realizmus G.G. Marquez

nový román A.R. Grillet

postmoderna U. Eco,

absurdná dráma S. Beckett, E. Ionesco

JOHN STEINBECK (1902-1968), nositeľ Nobelovej ceny

 • svoje sociálne romány a novely situoval do prostredia ľudí na okraji spoločnosti počas krízy. Jeho hrdinovia teda sú poľnohospodári, tuláci, povaľači, ľudia bez domova alebo práce.
 • Hlavnou témou jeho diel je kritika „amerického sna“ a negatívny postoj človeka k modernej civilizácii.
 • O myšiach a ľuďoch (novela)
 • Ovocie hnevu, Na východ od raja (román)

O myšiach a ľuďoch

Príbeh dvoch sezónnych robotníkov Lennieho a Georga na farme v Amerike, ktorí snívajú svoj americký sen, že získajú kus pôdy, na ktorej si postavia dom, založia zajačiu farmu a nájdu lásku a pochopenie.

Lennie je mocný chlap, ale mentálne postihnutý, rád hladká jemné veci, najmä myši, obyčajne však všetky zvieratá končia smrťou, nedokáže, keď ich hladká kontrolovať svoju silu.

Farmárova žena s ním začne flirtovať, chce aby ju hladkal a utešoval, keď chce odísť, Lennie ju nechce pustiť a nechtiac jej zlomí väzy. Hrozí mu krutá smrť, a tak ho George z milosrdenstva zastrelí.

JOSEPH HELLER

 • Počas 2.sv. vojny slúžil ako pilot bombardéra u letectva.
 • V knihe o osudoch Yossariana a jeho letky bombardérov útočiacich na Taliansko vychádza Heller z vlastných skúseností .
 • Svojou knihou predznamenal to, čo v americkej kultúre naplno otvorila vietnamská vojna.
 • Gold nad zlato, Boh vie, HLAVA XXII

Hlava XXII

Protivojnový román z r. 1955. Miesto deja - americká základňa, ostrov Pianosa v Stredozemnom mori- Román je plný irónie, satiry, čierneho humoru, paradoxov a absurdít, čím autor podčiarkuje zvrátenosť a nezmyselnosť vojny. Hlavnou postavou je Yossarian (joserien), kapitán americkej letky. Hlava XXII = súbor nezmyselných nariadení, ktorými sa určujú práva a povinnosti vojakov

Yossarian

 • 28 ročný vojak, veliteľ letky, má silný pud sebazáchovy, netúži položiť svoj život za nikoho, ani za vlasť
 • Má obrovský strach zo smrti. Bojovať však musí (ináč by ho zastrelili) a to súčasne proti dvom nepriateľom. Tým prvým sú Nemci a tým druhým Hlava XXII. Podľa jedného jej nariadenia odísť zo základne môže len ten vojak, ktorý vykonal 30 náletov. Y ich absolvuje, ale odísť nesmie, pretože to isté nariadenie hovorí, že vojak musí vždy poslúchať nariadeného. Tým je plukovník Cathcar (keskar), ktorý z pôvodných 30 zvyšuje počet náletov až na 80, len aby sa ako veliteľ preslávil. Paradoxne - čím viac strát na životoch, tým viac náletov. Vojaci sú fyzicky aj psychicky vyčerpaní
 • Yossarian sa snaží presvedčiť lekára, o tom, že je blázon, aby ho preradili. Podľa hlavy XXII však vojak, ktorý je psychicky na dne a vyhlasuje o sebe, že je blázon ním nemôže byť, pretože „ Každý, kto sa chce vyhnúť bojovému nasadeniu, nie je ozajstný blázon.“ Báť sa o svoj život je prejavom zdravého rozumu.
 • Yossarian si uvedomuje absurdnosť svojej situácie, aby sa vyhol nezmyselnej smrti rozhodne sa dezertovať.

EXISTENCIALIZMUS

 • vznik po 1. sv. vojne, naj. uplatnenie našiel vo Francúzsku pred a počas 2. sv. vojny
 • existencia - hraničné situácie
 • základné pocity – strach, úzkosť, osamelosť, pocit ohrozenia
 • osud človeka nie je predurčený, záleží od jeho rozhodnutí – slobodnej voľby

Albert Camus

 • Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov existencializmu, nositeľ Nobelovej ceny

Najvýznamnejšie diela:

 • MOR
 • MÝTUS O SIZYFOVI
 • CUDZINEC

MOR – román

 • miesto a čas deja - mesto Oran vo Francúzsku, 40-te roky 20. storočia
 • hl. postavy - doktor Rieux
 • téma- vypuknutie morovej epidémie, jej dopad na obyvateľstvo a reakcie ľudí
 • hraničná situácia- ľudia zoči-voči smrteľnej chorobe
 • mor = symbol fašizmu, zla, akéhokoľvek násilia zo strany človeka, režimu. Autor v tomto diele spája myšlienku odsúdenia zla so zodpovednosťou človeka za svoje konanie.

Mor je fiktívnou kronikou o neskutočných udalostiach v alžírskom Orane, v ktorom vypukne morová epidémia

Pod vplyvom moru sa obyvateľstvo rozdelí na dve skupiny. Jedni tŕpne čakajú, kým na nich príde rad, druhí sa snažia proti pohrome bojovaťi za cenu vlastného života

 Rozprávačom príbehu je lekár Rieux, ktorý aj napriek riziku, že sa nakazí pomáha zmierňovať utrpenie. „ Mne záleží na tom, byť človekom.“

Zaujímavou postavou je kňaz Peneloux, ktorý káže, že mor je odplatou za hriechy, ktoré ľudia napáchali. Takto Boh trestá a oddeľuje zrno od pliev. V závere románu sa podarí mor dostať pod kontrolu. Ľudia sú nadšení, len doktorov pohľad je pesimistický pretože... 

Alexandr Solženicyn

 • ruský autor
 • disident,
 • držiteľ NC

Tvorba: Jeden deň Ivana Denisoviča, Súostrovie Gulag, Rakovina

Jeho tvorbu veľmi ovplyvnila druhá svetová vojna, odsúdenie do gulagu a následný pobyt vo vyhnanstve.

Ešte počas vojny ho vo februári 1945 zatkli a za protištátnu činnosť (v liste priateľovi kritizoval Stalina) ho odsúdili na 8 rokov väzenia, 2 roky strávil na nútených prácach v gulagu a potom vo vyhnanstve.

Za otvorenú kritiku režimu sa však dostal do nemilosti najvyšších predstaviteľov. Bol vylúčený zo Zväzu soviet. spisovateľov, nesmel si prevziať Nobelovu cenu, r.1974 bol zbavený štát. občianstva a musel opustiť krajinu.

Súostrovie Gulag

 • gulagy boli zriaďované od roku 1918 pre odporcov sovietskej moci, zločincov, mentálne postihnutých a politických väzňov
 • ťažiskom diela (3 časti) je stalinská diktatúra
 • detailné opisy života v táboroch, kde denne hynuli stovky a tisícky nevinných obetí stalinského režimu.

Jeden deň Ivana Denisoviča

Príbeh človeka nespravodlivo odsúdeného na nútené práce v sibírskom väzenskom tábore. Jeden deň je naplnený ťažkou prácou na stavbe v podmienkach sibírskej zimy a hlavne nezmerateľnou snahou o prežitie, ktorá sa prejavuje v jeho vzťahu k spoluväzňom a k biednemu, ale vzácnemu jedlu. Autor presvedčivo vysvetlil posun hierarchie hodnôt v živote väzňa, rubeľ je tam lacnejší ako na slobode, teplo, nekvalitné jedlo, chvíľa odpočinku sú odmenou a impulzom. Ponižovanie jednotlivca v tábore je zákonom. Preto si Ivan Denisovič vrýva do pamäti všetky predpisy a zákazy, aby sa mu 10 – ročný trest nepredĺžil.

Jean- Paul Sartre

 • bol proti vojne v Alžírsku, a Vietname
 • odmietol NC za literatúru
 • svoje názory zhrnul do myšlienky: „bytie predchádza podstatu“ čo znamená, že ľudia prichádzajú na svet bez určenia, bez pevnej podstaty

Hnus – historik Roqentin žije jednotvárnym životom v prímorskom mestečku, celý čas trávi v hotelovej izbe a v mestskej knižnici, kde zbiera materiál na svoju knihu, žije z renty, nemá rodinu, priateľov, cíti sa stale osamelý, až svoju existenciu považuje za chorobu, existencia vecí a človeka je ním pociťovaná ako stav znechutenia a hnusu, čoraz viac vníma samotu, nezmyselnosť života a k ľudom cíti pohŕdanie, knihu nedopíše, odchádza z mesta a cíti sa slobodný, oslobodený od všetkého čím sa sám sebe hnusil

Múr . – autor ilustruje základné myšlienky svojej filozofie – pocit absurdnosti života, motív odcudzenia a slobody voľby, hrdinami príbehov sú výnimoční jedinci, ktorí sa uzatvárajú do svojho vnútra a chcú alebo musia žiť mimo konvenčných vzťahov, múr je symbolom oddelenosti ľudí, núti ich uzavrieť sa do seba, postavy sa dostávajú do hraničných situácii, pričom každá z nich reaguje inak, jedine človek dohnaný do takejto situácie prejaví svoj charakter

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022