Realizmus v svetovej literatúre predstavitelia

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 935 slov
Počet zobrazení: 1 388
Tlačení: 55
Uložení: 53

Realizmus v svetovej literatúre

Realizmus je umelecký smer a zároveň metóda uplatňujúca sa od polovice 19. a v priebehu 20. storočia, založená na kritickom poznávaní skutočnosti, ktoré vychádza z pravdivého zobrazenia ľudskej osobnosti s jej rozmanitými vzťahmi k realite. Umelci sa snažia o komplexnosť zobrazenia. Človek, jeho prostredie a spoločenský život sú zobrazené s úsilím o čo najväčšiu pravdivosť, kritická analýza nedostatkov v spoločnosti sa nevyhýba tabuizovaným témam, skôr vyhľadáva témy ako prostitúcia, karierizmus, nevery, problémové manželstvá a pod.). Spisovatelia používajú nové výrazové prostriedky – objavujú sa všetky vrstvy jazyka (nárečia, hovorové výrazy, archaizmy atď.)

Charlotte Brontiová

Jana Eyrová – román, romanticko-realistický príbeh siroty, jej lásky i prekážok, s ktorými sa musela boriť

Charles Dickens

Oliver Twist, David Copperfield, Malá Doritka –romány, zobrazujú rodiny s trpkými životnými skúsenosťami, čiastočne autobiograficky poňaté

Kronika Pickwickovho klubu – humoristický román podávajúci obraz starého Anglicka, opisy dobrodružstiev postáv sa striedajú s kritikou anglického zákonodarstva a sociálnej nespravodlivosti 

Honoré de Balzac

 • pochádzal z dedinskej rodiny
 • vyštudoval právo, ale venoval sa písaniu poviedok a románov
 • je tvorcom rozsiahleho diela, ktoré označil za Ľudskú komédiu – chcel predstaviť všetky ľudské typy a spoločenské vrstvy na prelome historických epoch, zachytáva rôzne životné situácie, rozdielne ženské a mužské charaktery, rozličné životné štýly, povolania, detstvo a starobu, politiku, súdnictvo atď.)
 • zobrazuje život francúzska ponapoleonskom až do polovice 19. storočia
 • majstrovsky vystihol psychológiu najmä ženských postáv alebo ľudí posadnutých nejakou vášňou

Ľudská komédia – je rozdelená do troch častí – Štúdie mravov, Filozofické štúdie, Analytické štúdie

Otec Goriot, Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán – tieto romány tvoria ústrednú trilógiu Ľudskej komédie

Otec Goriot

 • autor kritizuje dobovej spoločnosti, úpadok morálky, zníženie hodnoty lásky na systém ekonomikých vzťahov
 • text sa člení na štyri kapitoly, miestami sa dejové línie odlišujú, no odohrávajú sa v rovnakom čase
 • orientácia v diele je prehľadná, čas, miesto a postavy sú predstavené už v úvode – miestami až formou slovníkového hesla, keď je minulosť i súčasnosť postavy priamo opísaná
 • jednotlivé postavy autor charakterizuje skôr gestami než mnohovravnosťou

Obsah:

Román, ktorý patrí v trilógii Ľudská komédia do časti „Štúdie mravov“ autor zasadzuje do Paríža roku 1 819, keď sa v istom penzióne stretávajú dva životy: mladý študent Eugene Rastignac, plný ideálov a starý okolnosťami odpísaný obchodník Goriot. Zatiaľ čo Goriot pomaly umiera vysávaný citovo i finančne svojimi dvoma dcérami: Rastignac, motivovaný nedostatočným rodinným zázemím, sa snaží preniknúť do lepšej spoločnosti napriek varovaniu Goriota. Rastignacou povahu tvorí kontrast myslenia a konania – vie byť citlivý,, pochybujúci ale i vypočítavý. Goriot je typom nešťastnej postavy, ktorá svojou chorobnou lásku dcéry odpudzuje. Ani on však nie je bez charakterových chýb. V románe sa vyskytujú prevažne záporné postavy – patrí medzi ne i trestanec na úteku Vautrin, ktorý pomáha Rastignacovi dosiahnuť jeho vysnívaný cieľ, dostať sa do lepšej spoločnosti. V závere sme svedkami dvoch smrtí – skutočnej, keď umiera opustený Goriot, a morálnej, keď sa Eugene sáva milenom Goriotovej dcéry a dúfa, že tak spoločensky postúpy. Postupná strata ilúzií a lámanie charakterov je ústredným motívom diela.

Po smrti svojej manželky, otec Goriot prenesie všetku svoju lásku na jeho dve dcéry, Anastasiu a Delphine. Aby im zabezpečil budúcnosť, vydá ich za bohatých mužov. Anastasie dostane za muža grófa, Delphine sa ujde bankár. Otec Goriot sa usadí v chudobnom penzióne, aby bol čo najbližšie k svojim dcéram. Ony, vedomé si veľkej otcovskej lásky, začnú ju vypočítavo zneužívať a ťahajú z neho peniaze, až kým nevyjde na mizinu. Vôbec im na ňom nezáleží, dokonca ho prinútia predať i vlastný dom a netrápi ich že kvôli nim býva v penzióne pani Vanquerovej.

Ale otec im neprestajne dôveruje, za ne by dal aj ruku do ohňa. Otec Goriot sa v penzióne zoznámi so študentom Rastignacom
Eugenom z vidieku a stanú sa priateľmi. Ten sa vďaka svojej majetnej sesternici dostane medzi francúzsku smotánku, kde stretáva Delphine, ktorá sa stáva jeho milenkou. Medzitým, kým si obe sestry užívaju, otec Goriot vážne ochorie. Vie, že smrť sa blíži, a zatúži naposledy vidieť svoje dcéry. Ony ho nechajú však zomrieť osamote, osud ich otca je im ľahostajný. Anastasie dobehla neskoro, bol už mŕtvy a ona všetky svoje zlé činy voči otcovi oľutovala. Na pohreb príde iba sluha a verný priateľ Rastignac. Bol z toho veľmi smutný a rozhodol sa, že sa za to grófkam pomstí. na náhrobný kameň dal napísať: „Tu odpočíva pán Goriot, otec grófky de Restand a barónky de Nuncigen, pochovaný na trovy dvoch študentov.“

Nakoniec sa Rastignac vyhráža celej parížskej spoločnosti a ide odvážne v ústrety svojim cieľom.

Lev Nikolajevič Tolstoj

 • študoval právo v Moskve
 • venoval sa pedagogickej činnosti
 • venoval sa novinárstvu – vo svojich článkoch odsudzuje biedu, opilstvo, negramotnosť, despotizmus
 • jeho dielo predstavuje vrchol kritického realizmu a veľkú inšpiráciu pre svetový román 20. storočia

Detstvo, Chlapčenstvo, Junošstvo – novely s autobiografickými prvkami

Sevastopoľské poviedky – zážitky z bojov o Sevastopoľ v Krymskej vojne

Vojna a mier – historický román, história je prameňom poznanie verejného i súkromného života, v diele sa nachádzajú autorove filozofické a historické výklady, vyzdvihuje pôsobenie ľudových síl, na princípe kontrastu zobrazuje život osobný a spoločenský, vidiel a mesto, prírodu a históriu, vystupujú tu aj skutočné historické postavy (Napoleon, Kutuzov)

Anna Kareninová – spoločenský román, zachytávajúci psychologickou analýzou citové a duševné stavy hrdinov

Vzkriesenie – román, literárne spracovanie skutočnej udalosti

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

 • študoval vojenskú techniku, pracoval na ministerstve obrany, po práci sa venoval prekladateľskej činnosti
 • bol odsúdený na smrť, až na popravisku bol omilostený (to ovplyvnilo jeho celý život)
 • bol odvezený do väzenia na Sibíri
 • odišiel do cudziny, kde sa venuje literárnej práci, po návrate sa vo vlasti naďalej zaoberá novinárskou činnosťou
 • je jedným zo zakladateľom moderného psychologického románu

Zločin a trest – psychologický román o ľudskom svedomí

 • zameriava sa na duševnú katastrofu a zmätok v ľudskej psychike, hlavný hrdina spoznáva, že falošná cesta za šťastím nevedie k oslobodeniu osobnosti, ale aj k jej rozpadu

Bratia Karamazovovci – román, opisuje problém otcovraždy a hľadania vinníka medzi tromi synmi

Idiot – román, hlavný hrdina, knieža Myškin je stelesnením vnútornej krásy a ľudskej ušľachtilosti, ktorú však ostatní v nepochopení vnímajú ako idiotizmus

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#svetový realizmus #Realizmus v svetovej literatúre #charles dickens poviedky


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025