Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018

  Názov práce Kategória
Slovenčina Teória veršov Literatúra
Slovenčina Makrokompozícia a mikrokompozícia epických diel Literatúra
Slovenčina Vývin spisovnej slovenčiny (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Štúrovská generácia (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Druhá svetová vojna, človek v totalitných režimoch, obraz v svetovej literatúre Literatúra
Slovenčina Barok (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Stredovek (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Starovek - ORIENT (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Starovek - ANTIKA (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Svetový klasicizmus (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina William Shakespeare (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Humanizmus a renesancia (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Slovenská próza po 1945 (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Fázy národného obrodenia v slovenskej literatúre - Kollár, Hollý Literatúra
Slovenčina Lyrizačné tendencie v slovenskej próze a próza naturizmu Literatúra
Slovenčina Svetová literatúra po 1945 (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Motív lásky v tvorbe slovenských básnikov (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Svetová dráma po r. 1945 (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Periodizácia literatúry (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Literárna moderna a avantgardy (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Staroslovienska vzdelanosť (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Slovenská poézia po 1945 (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Romantizmus v svetovej literatúre (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Dramatická tvorba J. Palárik, J. Chalupka, J.G.Tajovský (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Dedina v slovenskej realistickej tvorbe (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Slovenská medzivojnová dráma (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Téma 1. svetovej vojny v svetovej literatúre (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Hviezdoslavova lyrika (maturitná otázka) Literatúra
Slovenčina Slovenská medzivojnová próza (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina P.O. Hviezdoslav – epika (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Prúdy v slovenskej medzivojnovej literatúre (maturitná téma) Literatúra
Slovenčina Svetový realizmus (maturitná téma) Literatúra
0.014