Kresťanská literatúra – Biblia, Staroslovienska literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 492 slov
Počet zobrazení: 1 611
Tlačení: 84
Uložení: 87

Kresťanská literatúra – Biblia, Staroslovienska literatúra

Biblia – Hebrejská literatúra

Starý zákon – Stará zmluva

- pred narodením Krista

- zmluva medzi Bohom a Izraelitami

- obsahuje 46 kníh

- je to svätá kniha židovského náboženstva:

 • historicko-dejepisné knihy – 5 kníh Mojžišových
 • poučné a básnické knihy – Kniha prísloví, Žalmy
 • prorocké knihy – Izaiáš, Jeremiáš

Nový zákon – Nová zmluva

- po narodení Krista

- zmluva medzi Bohom a kresťanmi

- obsahuje 27 kníh

- je to kresťanská zbierka biblických kníh

 • historické knihy (4 evanjeliá) – Marek, Matúš, Lukáš, Ján
 • poučné knihy – Pavol, Peter, Jakub
 • prorocké knihy

Staroslovienska literatúra

Spoločenská situácia (800 – 1500):

Prvým útvarom na území dnešného Slovenska bola Veľkomoravská ríša (833 – 906).

Veľkomoravské kniežatá Mojmír a Rastislav museli bojovať proti politickému a kultúrnemu vplyvu Východofranskej ríše, ktorú upevňovali franskí kňazi latinskou liturgiou, ktorá bola nezrozumiteľná nášmu ľudu.

Cisár Michal III. na žiadosť Rastislava posiela na Veľkú Moravu (863) misiu, ktorú viedli solúnski bratia Konštantín a Metod – obaja poznali slovanské nárečie z okolia svojho rodiska Solúna.

Konštantín zostavil pred príchodom na naše územie prvé slovanské písmo = hlaholiku (malé písmená gréckej abecedy). Založili aj prvý spisovný jazyk = staroslovienčinu a učilište pre kňazov.

Cyril a Metod

 • 863
 • Hlaholika, cyrilika, preklad do staroslovienčiny, macedónske nárečie
 • Diela Proglas a Moravsko-panónske legendy

Proglas – Konštantín

 • je to prvá slovanská báseň
 • je označovaná aj ako Hymnus = chvála
 • obsahuje 110 slabičných veršov
 • je to veršovaný predslov k sv. Evanjeliu
 • oslavuje sa v ňom slovanský preklad Písma a vyzdvihuje sa domáci jazyk ako základ knižnej vzdelanosti
 • obhajuje práva Slovanov na vlastný liturgický jazyk
 • štýl básne je obrazný, popretkávaný biblickými citátmi
 • skladba je určená všetkým ľuďom, ktorí sa chcú očistiť od hriechu tým, že porozumejú písmu
 • Konštantín presnejšie špecifikuje expresívnymi výrazmi ľudí, ktorým sa prihovára
 • privedie človeka k duchovnému, citovému a náboženskému rozvoju (prehĺbi v človeku vieru)
 • argumentácia o nevyhnutnosti prekladu – všetko uvedené je možné prijímať len z diela, ktoré je v jazyku a písme poznateľnom
 • právo vnímať Slovo Božie prirovnáva Konštantín k takým samozrejmostiam ako je zmyslové vnímanie – bez viery je človek slepý, hluchý, necitlivý
 • Konštantín konkretizuje prínos prekladu – povznesie život človeka nad ostatné druhy, zbaví ho hriešneho spôsobu života

Moravsko – panónske legendy

Toto dielo má 2 časti:

 • Život svätého Konštantína (Kliment) – dominuje tu najmä osobnosť Konštantína, jeho vlastnosti, povaha, detstvo, štúdium, náboženská a kultúrna činnosť. Vyzdvihuje jeho nadanie, múdrosť, súcit s trpiacimi a boj za pravdu. Táto legenda je dôležitým historickým dokumentom o vtedajšom období, obhajoba jazyka – staroslovienčiny pred trojjazyčníkmi, situácia na VM. Používa rétorický štýl, kontrasty, citáty, z biblie podobenstvá, dialógy, orientuje sa na nadpozemský svet.
 • Život svätého Metoda (Gorazd) – dominuje tu najmä Metodova činnosť vo VM , dielo je však kratšie, vecnejšie a má menej legendických čŕt. Viac si všíma spoločenské ovzdušie vtedajšej spoločnosti a obsahuje historické dokumenty. Najpodrobnejšie sa zaoberá Metodovou činnosťou vo VM ríši (bol arcibiskup, obhajca), ale stručne sa venuje aj Metodovej mladosti. Veľa miesta sa venuje aj Metodovej smrti, pohrebu, vykresleniu spoločnosti.
 • Autori Kliment a Gorazd sú radcovia
 • Knižný, vyšší štýl
 • Motív Boh a cirkev – „Ora et labora“ (Modli sa a pracuj)
 • Po ich smrti návrat k latinčine

Legenda – je to stredoveký veršovaný alebo prozaický žáner, podávala životy svätcov, ktorí mali veriacim slúžiť za vzor mravnosti. Vyznačuje sa vierou v tajomné sily, opisovaním zázrakov, mučenia. Svätec si odopiera pôžitky – asketický spôsob života.

Rytierska legenda – svetská, hrdina je rytier – odvážny, dobrý, spravodlivý, veriaci

 • Epos o Rolandovi
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#CO JE HLAHOLIKA, CYRILIKA, STAROSLOVIENCINA #Cyrilika a hlaholika #biblia kniha prísloví #biblia #obsah biblia

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017

Diskusia: Kresťanská literatúra – Biblia, Staroslovienska literatúra

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015