Klasicistická literatúra a osvietenstvo

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 412 slov
Počet zobrazení: 984
Tlačení: 52
Uložení: 47

Klasicistická literatúra a osvietenstvo

 • Klasicus – vynikajúca
 • Estetické normy (návrat k antike, neodchyľovanie, dokonalosť)
 • V dráme trojjednota (miesta, času a deja)
 • Žánre – vysoké (tragédia, epos, óda) a nízke (bájka, satira)
 • Šíri sa z francúzskej literatúry – dobro, krása
 • Slovenský klasicizmus – osvietenstvo
 • Mária Terézia, Jozef II. – reformy, oslabenie cirkvi

Ján Kollár

 • evanjelický kňaz
 • idea slovanskej vzájomnosti
 • Mína – Frederika Schmidtová, milovaná osoba Kolára

Slávy dcéra

 • zbierka sonetov, v ktorých Mínu ospevuje ako symbol krásy. Vlastenecké, lyrické i ľúbostné motívy
 • Slavia – bohyňa slovanov
 • Navrhoval spojenie národov, hlavné by bolo Dubisko (Rusko)
 • lyricko-epická skladba písaná slovakizovanou češtinou
 • krát vyšla v roku 1824 a mala 3 spevy, 2.krát vyšla v roku 1832 a mala Prědzpěv a 5 spevov: 1.Sála, 2.Labe, Rén, Vltava, 3.Dunaj, 4.Léthé, 5.Acheron
 • Prvoradý je rozum!!

Předzpěv

 • najdôležitejšia časť diela Slávy dcéra
 • je napísaný časomerným veršovaným systémom (elegickým distichom) – hexameter a pentameter, daktylotrochej. Časomiera – striedanie krátkych a dlhých slabík
 • je to elégia (žalospev) nad slovanskou minulosťou, v ktorej víťazilo násilie nad spravodlivosťou
 • z veršov sa ozýva idea humanity, ktorá má byť vo vzťahoch medzi národmi na 1.mieste
 • 2 druhy nepriateľov – vnútorní (Slovania, ktorí hovoria nemčinou) a vonkajší (Nemci)
 • Záver má povzbudzujúce myšlienky
 1. spevov:
 2. Sála 
 • básnik sa vyznáva zo svojej lásky k Míne a spája ju s láskou k národu
 • na otázku: „Miluješ ti vlast svou více čili Mínu?“ autor porovnáva meč a šíp(ako znak boja za vlasť) s domovinou a krásou Míny
 • nakoniec vyberie srdce z hrudi, rozpolí a vraví: „Jednu vlasti pulku, druhou Míne.“
 • v závere spevu sa básnik lúči s Mínou a sľubuje jej vernosť
 1. Labe, Rén, Vltava
 • v tomto speve básnik prechádza po slovanských krajoch vyznačenými riekami a pripomína si slávu minulosti i krivdy na Slovanov
 • tu pekne vidno myšlienku slovanskej vzájomnosti – zamýšľa sa nad tým, že činy obyčajného človeka môžu byť lepšie ako veľké historické činy
 • jeho smútok po rozchode s Mínou spája s utrpením Slovanov
 1. Dunaj
 • Kollár prichádza na Slovensko
 • naďalej zobrazuje utrpenie Slovanov, ale vidina zjednoteného Slovanstva ho utešuje a dáva mu silu predvídať budúcnosť Slovanov – má víziu slávnej budúcnosti
 • opäť ospevuje svoju lásku a smútok, keďže nemôže byť s ňou
 • láska k Míne sa mu zdá byť neperspektívna, a preto básnik túži stretnúť Mínu po smrti
 1. Léthé = nebo
 • slovanské nebo – prechádza s údajne mŕtvou Mínou po slovanskom nebi, aby oslávil všetky vynikajúce slovanské osobnosti
 • zároveň zatracuje nepriateľov a zradcov a chváli vlastencov
 1. Acheron = peklo
 • slovanské peklo – autor sa dostáva do pekla, kde zatracuje neprajníkov, zradcov a škodcov Slovanov (napr. jezuiti páliaci knihy, ale aj Napoleon za prepadnutie Ruska)

ZHRNUTIE – autor sa snaží sa prebudiť povedomie slovanských národov, keď kričí k ľuďom aby sa nedrobili, ale spájali. Vyjadruje myšlienku slovanskej vzájomnosti – ktorú chce dosiahnuť pod ochranou najsilnejšieho národa Slovanov - Ruska. Silnú lásku k svojej Míne pripodobnil k láske k vlasti.

Jozef Ignác Bajza

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#klasicistická literatúra

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037