Romantizmus znaky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 572 slov
Počet zobrazení: 9 983
Tlačení: 215
Uložení: 226

Romantizmus

 • storočie
 • Fantázia, voľnosť písania, čas revolúcií
 • Prevažujú city nad rozumom, cit rozhoduje o konaní postáv
 • Hrdina buď idealizovaný, alebo titan (koná veľké činy) 

Romantizmus – myšlienkový a umelecký smer, v ktorom autor zobrazuje svet podľa svojich predstáv. Charakteristická je idealizácia stredovekej kultúry, nezáujem o prítomnosť, kultom osobnosti a citom. Vychádzal z idealistickej filozofie (Hegel), ktorá zdôrazňovala subjektivizmus, individualizmus (absolútnu slobodu jednotlivca), vieru a inštinkt. Individuálne gesto vzbury prechádza do titanizmu a démonizmu.

Znaky romantizmu:

 • rozpor sna, túžby a skutočnosti – základný konflikt
 • harmonizácia kontrastov – škaredosť-krása, sú v protiklade, ale vytvárajú súlad
 • individualizmus – v spoločnosti sa zdôrazňovala úloha jednotlivca
 • sentimentalizmus – filozofický a literárny smer, ktorý sa pri poznávaní objektívneho sveta opiera o city a citové zážitky a odmieta rozumové mudrovanie
 • titanizmus – kult silného jedinca, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu
 • historizmus – zdôrazňujú sa dávne slávne činy národa, hlavne slovanských, snaha pozdvihnúť sebavedomie národa
 • autoštylizácia – autor opisuje sám seba, uzatvára sa do seba, do svojich túžob, snov, túži po plnom živote, láske, vzniká nový hrdina – často je tulák, vyhnanec, žobrák
 • idealizmus – nová filozofia – uprednostňovanie hmoty pred ideou – Hegel
 • iracionalizmus – filozofický smer, ktorý popiera vedecké rozumové a logické poznávanie a za jediný zdroj poznania považuje zmyslovú skúsenosť, city a myšlienky
 • synkretizmus – splývanie jednotlivých literárnych druhov a žánrov
 • prevláda hovorový štýl a ľudová slovesnosť – stáva sa zdrojom pre literatúru

Victor Hugo

 • najväčší svetový romantik, dramatik, prozaik, básnik, esejista
 • je zakladateľom francúzskeho romantizmu
 • bol členom Francúzskej akadémie, získal šľachtický titul
 • po revolúcii sa stal republikánom
 • po nástupe Napoleona odchádza do exilu, 18. rokov bol mimo Francúzska
 • po návrate do Francúzska dostal vyznamenanie, stal sa najslávnejším mužom Francúzska

Chrám Matky Božej v Paríži – historický román, ktorý zachytáva Paríž v 15.st.

 • použitý princíp kontrastu – krása/škaredosť
 • Sociálno-historický román – zachytáva obdobie realizmu, pravdivo zobrazuje život rôznych spoločenských vrstiev
 • príbeh osudového vzťahu ohyzdného Quasimoda, krásnej Esmeraldy a pokryteckého kňaza Frolla
 • Miesto a čas deja: Námestie Gréve Notre Dame (chrám, monumenty), 6.1.1482, 15.storočie, stredovek
 • Téma: odsúdenie a obraz feudálnej spoločnosti odlišných, nenaplnenie túžob v oblasti lásky, zároveň poučenie o staviteľstve
 • Motívy:
 • spoločenský – snaha oslobodiť sa od zaostalosti, stredovekej tmy, vzťahov medzi spoločenskými vrstvami
 • osobný – láska, príbeh lásky čistej, materskej, zvrhlej
 • odborný – odborné, filozofické postrehy a rady
 • Konflikty a ich naplnenie + riešenie:
 • vnútorné – v dušiach postáv, i v autorovi, v rámci postáv dáva do konfliktu zjav a dušu a spoločenské postavenie a dušu; človek je predurčený svojím postavením, bohatstvom a krásou na zaradenie sa medzi ušľachtilé osobnosti, nie vždy vyniká čistým a morálnym charakterom
 • spoločenský – naplnený bojom za spravodlivosť, slobodu, proti bezpráviu a bojom medzi vrstvami, vzbura, človek sa nevie zmieriť s realitou, parížska chudoba strhá okovy cirkevného tyrania, nevedomosti a neslobody v prospech oslobodenia a ľudskosti, dokáže povstať z tmy a bojovať
 • morálny – čistá, úprimná láska sa bije s nečistou, hrubou, vypočítavou; jedinú budúcnosť má láska čistá, úprimná, morálna, chorá vášeň vedie človeka do skazy

Prejavy lásky:

 • Esmeralda – Claude Frollo: láska jednostranná, zvrhlá, násilná, hrubá, keď CF zistí, že E sa takej láske nepodrobí, prechádza do nenávisti, Esmeraldina láska ku P dokáže odolávať
 • Esmeralda – Phoebus: jednostranná, P sa necháva milovať, považuje E len za dočasné pobavenie, nechá ju na popravisku
 • Quasimodo – Esmeralda: jednostranná, až hlboký cit, oddaná láska, ktorá chráni, E pociťuje súcit, ale nedokáže milovať Q, on je škaredý, vzbudzuje odpor, Q zo zúfalstva zhodí CF

Postavy:

 • kladné – obetavosť, ušľachtilosť, morálna čistota, ľudskosť, hrdinstvo: Quasimodo, Esmeralda, ľud
 • záporné – sebectvo, pokrytectvo, morálna ošklivosť: Claude Frollo, Phoebus, skupiny sudcov, cirkev
 • Gringoire – je komplikované zovšeobecniť ho, správa sa rozporne, akoby nahrádzal rozprávača

Kompozícia:

Expozícia: voľba kráľa bláznov, láska ku Esmeralde

Zápletka: prepadnutie Esmeraldy na príkaz Frolla, zachráni ju Phoebus, do ktorého sa zaľúbi

Zauzľovanie: aby si zachránila život, vydá sa za Gringoira (neúspešný básnik)

Vyvrcholenie: Frollo prebodne Phoebusa, zločin padne na Esmeraldu, Frollo ju oslobodí pod podmienkou, že sa za neho vydá

Dejový obrat: zachráni ju Quasimodo, ujde do chrámu, z tade ju vezme Frollo

Rozuzlenie: Quasimodo zhodí z chrámu Frolla, ľahne si k mŕtvej Esmeralde a zomiera

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022