Zóny pre každého študenta

Téma 1. svetovej vojny vo svetovej medzivojnovej literatúre

Téma 1. svetovej vojny vo svetovej medzivojnovej literatúre 

Erich Maria Remarque

- nemecko- švajčiarsky spisovateľ

- na front sa dostal hneď po skončení strednej školy

- stáva sa z neho veľký humanista

Remarque je súbežník stratenej generácie. Jeho hrdinovia sa podobajú hrdinom zo stratenej generácie. Bojujú proti násiliu, sú veľkí humanisti, majú veľký zmysel pre lásku, priateľstvo, negatívne javy sa snaží vosvojich dielach zveličiť. Jazyk je veľmi živý až expresionistický.

Expresionizmus

- Na Západe nič nového

- Cesta naspäť- voľné pokračovanie prvotiny

-Traja kamaráti

- Nebo nepozná obľúbencov- jediný román, ktory nehovorí o vojne- príbeh automob. pretekára, veľmi , ale on sa zaľúbi do chorej dievčiny

- Posledné dejstvo- div. hra

Na západe nič nového

- román

- téma- 1.sv. vojna, bojovanie v prvej línii

- idea- nezmyselné zomieranie, pasívny odpor mladej generácie k vojne, absurdnosť vojny

DEJ:
- Mladí gymnazisti odišli zo školských lavíc na front 1. sv. vojny pod vplyvom triedneho profesora Kantorka. Zažili tvrdý výcvik a potom boli nasadení na front. Keď zistili, že musia zabiť, keď chcú prežiť, spoznali vojnovú filozofiu a pravdu. V románe postupne kamaráti zomierajú jeden za druhým a posledný zomiera Paul Bäumer – zomiera absurdne v čase oddychu, keď si kreslí obrázok a vojenský rozhlas hlási správu: „Na západe nič nového“ – október 1918. V románe je opísaná vojna chlap proti chlapovi, bojovalo tam množstvo vojakov. Je zobrazený pomalý postup vojska a po bitke aj pomalý ústup. V románe sú zaujímavé niektoré príbehy, napr. Paul Bäumer zabil francúzskeho vojaka vo chvíli, keď si uvedomil, že ak to neurobí on, tak zabije Francúz jeho. 


Má však výčitky svedomia a prezerá si jeho preukaz, predstavuje si, ako dlho ešte bude chodiť pošta jeho manželke. Má úmysel pomôcť jeho rodine. Ďalší príbeh je stretnutie nemeckých vojakov s francúzskymi dievčatami – idú k nim na návštevu, vezmú im jedlo a snívajú o tom, čo s dievčatami prežijú. Zisťujú, že sa v tejto situácii ešte správať nevedia. Paul Bäumer je vďačný životu aj za toto poznanie. V ďalšom príbehu spoznávame konanie postáv, ktoré silno pociťujú pud sebazáchovy, prejaví sa to pri návšteve nemocnice zriadenej v kostole – kamaráti idú pozrieť operovaného spolužiaka a zistia, že mu amputovali nohu. Jeden zo spolužiakov si chcel vypýtať jeho čižmy s odôvodnením, že mu budú zbytočné a on má veľmi bolestivé otlaky a potrebuje o 1 číslo väčšie, ale ostatní mu v tom zabránili.
! Ako sa v tomto diele prejavuje expresionizmus? Chlapci konajú bezmyšlienkovite, pudovo, atmosféra je napätá, najmä počas útokov. 

ZÁVER:
- Román má jednoduchú kompozíciu, predstavuje rad príbehov, ktoré na seba nadväzujú. Základný slohový postup je rozprávanie, prevláda hovorový štýl (rozprávajú sa priatelia), slová sú citovo zafarbené a v niektorých častiach pôsobí román hrdinkársky alebo reportážne.

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/literatura/14944-tema-1-svetovej-vojny-vo-svetovej-medzivojnovej-literature/