Tematické a estetické zameranie medzivojnovej poézie; katolícka moderna

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 408 slov
Počet zobrazení: 1 408
Tlačení: 64
Uložení: 64

Tematické a estetické zameranie medzivojnovej poézie; katolícka moderna

Emil Boleslav Lukáč

 • Symbolizmus, neosymbolizmus – pestré obdobie
 • Znaky: Dolorizmus (bolestinstvo), reflexívnosť, filozofickosť
 • Jeho poézia je najpesimistickejšia z medzivojnovej básnickej tvorby
 • Zbierky: Dunaj a Seina – klasické symboly (Dunaj – Slovensko, Seina – cudzina), O láske neláskavej – vyskytuje sa tu opakovanie slov, kontrast, oxymoron
 • Dunaj a Seina- básnická zbierka, vznikla v čase, keď študoval v Paríži. Prežíva pocit stratenosti v cudzom meste, túži po domove. V zbierke, ako to naznačuje i jej názov, konfrontuje domov a svet, mesto a dedinu, rodný kraj - cudzina. Vyzdvihuje pozitívne hodnoty domova. Báseň Hnus mesta (Teadium urbis) – porovnáva cudzinu a rodný kraj, všetko , čo je doma mu je milšie, vyznáva sa z pocitov cudzoty v meste, v zbierke využíva cudzie slová, prívlastky, personifikácie, touto zbierkou si vyslúžil prezývku POETA DOKTUS (básnik učený)
 • O láske neláskavej – básnická zbierka, je venovaná ľúbostným motívom. Pre Lukáča bolo charakteristické, že si všímal najmä protiklady, protirečenia a kontrasty. Zdalo sa mu – a naznačil to i názvom zbierky, že aj láska je plná rozporov a paradoxov. Lásku vnímal ako protikladnú hru citov a rozumu, plnú bolestí, pochybností. Báseň Paradoxon – lásku chápe ako problematický cit, je plná zábran, prekážok, uvažuje či je láska stály cit alebo nie. Báseň Večná parabola – básnik neverí v čistú, úprimnú lásku, cíti tu protiklad zmyslu a intelektu, skeptický postoj k láske.

Ján Smrek

 • Vitalizmus – vznikol ako bezprostredná reakcia na koniec 1. Svetovej vojny, oslavuje mier, radosť zo života, mladosť, krásu, priateľstvo, elán...
 • Zbierky Cválajúce dni, Iba oči, Básnik a žena
 • Báseň Cválajúce dni (zb. Cválajúce dni) – je to programová báseň. V tejto básni je vyjadrený životný elán, túžba po dynamike života, aktivite (autor hovorí o mladej generácii ako o jazdcoch na koňoch, život chápu ako svoju milenku – chcú si ho užívať). Rytmus básnik dosahuje intonáciou a frázovaním
 • Svieži, moderný štýl
 • Dominuje téma lásky (Básnik a žena) – páčia sa mu osudové ženy, duchaplné, ženu vníma ako muž, nezaujíma ho, či je chudobná, či je pekná. Páčia sa mu všetky ženy, svoje srdce by dal najradšej viacerým.

Rudolf Dilong

 • Katolícka moderna - Téma duchovná a filozofická (reflexívna lyrika o Bohu, o zmysle života, o smrti a bolesti. Básnici chápu poéziu ako modlitbu, ako spôsob dialógu s Bohom), národná téma (básne o vlasti, prosby za národ v čase vojny a keďže väčšina autorov odišla po roku 1945 do exilu, veľa básní opisovalo pocity vyhnancov z vlasti), sociálna téma (cítenie s ľuďmi, básne v ktorých túžili po spravodlivosti, o vzájomnej láske medzi ľuďmi bez ohľadu na majetok, zastávajú sa chudoby)
 • Zbierky: Dýchajte, lazy! (poetizmus, krása duše), Mladý svadobník (surrealizmus), Ja svätý František, Honolulu pieseň labute
 • Báseň Jas (zb. Švih) – pohrávanie sa so slovami, slovné hračky, určujúci je rým, je to moderná báseň
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017

Diskusia: Tematické a estetické zameranie medzivojnovej poézie; katolícka moderna

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023