Súčasná lyrická próza - Rúfus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec andrejF59 (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 188 slov
Počet zobrazení: 1 175
Tlačení: 25
Uložení: 28

Súčasná lyrická próza - Rúfus

Milan Rúfus

-patrí k najprekladanejším básnikom

-narodil sa na Liptove, je tam pochovaný aj napriek tomu, že celý život prežil v Bratislave

-v jeho tvorbe prevláda téme vidieka, prírody, jednoduchého človeka zrasteného s pôdou

- láska bola pre neho vecou najposvätnejšou, osudovou, pretože v ňom prebudila básnika,ako maximalista chcel milovať len skutočne a zodpovedne, skúsenosť ho však presvedčila o nestálosti citov

-rustikána poézia: tradičná poézia

Jeho poézia vyjadruje úctu k duchovným hodnotám – materinská láska, láska k bližnému, k domovu, k vlasti a k Zemi ako živiteľke.

-hlási sa k plebejskému životu

 V jeho poézii cítime východisko z ľudovej slovesnosti. Najčastejšie využíva pravidelné strofy, voľný verš ale aj sylabotonický verš a rým.

Štýl je strohý, presný, básne sú skôr kratšie

Často spolupracoval s maliarmi a fotografmi. Dobšinského rozprávky spracoval do poézie.

AŽ DOZRIEME:

=jeho prvá zbierka, ktorá spôsobila veľký rozruch

-motív detstva, domova, vojny (Vietnam – Kórea)

Básnik cíti zodpovednosť za osud sveta a má súcit s trpiacimi

Tvorba: Vrchári, Žene

b.zb.: Zvony - báseň Zvony detstva 

-téma: prechod z detstva do dospelosti

-zvon = vždy ohlasuje niečo nové

-zaznieva tu skepsa, smútok. Básnik má pocit že poézia je stále bezmocnejšia. Základné motívy zbierky: detstvo, dospievanie, staroba, život a smrť (kolobeh ľudského života), pocit márnosti ľudského života

b.zb.: Stôl chudobných – plebejská tematika

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017

Všetky práce z tejto sady (66) »

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015