Postmoderna v súčasnej slovenskej próze

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 414 slov
Počet zobrazení: 2 571
Tlačení: 79
Uložení: 75

Postmoderna v súčasnej slovenskej próze

POSTMODERNA:

- autori využívajú rôzne tvorivé postupy a formy v rámci jedného diela (pluralizmus formy)

- do vlastných diel zaraďovali časti textov daných autorov, vlastných diel, úryvkov z novín, kuchárskych receptov – vzniká textová koláž, odmietali diktát a akúkoľvek formu prinucovania

- dominuje krátka próza, v ktorej sa nepreferuje príbeh, dej ani postava

- rozprávač iba zaznamenáva, podáva správu, robí zápisky, situáciu odhaľuje prostredníctvom komiky, vyjadrenej iróniou, paródiou, paradoxom, groteskou

- primárnu funkciu má podanie príbehu a druhotnú funkciu plní dej, príbeh

dôraz sa kladie na výraz jazykových prostriedkov

- žánrová forma listu umožňuje použiť ty- rozprávanie, pričom „ty“ tu priamo oslovuje ako postavu, tak aj čitateľa

- dielo nie je výpoveďou o skutočnosti, ale výpoveďou o výpovediach – o inom texte alebo textoch

- pri tvorbe textu sa uplatňuje palipsestová technika písania(spočíva v nadväzovaní textu na iné texty a voľnom narábaní s citáciami a kvázicitáciami = predstieranie citácie)

- prvý krát sa prvky podobné postmoderne objavujú v 60-tych rokoch

Dušan Dušek

 • majster poviedky a prozaickej miniatúry, písal aj scenáre
 • dokáže aj na malej ploche zobraziť ľudské osudy, tragédie
 • písal knihy pre deti a mládež

Strecha domu

 • krátkych próz, inšpiroval sa detstvom, všetko, čo sa spája s detstvom a domovom- Záhorie
 • využíva ľudový jazyk, nárečie, študentský slang

Poloha pri srdci

Kalendár

Náprstok

Oči a zrak

Dúšky – zb. básni

Charakt. črty Dušekovej tvorby: 1. detstvo, domov, rodina, Záhorie

 1. v popredí je detský, chlapčenský rozprávač
 2. približuje svet dospievajúcich – citlivo aj s porozumením
 3. humor a jemná erotika
 4. tajomnosť, sen, zázračnosť ->iracionalita

Dušan Mitana

 • jeden z najvýznamnejších autorov, píše poviedky, novely, romány, básne
 • pracoval ako redaktor, študoval na filozofickej fakulte
 • prevládajú postmoderné prvky s mistikou, absurditou, humorom

Charakteristické prvky pre jeho poviedky:

 1. poviedky rozprávajú neobyčajné, bizarné príbehy s neočakávaným často šokujúcim záverom
 2. majú kriminálne pozadie s nevyriešením tajomstvom
 3. zobrazujú krajné situácie, afekty, hnus, šok, zhrozenie
 4. prelína sa smútok a humor, realita a irealita

Psie dni

 • debut, zbierka krátkych próz
 • vzbudil záujem u mladých ľudí, získala si vlnu nesúhlasu u kritikov- označovali ako šokujúce, škandalózne a provokujúce
 • hrdinovia nevedia nájsť miesto v živote, neustále prežívajú psie dni, dostávajú sa do konfliktov s okolím
 • vychádza z filozofie existencializmu a z Kafkovských stavov, pocitov úzkosti
 • prevažne absurdné poviedky, morbídne a erotické motívy
 • všetky sa odohrávajú v atmosfére horúcich letných dni

Patagónia

 • Nočné správy
 • zbierka poviedok a noviel
 • nachádzame tajomné, iracionálne motívy, motívy nevysvetliteľných záhad koreniacich v magickom realizme
 • nevedia nájsť východisko z ťažkostí a často si volia najmenej schodnú cestu

Koniec hry

 • detektívny román, kriminálny podtext
 • postavou je novinár Peter Slávik – v afekte zabil vlastnú ženu zo žiarlivosti
 • dôležitý morálny aspekt – priznať vinu, výčitky svedomia
 • vinu zobrala na seba Petrova matka

Hľadanie strateného autora

 • román, je umeleckým experimentom
 • založený na hľadaní autorskej identity
 • príbeh schyzofren. Tomáša Eliáša píšuceho pod pseudonymom Dušan Mitana
 • nevieme, kto je vlastne autorom
 • nájdeme tu mnohoznačnosť a mnohovrstvovosť
 • autor zobrazuje totalitný režim, uvažuje o náboženstvách
 • konfrontuje kresťanstvo a budhizmus ale aj islam, hinduizmus – hľadá spoločne prvky
 • s ideami kresťanstva narába opatrne, svojvoľne a svojrázne
 • nájdeme aj montáž – sú tu citáty, iné texty, reportáže – rozhovor s Luciferom => polemika – ostra výmena názorov
 • je zmesou pocitov často nesúvisiacich
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019