Miroslav Válek básne

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 323 slov
Počet zobrazení: 6 173
Tlačení: 263
Uložení: 252

Charakterizujte tvorbu Miroslava Válka

 1. Poukáže na prínos poézie M. Válka do povojnovej slovenskej literatúry. Miroslav Válek bol básnikom, redaktorom a ministrom kultúry. Mestský človek, vzdelaný. V tvorbe sa prejavuje vlastnou metaforickosťou, originálnou metaforou. Básne sú viacvýznamové, viacrozmerné. Lyrika má vo Válkovej tvorbe melancholický nádych, poníma ju inak. Rozoberá intímnu ľúbostnú lyriku, odsudzuje druhú svetovú vojnu a fašizmus. Niektoré boli zhudobnené a sú známe dodnes (prispieval k popovej hudbe). Písal viazanou umeleckou rečou (vo veršoch), ale objavujú sa aj pásma (vytvorili surrealisti – na Slovensku nadrealisti – automatický sled myšlienok, jedna predstava evokuje inú, autor sa snaží zachytiť podvedomie, všetko, čo nie je diktované rozumom).

Diela:

 • Dotyky

Jablko

Príťažlivosť

 • mikropríbehy – básne s epickým jadrom
 • Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať
  • Motív 2. sv. vojny, odsúdenie fašizmu, 13-ročná láska

Nepokoj + Milovanie v husej koži

 • intímna lyrika
 • Zabíjanie králikov
  • boj proti pretvárke (v husej koži), zrade, zotročeniu

Slovo

o slovo = zbraň komunistickej strany

Z vody

o Ľúbostné, prírodné motívy

Tvorba pre deti:

 • Veľká cestovná príručka pre malých i veľkých
 • Pampulóni
 • Do Tramtárie
 • Kúzla pod stolom
 1. Na uvedených ukážkach (č. 2 - 5) vysvetlite, v čom spočíva originálnosť jeho básnickej tvorby (motívy, obraznosť, forma).

Jablko

 • motív jablka ako hriechu, žena ho utiera, plače
 • aj keď muž nechce, aby odišla, je preňho lepšie, ak hriech zmizne (Polož to jablko a choď!)
 • rôzny počet veršov v strofách
 • čo verš, to myšlienka
 • chýba rým

Po písmenku

 • láska je zložitý ľudský cit, zrady a falše viac ako všetkých písmen v abecede
 • Nešťastná láska, nenaplnený cit, nechce sa ňou zaoberať, ale stále ju má v hlave, zabudnúť
 • Motív kameňa, ťažký problém, ktorý ťahá ku dnu
 • Hlavná myšlienka:
  • Básnikova osamelosť, už nechce lásku
 • znižuje sa počet veršov v strofách
 • striedavý rým a b a b

Jesenné láska

 • Láska ako živá príroda
 • jeseň je motív chátrania, chradnutia, vtedy je už neskoro
 • Hlavná myšlienka
  • Láska so sebou neprináša iba radosť, ale aj sklamanie
 • pravidelné usporiadanie veršov do strof, estetický dojem
 • združený rým a a b b

Estetika

 • Autoštylizácia o básnikovi
 • žiaden rým
 • čo verš, to myšlienka
 • nerozdeľuje ich do strof
 • pekné obrazné pomenovania (názov estetika)
  • zafúľaný večný učeň múz = básnik, autor
  • napil sa horkej krvi života = trpký život
  • nesiem slovo žeravé = niečo má na jazyku
  • slovo nenarodené a slepé = moderná poézia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1.7)

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022