Ľudovít Štúr

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: mat32
Typ práce: Referát
Dátum: 01.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 334 slov
Počet zobrazení: 6 285
Tlačení: 596
Uložení: 616
Život: * 1815 v Záyuhorci, + 1856 v Modre.

Ideový vodca štúrovskej generácie, jazykovedec, filozof, básnik, novinár a publicista, politik. Základné vzdelanie získava v rodnej obci, strednú školu absolvoval v Rábe, študoval na bratislavskom lýceu, a zavŕšil to všetko v nemeckom Halle. Člen spoločnosti, pôsobil ako podpredseda na Katedre reči a literatúry Česko-slovenskej. Prednášal históriu a filozofiu, bojuje proti maďarizácii. V roku 1843 odchádza do Levoče a v tomto roku aj uzákonil spisovnú slovenčinu. Rok 1848 v máji v Liptovskom Mikuláši boli sformulované Žiadosti slovenského národa na zhromaždení vlastencov (chceli uplatniť slovenčinu na úradoch, ...). Okrem národných podmienok žiadal aj sociálne podmienky. V tomto roku vydali aj zatykač na Štúra. Odchádza do Čiech, kde objasňovali Žiadosti na slovanskom zjazde v Prahe. V septembri sa utvorila vo Viedni Slovenská národná rada, velia jej Štúr, Hurban, Hodža, ktorá organizovala povstanie proti uhorskej vláde, ale to bolo potlačené a vodcovia museli žiť pod policajným dohľadom. Po smrti brata Karola odchádza do Modry, kde sa zranil a 12. januára 1856 zomrel.

Činnosť: 1. jazykovedná: Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí
Zdôrazňuje tu potrebu uzákonenia spisovnej slovenčiny
Náuka reči slovenskej
Prvá gramatika novej slovenčiny
2.novinárska a publicistická:
V roku 1845 vydáva Slovenskje narodnje novini, s literárnou prílohou
Orol Tatranski – sú to prvé politické noviny, kde sa nachádzali správy
s hospodárstva, rôzne požiadavky,... v roku 1848 boli zrušené
3.politická: Reči a state: Najznámejšie reči na sneme, ...

4.básnická: Dumky večerňí
Vyšli v češtine, napísaná v období, keď bol študent. Žiali tu nad ťažkým údelom ľudu, je to refle exívna úvahová lyrika. O národnjích písních, pověstech plemen slovanských
Je to teoretické literárne dielo, v ktorom vyslovuje svoje názory na literatúru (podľa neho by mala vychádzať z ľudovej slovesnosti; témy: príroda, rodina, vlasť).
Spěvy a piesne
Sú to revolučné básne, vyskytuje sa tu lyrika, epika, elégia, intímna lyrika.
5.filozofická: Slovanstvo a svet budúcnosti
Vyjadril tu sklamanie z revolučných rokov, ale kritizoval Rakúsko- Uhorsko, veril v rozpad tohto štátu a domnieval sa, že Slovákov oslobodí Rusko.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012