Literatúra po roku 1945

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec mat32
Typ práce: Poznámky
Dátum: 01.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 121 slov
Počet zobrazení: 19 794
Tlačení: 882
Uložení: 909
- 1945: koniec II.W.W.
- rozdelenie sveta na východ a západ => rozdelenie literatúry
- 1953: obdobie studenej vojny a zbrojenie
- 1960-te roky: atentát na Kennedyho, zmarený mier s Chruščovom
- Brežnev utvára železnú oponu
- 1987: Gorbačov prestaval socializmus, nasledoval pá Berlínskeho múru a železnej opony
- 1989: zamatová revolúcia, vznik samostatných štátov
- 1992: vojna v Juhoslávii
- dva prúdy – subjektívny : človek, jeho pocity a vnútorný svet
– objektívny : vychádza so spoločenskej situácii

Smery západnej literatúry
existencionalizmus
- vznikol vo Francúzsku
- zaoberá sa jestvovaním človeka a zobrazuje jeho život najmä v hraničných situáciách
neorealizmus
- znovuobnovenie a prehĺbenie realizmu
- vznikol v 50-tych rokov v Taliansku
- literatúra talianskeho juhu a periférie
beatgeneration
- americká literatúra s centrom v San Francisku
- vznikla asi v 60-tych rokoch a súvisí s Hipies
- vzpierali sa proti konvenciám a meštianskej morálke
- šiel do popredia sex, drogy, volná láska
absurdná literatúra
- vznikla pod vplyvom nového francúzskeho románu
- narúša základné zložky literárneho diela, ktorými sú dej a postavy
- vzniká absurdný román a dráma

Americká literatúra
- najmohutnejší bol národný prúd
- autori zobrazovali najmä sociálne problémy, obrazy vojny a súvisí s vierou v humanizmus
- mnohonárodný štát
- židovská: útek z Európy, hľadanie vlasti
- černošská: rasové problémy
- indická: meditatívny charakter
- populistická: komerčná literatúra

John Steinbeck
Ovocie hnevu
- krotický román z obdobia hospodárskej krízy
- základný motív: putovanie ľudí za prácou
- Tri generácie rodiny Joadovcou odchádzajú za prácou do Kalifornie. Otec, matka, tehotná dcéra Rose + jej manžel Connie, Tom, Ruth, Winfield a starí rodičia. Doma všetko predávajú a za to si kúpia staré fáro a vyrazia do slnkom zaliatej Kalifornie. Počas cesty zomierajú obaja starkí, pomaly im dochádzajú peniaze, ale nakoniec sa dostávajú do vytúženého cieľa. Tu však nie je skoro žiadna práca. Nemajú pomaly kde bývať, ... Rose porodí mŕtve dieťa ako následok cesty. Na jednej farme Tom zabíja policajta a skrýva sa v lese. Na konci Rose zachraňuje hladujúceho muža materským mliekom => biedny zachraňujú ešte biednejších a nikdy sa nevzdávajú
- Kompozícia:
- Hovorová reč, vulgarizmy, expresívne slová
- Dej je dopĺňaný úvahami o spoločnosti
- Má cestopisné črty a opisuje prírodu
- Erotické motívy
- Biblické symboli: zasnúbená zem, sedem rán egyptských
- Ovocie sa mení na ovocie hnevu
O myšiach a ľuďoch
- Príbeh dvoch námedzných robotníkov
- Postavy: Lennie Small
- Mohutný, silný muž, ale slaboduchý
- Má slabosť pre hebké veci, ale má obrovskú silu a vždy tým veciam ubližuje
Georg Milton
- Jeho anjel strážny
- Snívajú o malej farme, kde by chovali králiky. Jedného dňa sa dostanú na farmu a Lennie sa zapáči žene farmárovho syna a koketuje s ním. On nejavý záujem, ale priťahujú ho jej hebké vlasy. Keď ju hladí, nechtiac jej zlomí väz a uteká sa potom schovať. Dav ho chcel zlynčovať a Georg sa k nim pridáva. Nájde ho prvý a z milosti ho zastrelí. Do konca života má výčitky svedomia. Koniec je otvorený a je na čitateľovi, ako by sa on zachoval
- Sociálne ladený obraz života s konkrétnou individuálnou tragédiou postáv
- Pôsobil ako reportér počas II.W.W., kedy napísal reportážny román Zhodte bomby

Josef Heller
Hlava XXII
- Protivojnový román
- Vplyv existencionalizmu
- Motto: „Hlave XXII neprešiel nikto cez rozum“
- Hlava XXII je súbor absurdných nariadení, z ktorých niet úniku a ide o vojenskú mašinériu Amerického letectva
- Román je členený na samostatné kapitoly, ktoré sú nazvané podľa mien postáv, ktoré sú spojené postavou Yossariana
- Vojak amerického námorného letectva, ktoré pôsobí na Talianskom ostrove Pianosa. Vojnu považuje za zlo, netúži po hrdinstve, ale chce prežiť a dezertovať do Švédska, bo tam žijú dlhonohé blondínky
Cathcart
- Plukovník, či aká guma, ktorý zvyšuje povinný počet letov
- proti všetkým vojakom stojí Hlava XXII, z ktorej niet úniku
- dominuje absurdita, humor, čierny humor, dynamický dialóg
Beat Generation
- 50-te až 60-te roky minulého storočia
- proti vojne, fašizmu, malomeštianstvu a konzumnej spoločnosti
- preklad: ubitá generácia alebo generácia hlásajúca blaženosť
- prejavom beatnikov bola hudba
- Hlásajú:
- Sloboda a voľnosť umeleckej práce a rozhodovania
- Hľadanie blaženosti => narkotiká
- Podnietili vznik Hippies => hudba Bigbeat
- Centrum: San Franisko
- Vychádzajú z rôznych východných filozofií ( život je cesta )
- Svojimi výrazovými prostriedkami šokovali verejnosť a mali problémy s vydávaním
- Diela boli písané na základe psychického automatizmu
- Znaky tvorby:
- Do popredia ide autorov subjekt => silná autobiografickosť
- Čo myslím to poviem
- Časté opakovacie figúry ( anafora )
- Gradácia básní
- Litanický rozmer básní ( prosby )

Allan Ginsberg
Dielo: Kvílenie(Vitie)
- manifest beatnikov
- básne vznikali v rytme džezu
- zbierku venoval svojim priateľom
- absolútne popustil uzdu svojej fantázie
- ako keby v tomto diele zhrnul svoj život
- využíva opakovacie figúry (anafory...)
- viaceré verše sa vyznačujú obscénnosťou, zaznieva z nich zúfalstvo, nárek
- delí sa na tri časti:
1. obrazy vtedajšej spoločnosti
2. „hlavné“ slovo tejto časti je Moloch, symbol všetkého skazeného a zlého a všetkého, čo potláča ľudskú individualitu a predstavivosť
3. „akýsi“ lyrický subjekt- stotožňuje sa s ďalším spisovateľom, Carlom Solomonom
- autor bojuje za oslobodenie osobnosti

Americká dráma:

Tennessee Williams
Mačka na horúcej plechovej streche
- rodinná realistická dráma
hlavné postavy: Veľký ocko- boháč, ktorý trpí smrteľnou chorobou, o ktorej nevie
Veľká mama- jeho žena
Gooper- starší syn, ktorého žena je peniazechtivá, majú veľa detí, chcú,
aby zdedili čo najviac peňazí po Veľkom ockovi
Brick- mladší syn, veľa pije, nezáleží mu na majetku, ale na
medziľudských vzťahoch
Meggie- jeho žena, ich vzťah je narušený, snaží sa získať jeho lásku
- dej sa odohráva na oslave narodenín Veľkého ocka, každý má záujem ovplyvniť ho, aby mu nechal veľkú časť majetku, Brick, ktorý nemal s otcom veľmi dobré vzťahy sa s ním porozpráva a všetko sa vylepší
- dôležitú úlohu hrá Meggie, ktorá dokáže vo vzťahoch tancovať „ako mačka na horúcej plechovej streche“
- nakoniec Veľký ocko všetko odkáže Veľkej mame
kompozícia:- hra je nadčasová, túžba po majetku mení charaktery postáv, poukazuje na alkoholizmus, všíma si medziľudské vzťahy

Francúzska literatúra:
- kolíska viacerých umeleckých smerov(symbolizmus, dadaizmus, experimentálny román...)
- bola východiskom pre európske literatúry
Antoine de Saint Exupéry
Dielo: Malý princ
- filozofická rozprávka, ktorú venoval deťom
„Rozumom a zmyslami neobsiahneme všetko, ale dobre vidíme iba srdcom“
- epická úroveň sa prepletá s poetickými pasážami, kde rozpráva o podivnom živote medzi dospelými, o havárii lietadla na Sahare, o návšteve planét
- kniha ilustrovaná kresbami pre deti s detskou fantáziou
- pilot havaruje na Sahare, stretáva sa s Malým princom, ktorý počas svojej cesty navštívi niekoľko plané, väčšinou sú ľudia na týchto planétach predstaviteľmi negatívnych ľudských vlastností
- je stále smutnejší z planét, nenachádza pochopenie, zoznamuje sa s líškou
„Človek je osamelý aj medzi ľuďmi“
- líška mu vyjaví tajomstvo: „Tu je moje tajomstvo, je jednoduché: Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očami neviditeľné“
- v závere pilotovi opravia lietadlo a duša Malého princa sa po uštipnutí hadom nakoniec vracia na svoju planétu
filozofická úroveň- témou je človek, autor zdôrazňuje úlohu citu, priateľstva a lásky v ľudskom živote, ktoré zbavujú človeka osamelosti a dávajú zmysel ľudskému životu
existencializmus
- vznikol v 30. rokoch
- vrchol mal po druhej svetovej vojne
- myšlienkový, filozofický, prúd, ktorý skúma otázky existencie človeka(jeho jestvovanie a bytie) aj z hľadiska spoločenských vzťahov
- vychádza z filozofie, ktorá tvrdí: „Východiskom všetkého je človek, jeho vnútorné Ja“
- subjektívna životná filozofia, keď si človek sám seba uvedomuje najviac v hraničných životných situáciách(rozličné pocity, strach, úzkosť zo smrti)
- jednotlivec prežíva pocity osamotenia, úzkosti, často hnusu z vlastnej existencie, je odtrhnutý od akejkoľvek perspektívy
- hrdinovia sú osamotení introverti, pesimisti, sprevádza nudou a ľahostajnosťou
- zmyslom ľudskej existencie sa stáva sloboda jednotlivca, človek môže urobiť všetko, čo unesie etická norma, alebo ľudské vedomie
- hrdinovia vystupujú proti spoločnosti, proti spoločenským normám a tvrdia, že spoločnosť vnucuje ľuďom morálku, náboženstvo, nejakým spôsobom človeka obmedzuje, napr. zaraďuje ľudí do vrstiev, tým pádom je človek neslobodný
„Človek, ktorý sa nerozhoduje, stráca vlastnú slobodu“

Jean Paul Sartre
Dielo: Hnus
- román
- písaný formou denníkových zápiskov hlavného hrdinu
- je to kronika príbehu osamelého muža „bez spoločenského významu“ => prostý jedinec
hlavná postava:- Roquentin[Ronti:n]- spisovateľ, píše román v románe, cíti sa osamotený, prenasledujú ho pochybnosti o vlastnej existencii, až tak, že to postupne prerastá do pocitu hnusu, absurdity zo seba, z vecí, zo spoločnosti, cíti sa nadbytočný, premýšľa o smrti, ale aj tá by bola nadbytočná
- knihu nakoniec nedopíšem odchádza z mesta, hnus ho pomaličky opúšťa, pretože odchádza od všetkého, čo sa mu hnusilo a konečne sa cíti slobodný

Absurdná dráma ( Antidráma )
- vznik v 50. rokoch 20. storočia, narúša základné znaky klasickej drámy a klasickú dramatickú štruktúru(úvod, zápletka, zauzľovanie, vyvrcholenie a rozuzlenie deja tam chýbajú), všetko sa deje iba v náznakovej rovine, nič bližšie sa nedozvedáme, dej neexistuje
- najväčší dôraz je v jazykovej rovine, dôraz na dialógu
- námetom sú pocity úzkosti, ktoré vyplývajú z postavenia človeka v spoločnosti, vplyv existencializmu, naznačuje to, že v živote často chýba medziľudská komunikácia, celé pochopenie je na divákovi
- antidráma je charakterizovaná nihilistickou koncepciou- všetko negatívne, pocity úzkosti, ničotnosti
- reč slúži iba ako zvuk, no nie na dorozumenie, nelogické repliky v dialógoch
- základným útvarom je tragédia, ktorá sa často v závere mení na grotesku

Samuel Beckett
Dielo: Čakanie na Godota
- klasická absurdná dráma, má dve dejstvá
- hlavné postavy: Estragón, Vladimír- tuláci, stretávajú sa, rozprávajú sa (je to dosť chaos), čakajú na Godota
- prichádza Pozzo a Lucky, ako pán a sluha, ktorý je vedený na motúze
- v závere 1. dejstva prichádza chlapec, ktorý im povie, že Godot príde až zajtra
- druhé dejstvo je také isté ako prvé, opäť prichádzajú Pozzo a Lucky, ale Pozzo medzičasom oslepol a Lucky ho teraz vedie na motúze
- jazyk slúži na nedorozumenie
- nakoniec príde chlapec a povie, že Godot príde až zajtra
kompozícia:- hromadenie synonym, otázok
- absurdita
- za Godota si divák môže dosadiť hocičo(smrť,...)
- mená naznačujú medzinárodnú platnosť
- dielo je depresívne, plné prázdnoty, absurdity, zbytočnosti
Epické divadlo
- umenie východného Nemecka
- zakladateľ Bertold Brecht v 30. rokoch
- cieľom bolo vtiahnuť diváka do deja, snaží sa ho upútať a zabaviť
znaky:- samotný dej je prerušovaný výkladom, prípadne je tam chór
- dianie sa komentuje titulkami, medzititulkami
- využívanie zvláštnych inscenačných techník(premietanie filmu, prestavovanie scény pred očami diváka, songy)

Bertold Brecht
Život Galileiho
- dráma
- obraz 27 rokov života Galileiho, ktorý bol učiteľom matematiky, túži po skúmaní
- Galilei prednáša v Janove, dostáva sa k nemu ďalekohľad, neskôr je povolaný do Ríma, kde ho zavrhnú ako mysliteľa
- Musí sa vzdať svojich myšlienok, žije na vidieku so svojou dcérou, píše tajne knihu, ktoré dá svojmu žiakovi, aby ju tajne vydal v zahraničí
- Titulky, postavy nazvané prívlastkami
Kompozícia:- autor v spore s novými myšlienkami

Neorealizmus
- vznikol v Taliansku
- najprv vo filme, až potom v literatúre
- ľavicovo orientovaní režiséri a scenáristi, ktorí protestovali proti fašizmu, proti vojne
- točilo sa na uliciach(postupy naturalizmu), zachytenie života ľudí z periférie
- vplyv existencializmu, ľahostajnosť a nuda, ktorá často sprevádza hrdinov
- herci boli z ulice => autentickosť, žargón spodiny
- chvíľami to vyzerá ako dokument o Taliansku
námety:- mestská periféria
- najchudobnejší ľudia, prostitútky, vrahovia, nezamestnaní- bieda talianskeho juhu
- nerovnosti medzi postavami(sociálne rozdiely)
- hovorový jazyk, jednoduché vyjadrovanie
- Piere Paolo Pasolini, Vasco Pratolini, Alberto Moravia
Rozhnevaní mladí muži
- skupina anglických autorov, dramatikov 50. rokov
- starší bratia beatnikov
- vystupovali proti meštiactvu, konvenciám, zaujímali sa o veci verejné a podmienky vtedajšej spoločnosti
- uvedomovali sa bezvýchodiskovosť človeka aj samotnej literatúry
- prejavoval sa v nich hnev, nihilizmus, kritika spoločnosti(bili do problémov)

John Osborne
Dielo: Obzri sa v hneve
- dráma
- dej sa odohráva v jednoizbovom byte, scéna bytu je nepekná, byt je zanedbaný, žijú tam 3 ľudia, sám autor v predslove zdôraznil, že nebol dostatok bytov, a tak si ľudia neuvedomovali, v akých podmienkach žijú
- hlavná postava: Jimmy Porter, 25 ročný muž, nepokojnej povahy, cíti sa neúspešný, je absolvent univerzity, avšak predáva na ulici cukríky
- zoznamuje sa s Allison, pochádza z meštiackej spoločnosti, jemu vadil jej pôvod a robil si z nej vtipy, Allison sa zaňho vydáva, aj keď sa jej rodina stavia proti sobášu, v byte žijú aj s priateľom Cliffom, obidvaja si z nej robia žarty…
- svojím spôsobom ju má rád, avšak je to komplikovaný vzťah, často to chce povedať Jimmimu- aby si nemyslel, že ho chce vydierať materstvom
- Allison sa rozhodne, že odíde k svojím rodičom, prv ako odíde, príde jej priateľka Helena, ona organizuje odchod, Allison odchádza a Helena zostáva žiť s Jimmym, Allison prichádza o dieťa, ktoré sa narodí mŕtve
- Allison sa vracia, pretože nedokáže nájsť životnú perspektívu, jej vzbura je však živelná, bezmocná a namierená najmä proti konvenciám

George Orwell
Dielo: 1984
- utopická fikcia, vizionársky román o komunistickej diktatúre
- hlavnou postavou je Winston Smith, ktorý pracuje na ministerstve pravdy, myšlienkovo je proti strane, v ktorej je
- dej sa odohráva v roku 1984, kedy je svet rozdelený na Oceániu, Euroáziu a Áziu
- Winston píše denník, spácha ideozločin - previnil sa myslením, sleduje ho obrazovka
- Stretáva sa s O´Brianom, ktorý má podobné názory(aspoň si to myslí)
- stretáva sa s Júliou, o ktorej si myslí, že je členkou ideopolície, ale vzniká medzi nimi vzťah, žijú spolu v prenajatej izbe
- neskôr sa dozvedá o Bratstve, ktoré zdieľa jeho myšlienky, O´Brian mu dáva knihu s veľkým „K“, mučia ho na ministerstve lásky, kam ho udal hodinár, zisťuje, že ho mučí O´Brian, pod vplyvom mučenia sa zlomí, udá Júliu, koniec je otvorený
kompozícia: hlavný hrdina je ovládnutý tým, že sa búri
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.5)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015