Realizmus Hviezdoslav

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.02.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 141 slov
Počet zobrazení: 395
Tlačení: 13
Uložení: 16

Realizmus

Pavol Orszagh Hviezdoslav

 1. Vlna realizmu, kto má stáť na čele Slovenska-veľmi výrazná,individuálna osobnosť

-Prekročil dobu,básnik intelektuál,básnik filozof, významný prekladateľ, dramatik a epik veľkých básnických skladieb- lyrika,epika,dráma a preklady

próza utrpela-bezozvenosťou- jeho tvorba bola nad chápanie ostatných, vytváral si svoj vlastný jazyk

Zaoberal sa veľmi vážnymi témami, duchovnými

Lyrika, Epika,Dráma a Preklad

Dráma-Herodes a Herodias –o krutovláde o panovačnosti a nadutosti mocných- v tom čase bola niečim novátorská,dodržiavala presnú kompozíciu drámy- ako Shakespeare,

Prekladateľ-ako prvý preložil do Slovenčiny Hamleta-veľmi významné

-Prekladal aj Goetheho, Schillera

-prekladal aj Petöfiho

-aj z ruštiny prekladal

-bard-veľmi významný človek pre literatúru

-malá odozva na jeho tvorbu,hlavne na lyriku

Dráma

Inšpiroval sa Schakespearom- napísal drámu-Herodes a Herodias- spracúva biblický motív, je obrazom krutej moci

-zachováva ekokrpku, 5-dejstvová dráma,

Orava-Vyšný Kubín- tam sa narodil, pracoval ako advokát, právnik –bol vnímaný ako veľmi vplyvný muž

Žil v Námestove- pochovaný v Dolnom Kubíne- jeho osobný lekár Ivan Nadaši Jége

Lyrika- veľmi veľa veľkých lyrických cyklov

Sonet- znelka, klasická básnická forma- moderný sonet- keď je dokopy 14 veršov

Sonety-začína sonetami- končia Krvavými sonetami – jeho sonet 4,4,6

1.Téza –načrtnutie témy

2.Antitéza- vyvrátenie

3.Syntéza-zhrnutie

4.Pointa

Môj obzor nezná hraníc- motív poznávania,vzdelávania- akoby v strede všetkého bol človek, boha vníma ako stvoriteľa zeme, niečoho úžasného čo je okolno neho, čo ho motivuje k nejakej aktivite

-vyzdvihuje Boha, kresťanské tradície

Cyklus sonety- obsahuje 21 básní

Kvartetá a tercetá – sonet je ucelená básnická forma, obsahom ucelená –oblúk od nastolenia myšlienky po vypointovanie

V sonetoch si kladie otázky- názov básne- môj obzor nezná hraníc- uvažuje nad možnosťami človeka, kladie si otázky o náboženstve, o vesmíre

Vrámci prvého cyklu je sonetov 21

Letorosty- 1,2,3- pomenované rímskymi číslicami

Zaoberajú sa svetovými problémami, slovenskými problémami

V 2 konfrontuje svoje osobné žiale s tými národnými žialmi- područie, vtomto roku mu umierajú rodičia aj brat ( vychovávali so ženou jeho deti)- vidíme ako sa žilo na Slovensku – Priadka (báseň) matke, Roľník (báseň) otcovi

Básne sa týkajú národa, témy v ktorích rieši problémy sociálneho charakteru

-veľmi kritické, kritizuje sociálne problémy na slovensku

Ďalšie cykly- prechádzky jarom, prechádzky letom- Hornooravská príroda- panteizmus- zbožšťuje prírodu

Žalmy a hymny- žalm- náboženský a smútočný žáner,hymny- oslavný a národný charakter

-náročné filozofické básne

Dozvuky a Stesky-posledné lyrické cykly- už sa lúčil so svojou literárnou tvorbou a v podstate aj so životom

Stesky- prejavujú sa smútkymi v zrelom staršom veku, to sú veľmi náročné básne, konfrontuje svoj život, uvažuje nad svojim dielom

Dozvuky-témy vychádzajúce zo staroby básnika, malo to byť posledné dielo

1.svetová vojna- píše Krvavé sonety- posledné dielo-apeluje proti zabíjaniu ale popritom rieši aj celosvetový názor a situáciu Slovenska, vníma to tak že svet sa po 1. Sv vojne zmení, že sa zmení aj situácia Slovenska

1 dielo o prvej svetovej vojne v slovenskej literatúre!! Prekladané aj to iných jazykoch

Krvavé sonety- motív lásky, motív vojny, krv,motív kresťanstva, hľadanie vinníka, privolávanie mieru (hlavne na konci),otázky či nastúpi mier a pokoj, či bude dostatok práce a chleba, motív slovanstva

 • veľký výkrik a apel proti vojne, proti zabíjaniu
 • začína pochybovať oi človeku a o kresťanstve, kde s to všetko minulo? Keď sa ľudia zabíjajú..

Vytvára jambický verš- umelo vytvorená veršová stopa-dáva na začiatok svojich veršov neprízvučnú slabiku, neprízvučné, jednoslabičné slovo

Lyrika je obrazom jeho myslenia, jeho filozofie , názoru na svet,na náboženstvo- kresťanstvo, fascinovaný vesmírom- preto si aj dal meno- Hviezdoslav, inak bol právnik

-U DAKTYL-dvojslabičné slovo

-UU TROCHEJ –trojslabičné slovo

-U-U štvorslabičné slovo –daktyl+ daktyl

ak sa strieda daktyl a trochej- sylabotonický veršový systém-zväčša rovnaký počet slabík

Jambický verš –

U- jamb|ický verš ,neprízvučná prvá

Tvorí v sylabotonickom – slovenský realizmus

V sylabickom- vždy rovnaký počet slabík

EPIKA- inšpirovaná dedinskou tématikou ale aj bibliou (len v epike)

 1. Krátka-z dedinského prostredia- Bútora a Čútora,Zuzanka Hraškovie-balada o mladom dievčati výchovávanom macochou, nakoniec ju matka utýra, obidve umierajú

-Biblické básne-Ráchel,Sen Šalamúnov,Vianoce,Agar- čerpajú námety hlavne zo starého zákona

 1. Dlhá-Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolínsky

Lyricko-epická skladba- Hájnikova žena- rovnomerná zložka aj lyrická aj epická-dej vsadený do lyrických opisov prírody(príroda predznamenáva dej)- základný kompozičný princíp je kontrast-

1.Svet chalúp (obyčajného ľudu) a svet kaštieľov- spoločenský kontrast

 1. zhýralosť šlachty , čistota ľudu –morálny, idealizovaný pohľad na obyčajný ľud
 2. situačný kontrast- ako reaguje príroda, vnímame ju ako pokojnú a ako burácajúcu

Artuš Viláni- šlachta- je hrubý,zhýralý, je na vyššej úrovni a myslí si že môže čokoľvek

Mišo a Hanka-Čajkovci

Dodržaná EKOKRPKA- od expozície až po katastrofu, využíva princípy epiky v plnej miere- aj keď je to lyricko-epická skladba

Kompozícia- na začiatku je pozdrav prírode-pozdravujem Vás stromy,lesy..

na konci je Sbohom- kde sa tiež lúči s prírodou

Pred každou kapitolou je lyrický opis prírody- 15 kapitol

Dej je rámcovaný 3 vstupmi Artuša Vilániho- dej je aj gradovaný

Mišo s Hankou sa nasťahujú do Hájovne- boli pokorní, skromní, stačilo im to čo mali

Prvý vstup-Artuš Viláni-spoznáva Hanku v kostole-má o ňu záujem-ale nerozprávajú sa

Druhý vstup- Vilániho- približuje sa k nej bližšie-v lese-zoznamuje sa s Hankou- laškuje s ňou, je drzý voči nej-ona ho odmieta a bráni sa mu-nechce s ním komunikovať

Posledný, tretí vstup- keď má Mišo poľovačku, dojde k nej domov, chce ju znásilniť, Hanka ho zabije v sebaobrane, zblázni sa, Mišo to vezme na seba, Na súde Hanka povie svoj životný príbeh, Artuš Viláni st. sa prihovorí za Miša (Mišov otec zachránil starému Artušovi Vilánimu život), Mišo oslobodený (peripetia)

 Záver je idylický- Hanku vylieči príroda, manželia sa vracajú naspäť do Hájovne- žijú šťastne

Ežo a Gábor Vlkolínsky- zemianstvo môže by nahradené primitívnym ľudom

Téma upadajúceho zemianstva, Hviezdoslav- 1 vlna realizmu

Ežo Vlkolínsky- konfrontácia sedliakov a upadajúcu zemiansku vrzstvu- sedliaci boli tí sluhovia, ktorí slúžili ale niekedy sa zistilo že mnohí sedliaci sú oveľa bohatší ako zemania, nahonobili si majetok

Dej: Ežo – je syn Esteri- pôvodne bohatá zmenianska rodina, Ester už nevládze svoj majetok zveľaďovať, jej muž prepíjal svoj majetok

 • Ežo sa rozhodne oženiť so sedliackym dievčaťom, Žofkou , lebo ju má rád- ale jeho mama to nevie prežiť,vyženie svojho syna z domu a on nemá problém odísť,keď matka nechce prijať jeho nevestu-odchádza
 • Uskutoční sa sobáš na ktorom sa matka nezúčastní- sobáš financovaný zo Žofkinej strany- Ežovi pomáha strýko Eliáš- na tructo zaplatil kvôli svojej švagrine, lebo sa s Ester neznášajú
 • Žofka porodí syna, Estera žije sama, trápi sa, syn jej chýba raz záhrade nájde malé chlapča, kt. si trhá jablká v jej záhrade- on jej povie že on je jej- obmäkčí ju to ako babku, lebo sa jej nebál- dôjde k zmiereniu a príjme aj tú nevestu- opäť veľmi idylický záver

Gábor Vlkolínsky- v podstate voľné pokračovanie Eža

 • Gábor Vlkolínsky je Ežov bratranec, obaja rodičia sú alkoholici, zemania- svoj majetok prepíjajú, Gáborovi sa v podstate všetci smejú že si nevie dať rady so svojími rodičmi, že nevie vystúpiť z toho zemianského myslenia, že nie je schopný nájsť si životnú partnerku
 • chce spáchať samovraždu (konflikt) vtedy prichádza Ežo (obrat) a on mu povie, aby sa pozrel aj niekde inde, že sú aj dievčatá v sedliackych rodinách
 • Nakoniec naozaj nespácha samovraždu a nájde si dievča zo sedliackej rodiny
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019