Literárna moderna a avantgarda

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.02.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 463 slov
Počet zobrazení: 959
Tlačení: 64
Uložení: 58

LITERÁRNA MODERNA

 • v západnej Európe – kolískou bolo Francúzsko
 • koniec 19. storočia (u nás realizmus) – popri realizme (Balzac, Hugo)
 • východiská : západná Európa – spoločenské zmeny, stále rýchlejšie tempo života, konkurenčný kapitalistický boj
  • ľudia sa cítia neisto, nepohodlne, pocity bezmocnosti, pesimizmus
  • na problémy sú citliví umelci (pocit, že sa ocitajú na okraji spoločnosti, potrebujú konfrontovať realitu s túžbami)
 • nové umelecké smery, aj myšlienkové smery z konca 19. storočia, ktoré hľadajú niečo nové (v obsahu alebo vo forme)
 • tvorbu literárnej moderny zjednocuje zdôrazňovanie významu autorského (literárneho) subjektu
  • na 1. mieste pocity autora
  • LYRIKA
 • moderna vznikla ako odpor voči vtedajšej konvenčnej morálke – ktorú reprezentovala maštiacka spoločenská vrstva
 • revoltuje voči hodnotám, ktoré sa stávajú pseudohodnotami (predstierali = pokrytectvo)

ZÁKLADNÉ SMERY:

 1. PARNASIZMUS
  • francúzsky umelecký smer, koniec 19. storočia, snažil sa o dokonalú krásu literárneho diela precíznou formou (forma ja postavená nad obsahom)
  • motto : umenie má byť samo sebe cieľom
  • lyrika parnasizmu – je neosobná, je vrámci formy
  • vzorom (pre básnika) : antická krása
  • „parnas“ – absolútny vrchol v umení
 2. IMPRESIONIZMUS
  • menej sa prejavil v literatúre, viac v ostatných druhoch umenia
  • „impressio“ – latinsky dojem
  • impresionisti – voľná skupina maliarov, ktorý sa spoločne predstavili v Paríži v roku 1874
   • MONET namaľoval obraz, ktorý nazval Dojem (namaľoval ho štýlom bodkovania)
  • snaží sa zachytiť okamžitý dojem, okamžitý pocit, náladu
  • príjemné – veľakrát motívy prírody
  • významný predstaviteľ : MANET
  • v literatúre – spontánnosť, bezprostrednosť, básnické umelecké prostriedky
 1. SYMBOLIZMUS
  • najpodstatnejší pre literatúru – základný literárny smer moderny
  • „symbolon“ – grécky znak
  • vznikol v opozícii voči impresionizmu a parnasizmu – tieto smery považovali za povrchné
  • základný výrazový prostriedok = znak (nepriame pomenovanie) – prenášanie významu
   • môže byť jedno slovo ale aj metafora, epiteton,
  • viacvýznamovosť textov
  • voľný verš (báseň sa nemusí rýmovať)
  • vzniká báseň v próze
  • rôznorodosť motívov
  • charakterizujú PREKLIATI BÁSNICI
 2. DEKADENCIA
  • „décadénce“ – francúzsky úpadok
  • najkontroverznejší smer – odhaľuje najviac tabuizované témy – homosexualita, mýtizuje násilie = reakcia proti zlu, patetizuje smrť (nadnáša, zveličuje), obracia kresťanské symboly – postava Satana
  • predstavitelia boli postavení mimo zákon
  • prelína sa so symbolizmom
   • básnici sa zámerne posúvajú na okraj spoločnosti = PREKLIATI BÁSNICI
    • intelektuáli, často z meštiackej rodiny - cítili sa neistí, nepochopení → postavili sa proti konvencii
    • žili bohémskym spôsobom života – neviazaným životom, odišli od svojich rodín, veľa pili, pod vplyvom drog aj tvorili
    • veľa z nich spáchalo aj samovraždu

CHARLES BAUDELAIRE (bodlér)

 • predstaviteľ symbolizmu
 • ako 18 ročný odcestoval do Afriky
 • veľkú budúcnosť mu predpovedal Victor Hugo
 • napísal jediné dielo : KVETY ZLA
  • absolútny zlom v literatúre
  • toto dielo bolo postavené mimo zákon
  • keď kniha vyšla – bol súd – bola považovaná za protizákonnú, bol aj vo väzení (niekoľko mesiacov)
 • dielo MRCINA
  • kontrast (mŕtvola ako niečo, čo dáva život – chrobáky)
 • dielo ČLOVEK A MORE
  • 2 roviny:
   • : kľúčové slová : more (živel, nepriateľ ale zároveň priateľ)
   • : paralela – porovnáva dušu človeka a hĺbku duše s hĺbkou mora
  • paralela : súvislosť a pdobnosť
  • taj = básnické slovo – poetizmus (+ napríklad večitá, rujete)
  • v diele nie sú prvky dekadencie
 • KVETY ZLA
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037