Vypracované maturitné témy z literatúry

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča babuska (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 13.02.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 322 slov
Počet zobrazení: 1 207
Tlačení: 45
Uložení: 44

Vypracované maturitné témy z literatúry

 1. Svetový realizmus
 2. Prúdy v slovenskej medzivojnovej literatúre
 3. Epika Hviezdoslava
 4. Vývoj slovenskej prózy po 1918
 5. Lyrika Hviezdoslava
 6. Téma 1. Svetovej vojny v svetovej literatúre
 7. Námety a východiská českej a slovenskej medzivojnovej drámy
 8. Dedina v slovenskej realistickej tvorbe
 9. Dramatická tvorba J. Palárik, Chalúpk,a J.G. Tajovský
 10. Romantizmus v svetovej literatúre
 11. Slovenské poézia po 1945
 12. Staroslovienska vzdelanosť
 13. Svetová literárna moderna a avantgardy
 14. Periodizácia literatúry
 15. Slovenská dráma po 1945
 16. Svetová dráma po 1945
 17. Motív lásky v tvorbe slovenských básnikov
 18. Svetová literatúra po 1945 – smery a prúdy v západnej literatúre
 19. Lyrizovaná próza – naturizmus a ornamentalizmus
 20. Fázy národného obrodenia v slovenskej lit. – Kollár Hollý
 21. Slovenská próza po 1945
 22. Humanizmus a renesancia
 23. William Shakespeare
 24. Klasicizmus v svetovej lit.
 25. Starovek – antika
 26. Starovek – orientálna lit.
 27. Stredovek
 28. Barok, barokový človek vnímaný na základe antitéz
 29. Druhá svetová vojna, človek v totalitných režimoch, obraz v svetovej lit.
 30. Štúrovská generácia

1.Svetový realizmus

Francúzska lit.

 • Honoré de Balzac
  • kritický realizmus
  • Ľudská komédia
   • Otec Goriot – penzión, kapitalizmus, Rastignac
   • Lesk a bieda Kurtizán
  • Gustav Fluabert
   • Pani Bovaryová
    • Príbeh ženy, neuspokojená manželom ->milenci ktorý ju zneužívajú

->samovražda

 • Guy de Maupassant
  • Miláčik
   • Cesta do vyššej spoločnosti cez ženy
  • Émile Zola
   • naturalizmus -Estetika škaredého, biologická determinovanosť
   • Zabijak, Nana, Brucho Paríža...

Anglická lit.

 • Charles Dickens - poprel Zolov biologický determinizmus
  • Oliwer Twist
   • Kritika sociálneho zriadenia a výchovy v Anglicku
  • Kronika Pickwickovho klubu
   • Heroikomická postava – paralela s Don Quijotom
  • Emily Bronteová
   • Búrlivé výšiny
    • Vzťahy medzi ľuďmi na anglickom vidieku
   • Charllote Bronteová
    • Jana Eyrová
     • Príbeh siroty, prierez životom ženy

Ruská lit.

-iné podmienky, byrokracia, nevoľníctvo, cárizmus, sociálne rozdiely

 • Fiodor M. Dostojevskij
  • Zločin a Trest
   • Psychologický román o ľudskom svedomí
   • Raskolnikov – teória vyvoleného ->zabije „zlo“-> výčitky
  • Bratia Karamazovovci – o otcovražde(autobiografické prvky)
 • Lev Nikolajevič Tolstoj
  • Vojna a Mier
   • Román rieka, pásmo vojny, pásmo mieru –Napoleonské obdobie
  • Anna Kareninova
   • Moc lásky, osudový motív železnice ->samovražda, ruský rozvoj
  • Anton Pavlovič Čechov
   • Chameleón – poviedkový výber – majster stručného opisu, tragika ľudského životu
  • Nikolaj V. Gogoľ
   • Revízor –satirická komédia –Chlestakov je omylom považovaný za revízora-> využíva

2.Prúdy v slovenskej medzivojnovej literatúre

-vznik ČSR 1918 – slovenčina úradný jazyk

Prechodná generácia

 • Martin Rázus
 • Štefan Krčméry

Neosymbolizmus

 • Emil Boleslav Lukáč
  • dolorizmus –bolestivosť, sebatrýzeň
  • tvorba: meditatívna, paradoxy, humanizmus, neosymbolizmus, túžba po poznaní harmónie ->nenachádza ju->smutný pohľad na svet
  • Dunaj a Seina – porovnáva Paríž(skazenosť) a rodnú dedinu(morálna sila)
  • O láske neláskavej

Vitalizmus

 • Ján Smrek
  • básnik hedonista( slasť a rozkoš je cieľ životu), vydáva časopis Elán
  • Odsúdený k večitej žízni
   • Dnes milujem svoj deň(báseň)
  • Cválajúce dni – radosť zo života
  • Básnik a žena
 1. Pokračovanie jarné –zaľúbenie
 2. Letná noc na vode – vyvrcholenie lásky
 3. Padajú listy – zmena chápania lásky, melanchólia, sen
 4. Po 10 rokoch – o rozpore v živote básnika

Avantgardná ľavicová poézia

 • Laco Novomeský
  • poukazuje na problémy sveta(jak Appolinaire)
  • vplyv poetizmu
  • Nedeľa – poézia mesta
  • Romboid – rozpor ideálu a skutočnosti(kosodĺžnik a kruh)
  • Svätý za dedinou – motív vojny, odozva na nástup fašizmu

Nadrealizmus

 • Novátorstvo, odmietanie tradičnosti, šokujúce obrazy, poly tematickosť, voľný verš, nepravidelné strofy
 • Spoločné zborníky: Áno a nie, Sen a skutočnosť, Vo dne a v noci, Pozdrav
 • Rudolf Fábry
  • Uťaté ruky
  • Ja je niekto iný
   • Prvé stretnutie s Féneo
   • Druhé stretnutie s Féneom
  • Štefan Žáry

Katolícka moderna

 • Hľadanie boha, všeobecná žena, motív svetla a tmy, motív vlasti
 • Rudolf Dilong – Švih, Mesto s ružou
 • Paľo Ušák-Oliva - Oblaky

3.Epika Hvizdoslava

 • Krátka
  • Bútora a Čútora
  • Zuzanka Hraškovie
  • Sen Šalamúnov
  • Agár
  • Ráchel
 • Dlhá
  • Hájnikova žena
  • Ežo Vloklínsky
  • Gábor Vlkolinsky
 1. Vývoj slovenskej prózy po 1918 - realizmus

-3. Vlna realizmu:

 • línia(3. Vlna realizmu)
  • Nádaši Jégé
   • Adam Šangala
    • Rámcované smrťou
   • Rázus
  • línia(sociálno-psychologický realizmus)
   • Cíger Hronský
    • Sociálne témy, vnútorný svet postavy, lyrizácia, mýtizácia
    • Jozef Mak
     • Človek milión
    • Urban
     • Živý bič
      • Unanimizmus
      • Stratené ruky 2. Adam hlavaj
     • Za vyšným mlynom
      • Predloha opery Krútňava
     • línia(socialistický realizmus)
      • Jilemnický
       • Pole neorané
      • Kráľ
       • Čenkovej deti
 1. Lyrika Hviezdoslava
 • BÁSNICKÉ PRVIESENKY JOZEFA ZBRANSKÉHO
 • SONETY – 21 sonetov (2 štvorveršové a 2 trojveršové)
 • LETOROSTY
 • ŽALMY A HYMNY
 • PRECHÁDZKY JAROM
 • PRECHÁDZKY LETOM
 • STESKY (stesk znamená po česky smútok)
 • DOZVUKY
 • KRVAVÉ SONETY
 • Spev o krvi
 • Obraz Vojny
 • Obžaloba ľudstva a kresťanstva
 • Hľadanie vinníka
 • Úvaha o miery
 • Slovanstvo a Slováci
 • Privolávanie mieru
 1. Téma 1. Svetovej vojny v svetovej literatúre ?

Nemecká lit.

 • Erich Maria Remarque
  • Na západe nič nové
   • Paul Bäumer
   • Retrospetíva, reflexia, priamý rozprávač
  • Traja kamaráti
   • Návraty do života po vojne
  • Víťazný oblúk
  • Noc v Lisabone
 • Herman Hesse
  • Stepný Vlk
   • Hrdinové vedomie, filozoficko – psychologická analýza
  • Siddhártha

Francúzska lit.

 • Romain Rolland
  • Peter a Lucia
   • Rámec smrť, 30 dní počas vojny –zobrazený vzťah
  • Ján Krištof
   • Román rieka - život skladateľa

Americká lit. – stratená generácia

 • Ernest Hemingway
  • Zbohom zbraniam
   • Príbeh nešťastnej mileneckej dvojice na fronte
   • Nezmyselná smrť ženy (ako mnoho iných v dôsledku vojny)
  • Komu zvonia do hrobu
   • Intelektuál – 3 dni života partizána – zničenie mostu – obetovanie sa pre záchranu ostatných
  • Starec a more
   • Santiago – epická metafora o živote
   • Podobenstvo o večnom zápase človeka s prírodou

Česká lit.

 • Jaroslav Hašek
  • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 1. Námety a východiská českej a slovenskej medzivojnovej drámy
 • Ivan Stodola
  • Jožko Púčik a jeho kariéra
   • Satyra na humanitné spoločnosti, falošne chápaný humanizmus
   • Jožko Púčik, Rohatý
  • Bačova žena
   • Sociálno-psychologická tragédia – klasická kompozícia
   • kríza ->amerika ->banícke nešťastie->strata pamäte->ale návrat na slovensko->Eva rozkol->samovražda
  • Július Barč-Ivan
   • Mastný Hrniec ->satyra, pokrytectvo
    • Ťuťotín >malomeštiacke vzťahy,profesor babík + manželka(pyšná)
    • ->omyl(minister)->vtieranie->zvrat ->zabudnutie(pokrytectvo)
   • Matka
    • Psychologická tragédia, motív vysťahovalectva, osudovosť
    • Vzťah 2 bratov(paľo a Jano) + vizonárska matka
   • Dvaja
    • Klauni(Maurus, Augustus) zamilovaní do artistky Mariany->ona krutého muža->zavraždili ho->putovanie s pocitom viny
   • Peter Zvon
    • Tanec nad plačom
   • Karel Čapek
    • U.R.
    • Bíla Nemoc
 1. Dedina v slovenskej realistickej tvorbe

Na čele slovákov ma stáť :

 1. Vzdelanci a zemania (Vajanský)
 2. obyčajný ľud(Hviezdoslav)
 3. vrstva obchodníkov
 • Vlna realizmu –opisný realizmus
  • Svetozár Hurban Vajanský
  • Martin Kukučín
   • Láskavý humor, situačná a slovná komika
  • Neprebudený
   • Krátka novela
   • Tragický koniec, psychologický charakter – človek na okraji
   • Ondráš Machuľa je duševne neprebudený,pasie husy –pobláznený Zuzka Bežanovie
  • Rysavá Jalovica
   • Humorický príbeh o susedoch (Adam Krt a Adam Trnka)
   • Predaj jalovice
  • Keď báčik z Chochoľova umrie
   • Príbeh Domanického(zeman) – čaká na dedičstvo(báčik)
   • Ondrejovi predá pšenicu ,ktorú nemá ->chce stromy nad hrobmi predkov->vráti mu peniaze->báčik umrie ale žiadne dedičstvo
  • Dom v stráni
   • Román z prostredia dalmátskej dediny
  • Pavol Országh Hviezdoslav
  • Elene Maróty Šoltésová a Emília Vansová
   • Progresia žien v slov. lit. – ženské spolky
  • Vlna realizmus – kritický realizmus
   • Božena Slančíková Timrava
    • Vnútorný monolópsychologizácia,kritickosť
   • Ťapákovci
    • Kritická poviedka o rodine a Iľe(manželka syna), o pasivite rodiny a konflikte Iľi a postihnutej dcéry Anče
   • Skon Paľa Ročku
    • Životná dezilúzia v chudobe, Paľo sa vyhol vojne, vytratenie lásky pri chudobe
   • Jozef Gregor Tajovský
    • Zobrazuje duševne bohatých ľudí ale životne chudobných,monografické poviedky, osobná detajlnosť
   • Maco Mlieč -Pasivita Maca ktorý celý život pracuje u gazdu za nič
   • Apoliena -Poviedka o hluchom divčati
   • Horký Chlieb – poviedka o rodine bez otca(privyrábanie matky)-koniec kašeľ
   • Mamka Pôstkova – poviedka o čestnej žene ktorá spláca dlh(rozpráva úradník)
  • Ľudmila Podjavorínska
 1. Dramatická tvorba J. Palárik, J. Chalupka, J. G. Tajovský –porovnanie diel
 • Palárik (Romantizmus)
  • Zmierenie alebo dobrodrúžstvo pri obžinkoch
   • Veselohra – prostredie vidieckej šlachty
   • Ide zmiešania šlachty a ľudu, situaČn´komika
   • Vysmieva sa odnárodneniu, konflikt spoločensko-morálny
   • Obrazom dožiniek – ľudových slávností ->maďarsko slovenské zmierenie
  • Drotár
   • Zámena postáv charakterov -veselohra
  • Inkognito
   • Veselohra nadviazal na kocúrkovsku tématiku
   • Ponemčované malomeštiacstvo
  • Chalúpka (Klasicizmus)
   • Kocúrkovo
    • Podtitul Len aby sme v hanbe nezotali
    • Fraška písaná slovakizovanou češtinou
    • Zobrazuje vrstvy malomesta:
     • Zemanov – nemajetný pán z Chudobíc(obdivuje Maďarov)
     • Remeselníkov – čižmár Tesnošil(je kritizovaný zaduchovnú pasivitu)
     • inteligencia
    • G. Tajovský (Realizmus)
     • Statky zmätky
      • Sociálna dráma
      • Majetky spôsobujú zmätky
      • Poukazuje na spoločenské následky honby za majetkom
      • Rámcované vianočným časom
      • Palčíkovci a Lavčíkovci ->popýtajú Ďura aby si zobral Zuzku->príjmu ich potom do domu
      • Ďuro zalieta->Zuzka nespokojná,tehotná a snaží sa každému vyhovieť(milá)
      • Ďuro si privedie novú ženu že sa bude lepšie starať o Palč. ->Zuzka odchádza->Ďuro vymáha prepísanie majetku->Ďuro chce odputenie->Zuzka neverí a Palčíkovci jej sľubujú že sa postarajú o syna
     • Ženský zákon
      • veselohra
 1. Romantizmus v svetovej lit.
 • sentimentalizmus=romantizmus
 • idealizmus, individualizmus, iracionalizmus, titanizmus, subjektivizmus

Anglická lit.

 • Gyorge Gordon Byron
  • byronizmus –spor hrdinu zo svetom
  • Childe Haroldová púť – romantický epos,trúchlenie intelektuála nad strateným životom

Nmeclká lit.

 • Sturm und Drang – búrka a vzdor, uprednostňujú vit a vášeň
 • Johann wolfgang Goethe
  • Utrpeni mladého Wetrhera
   • Nešťastná láska k Charllote Buffovej,formov listov
   • Konflikt medzi cťou a láskou(láska k neveste priateľa)
   • Vnútorný svet,ja-rozprávanie
  • Faust
   • Veršovaná tragédia
   • O Faustovi ,ktrý chcé obsiahnuť celé poznanie
   • Diabol Mefistofeles
   • „slobodu si zaslúži iba ten kto ňu denne bojuje“
  • Bratia Grimmovci
  • Friedrich Schiller
   • Úklady a láska(úklady=intrigy) - tragédia
    • Láska chudobného dievčaťa a syna šlachtica (mravné typy)
    • Končí negatívne

Francúzska lit.

 • Jean Jacques Rousseau
 • Victor Hugo
  • Chrám Matky Božej v Paríži
   • Frollo, Quasimodo, Esmerada –príbeh lásky, život spol. vrstiev(chudoba,mešťania, cirkev,šlachta)
  • Bedári

Ruská lit.

 • Alexander Sergejevič Puškin
  • Eugene Onegin
   • Typ „zbytočného človeka“
   • Láska Tatiani ktorú odmietne

Maďarská lit.

 • Sándor Petofi - boj zaľudské práva

Česká lit.

 • Karel Hynek Mácha
  • Máj-lyricko epická báseň, príroda-démonická moc
 • Karel Jaromír Erben – balady(Kytice)
 • Božena Nemcová - Babička
 1. Slovenská poézia po r. 1945

Obdobia:

 • 1945-1948 – regionalisti,priečinková lit. ,tvorba moderných smerov(katolíckam.,davisti)
 • 1948-1956 – budovateľský román, kult Stalina, 1956-smrť Stalina, Gotwalda
 • 1956-1968/69 – demokratizácia, M. Válek, M. Rúfus, pluralita – konkretisti, osamelí bežci
 • 1969-1989 – vstup vojsk SR, normalizácia
 • 1989-dnes – pád železnej opony
 • Regionalisti
  • Ján Kostra
   • Moja rodná, Hniezda, Ave Eva
  • Pavol Horov
   • Nioba matka naša
  • Andrej Plávka
   • Tri prúty Liptova
  • Vojtech Mihálik
   • Tŕpky – Krájanie, Appasionata, Sonety pre tvoju samotu
  • Individualisti
   • Milan Rúfus
    • Zvony, Až dozrieme, Modlitbičky
   • Miroslav Válek
    • Dotyky, Nepokoj, Milovanie v husej koži
   • Konkretisti
    • Stacho
    • Mihalkovič
    • Šimonovič.
    • ľ Feldek
     • Jediný slaný domov, Kriedový Kruh
    • Osamelí bežci
     • Laučík
     • Štrpka
      • Tristan Tára
     • Repka
    • Daniel Hevier
     • Nonstop – stereotyp
     • Psí tridstiatok
    • Pop poézia
     • Kamil Peteraj
     • Boris Filan
     • Daniel Mikletič
     • Martin Sarváš

12.Staroslovienska vzdelanosť ?

 • Konštatnín a Metod
  • Hlaholika, staroslovienčina
 • Prekladová literatúra
  • Misál(omšová kniha)
  • evanjeliá(Nový Zákon)
  • breviár(modlitebná kniha pre kňazov)
  • žaltár(zbierka žalmov)
  • zákon sudnyj ljudem(občiansky zákonník)
 • Pôvodná literatúra
  • Proglas(Konštantín)
  • Pochvala Cyrilovi filozofovi, Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda(Kliment)
  • Moravsko-panonské legendy
   • Živo sv. Konštantína(Kliment)
   • Život sv. Metoda(Gorazd)
  • O písmenách
 • Literatúra písaná po latinsky a slovakizovanou češtinou
  • Maurus
   • Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
   • Legendy o sv Štefanovi
 1. Svetová literárna moderna a avantgardy
 • Moderna
  • Parnasizmus
  • Impresionizmus
  • Symbolizmus
  • Dekadencia
 • Prekliaty básnici
  • Charles Baudelaire
   • Kvety zla
    • Mrcina
   • Paul Verlaine
    • Básnické umenie
    • Saturnské básne
   • Jean Arthur Rimbaud
    • Pobyt v pekle
    • Iluminácie
   • Avantgardy
    • Kubizmus
     • Guillaume Apollinaire
      • Alkoholy
       • Pásmo
      • Kaligramy
     • Futurizmus
      • Filippo Tommaso Marineti
     • Kubofuturizmus
      • V Rusku spojenie dynamizmu a kubistického pohľadu
     • Dadaizmus
      • Psychický automatizmus
      • Tristan Tzara
     • Surrealizmus
      • André Breton
 1. Obraz človeka v jednotlivých obdobiach – periodizácia
 • Starovek
  • 3000 pred n.l. – 5. St. n.l.
  • Starorientálna
  • Antika
   • Rímska
   • Grécka
  • Stredovek
   • st.n.l. – 15.st.n.l.
  • Humanizmus a renesancia
   • st. -16.st.
  • Barok
   • st. – 18.st.
  • Klasicizmus
   • st. – 1. Pol. 19. st.
  • Romantizmus a preromantizmus
   • pol. 19. st.
  • Realizmus
   • pol. 19. st.
  • Moderna a avantgardy
   • Roky 19. St – prvá svetová vojna
  • Medzivojnové obdobie
   • 1918-1939
   • stratená generácia
  • Postmoderna – povojnové obdobie
   • 1945 – súšasnosť
   • Východ a západ
 1. Slov. dráma po 1945
 • Nadviazanie na predvojnovú drámu(Stodola, Brač Ivan)
 • Kríza divadla ->šablónovitosť schematickosť(socialistický útlak)
 • Avantgardné scény
  • roky:
   • Nová scéna SND
   • Divadlo na korze – prvá profesionálna alternatívna scéna
    • Lasica, J Satinský
   • Divadlo pre deti a mládež v Trnave- Blaho Uhlár
   • Radošínske naivné divadlo – Stanislav Štepka
   • Autorské divadlo(dramaturg+režisér+herec) ->zánik bariéry herec a divák
  • roky
   • Štúdio S ->Lasica a Satinský
  • roky
   • Stoka - Blaho Uhlár(zaniklo)
  • Súčasnosť
   • Astorka, Divadlo Aréna, GUNAGU(Klimáček), Divadlo Aha, Divadlo A. Bagara v Nitre, Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene
  • Staršia generácia:
   • Štefan Králik
    • Posledná prekážka
    • Margaret zo zámku
     • Tragédia, kontrasty chudoba - bohatstvo, obraz lásky 2 ľudí
    • Ivan Bukovčan
     • Dramaturg -> Slovenské filmy
      • Medená veža, Orlie pierko, Stratená dolina
     • V divadle existenciálne myšlienky, triptych:
      • Pštrosí večierok
       • morálne hodnoty jednozlivca – ako pštrosy strkajú hlavu do piesku – neschopnosť
      • Kým Kohút nezaspieva
       • Pivnica deportovanej židovskej rodiny – 10 zatknutých ľudí
       • trest smrti jedného(majú sa dohodnúť do rána)-symbol
       • končí sa prijatím trestu holičom(zabil tuláka)
      • Zažeň vlka
     • Peter Karváš
      • Absurdná dráma na slovensku
       • Polnočná omša, Absolútny zákaz, Experiment Damokles
       • Veľká parochňa
        • odsúdenie diskriminácie, totality, „korupcia demokracie“
       • Modernisti v divadle:
        • Lasica a J. Satinský
         • Náš priateľ René, Nečakanie na Godota, Nikto nie je za dverami
        • Radošínske naivné divadlo

16.Svetová dráma po 1945

 • Epické divadlo
  • herec odstup od textu(odcudzenie),prestavba scény,komentáre, epizácia – epický minulý čas, strata pointy tajomstva- dopredu predpovie dej
  • Bertolt Brecht
   • Matka Guráž a jej deti
    • Dráma z tridsaťročnej vojny
    • Putovanie s armádov, jediná smúti keď sa skončí vojna
   • Americká psychologická dráma
    • Tennessee Williams
     • Električka zvaná túžba
      • O prízemnosti, hrubosti a násilí ako ničí ľudské túžby
      • Stanley,Stella, Blanche
     • Mačka na horúcej streche
      • Komédia+tragédia, intrigy o získanie dedičstva
      • Maggie- žena najmladšieho syna – tancuje medzi príbuznými ako mačka...
     • Arthur Miller
      • Smrť ochodného cestujúceho
       • Priemerný Američan – verí ,že dôkazom úspechu je keď ho ľudia majú radi
      • Absurdná dráma
       • dekomunikácia bez deja, iracionĺnosť, vycháda z existencializmu
       • Samuel Beckett
        • Čakanie na Godota
         • Utrpenie,čakanie – životný stereotyp
        • Eugéne Ionesco
         • Plešivá speváčka
          • Poukazuje na prázdnosť reči, banalitu komunikácie- dialóg-nedialóg
         • Stoličky
          • Symbol prázdnoty sveta, pominutelnosti
          • Pozvanie na svoju smrť – sprázdne stoličky(imagináne rozhovory)
          • Na konci dekomunikatívny rečník
         • Václav Havel
          • Zahradní slavnost
          • Odchádzanie
 1. Motív lásky v tvorbe slovenských básnikov
 • Prvá ľúbostná pieseň – pieseň Šalamúnova- Biblia
 • U nás v baroku ako ľudové piesne
 • Klasicizmus
  • Ján Kollár
   • Slávy dcéra
  • Romantizmus
   • Andrej Sládkovič
    • Marína
   • Moderna
    • Krasko(symbolizmus)
   • Medzivojnová lit.
    • Ján Smrek(vitalizmus)
     • Básnik a žena
    • Emil Boleslav Lukáč(senzualizmus)
   • 2. Svetovej vojne
    • Kostra(regionalista)
     • Ave Eva
    • Feldek
    • Mihálik
     • Krájanie
    • Válek
     • Jablko
    • Pop poézia
 1. Svetová lit. po 1945 – smery a prúdy v západnej literatúre
 • Východ
  • Socialistický realizmus
 • Západ
  • John Steinbeck
   • O myšiach a ľuďoch
   • Ovocie hnevu
   • Na východ od raja
  • Existencializmus
   • Jean-Paul Sartre
    • Bytie a ničota
    • Hnus
    • Múr(Múr, Izba)
   • Albert Camus
    • Cudzinec
    • Mor
   • Antoine de Saint-Exupéry
    • Malý Princ
    • Nočný let, Vojnový pilot, Letec, Pošta na juh
    • Citadela
   • Antiromán
    • Alain Robbe Grillet
     • Gumy
    • Beatnici
     • Lawrence Ferlinghetti
     • Allen Ginsberg
     • Jack Kerouack
    • Neorealisti
     • Pier Paolo Pasolini
      • Nuda
      • Búrlivy život
     • Alberto Moravia
      • Vrchárka
      • Rimanka
     • Postmodernistická lit.
      • Umberto Eco
       • Meno ruže
      • Gabriel García Márquez
 1. Lyrizovaná próza –naturizmus a ornamentalizmus
 • Ornamentalizmus
  • Gejza Vámoš
   • Atómy boha
  • Ján Hrušovský
   • Pompiliova Madona
   • Žralok
  • Ivan Horvárth
   • Človek na ulici
    • Laco a Bratislava
   • Vízum do Európy
  • Tido Jozef Gašpar
   • Dvaja Orli
   • Zlatá fantázia
  • Naturizmus
   • Ľudo Ondrejov
    • Africký zápisník
    • Slnko vystúpilo nad hory
     • Zbojnícka Mladosť
     • Jerguš Lapin
     • Na zemi sú tvoje hviezdy
    • Dobroslav Chrobák
     • Drak sa vracia
    • Margita Figuli
     • Tri gaštanpvé kone
    • František Švantner
     • Malka
     • Nvesta hôľ
 1. Fázy národného obrodenia v slovenskej literatúre – Kollár, Hollý
 • SNO
  • 1780 – 1820 smerovanie k národnému uvedomeniu
   • 1787 bernolákovčina
   • Slovenské učené tovarišstvo
  • 1820 – 1835
   • myšlienka slovanskej vzájomnosti, snaha o zjednotenie evanjelikov a katolíkov
  • 1835 – 1843
   • Počiatky Štúrovcov, prechádzka na Devín(počiatok romantickej generácie)
  • 1843 -1848
   • Kodifikovanie slovenčiny a revolúcia
  • Osvietenecká lit.
   • Anton Bernolák
    • 1787 – kodifikoval spisovnú slovenčinu
    • Jazykovedno-kritická rozprava o slovanských písmenách
    • Grammatica Slavica
    • Slovár Slovenski Česko-Latinsko-Nemecko-Uherskí
   • Klasická literatúra
    • Ján Kollár
     • Všeslovanstvo
      • 4 kmene(Poľský, ilýrsky, ruský, československý)
     • Slávy dcéra – klasicistický charakter
      • Předspěv –časomerný veršový systém
 1. Sála
 2. Labe
 3. Dunaj
 4. Lété
 5. Acheron
  • Ján Hollý „slovenský homér“
   • Preklady z gréckej poézie(časomerný veršový systém - návrat k antike)
   • Svätopluk
    • Víťazný epos
    • Veľkomoravská tradícia, boj medzi germánmi a slovanmi,konflikt medzi bohmi a ľuďmi
   • Cirillo-Metodiáda
    • Epos o slovanských apoštoloch
   • Sláv
    • Epos
    • Sláv – panovník Tatrancov, vstupy bohov, boje Tatrancov a čudov
    • Myšlienky z SNO
    • Vzorom Homérové a Vergíliové eposy
   • Selanky
    • 21 klasických básni
    • Vzor Vergílius
    • Popisuje život pastierov
 1. Slovenská próza po r. 1945
 • Budovateľský román
 • Staršia generácia
  • téma vojny, SNP, život za Slovenského štátu, holokaust
  • Fratišek Hečko
   • Drevená dedina
    • proces kolektivizácie
    • postavy sú vykreslené čiernobielo
   • Červené Víno
    • generačný román = rodinná sága(spoločensko historický román)
    • rozvíja typické slovenské realistické tradície(život na slovensku)
    • 3 generácie Habdžovcov
     • starý otec Michal –najstaršie gen.(vládne rodine)
     • jeho syn Urban – stredná gen.
     • najmladší Marek – autobiografické prvky
    • motív lásky s chudobnejšou ženou(Urban a Kristínka)
    • 1 svet. Vojna
   • Rudolf Jašík
    • Námestie sv. Alžbety
     • Láska v čase 2. Svet. Vojny
     • Obdobie po vyhlásení židovského kódexu ->ľudia udávajú židov->ako sa z ľdí zo dňa na deň stávajú nepriatelia
     • Igor(kresťan)->miluje Evu(židovka)
     • Holič Flórik – negatívna postava,pomáha bohatým chudobných zrádza
     • Tragický záver
    • Alfonz Bednár
     • Sklený vrch
      • Retrospektívny román, denníkova forma
      • psychologická rovina 2. SNP 3. Rovina budovateľská
      • Život Emy ->zranená na stavbe->nemocnica jej muž Jožo číta denník

-> o vztahoch k iným mužom->na konci oznamujú že umrela Eva

 • Individualisti:
  • Ladislav Mňačko
   • Exilpový autor, novinár
   • Ako chutí moc
    • Obraz pohltenia človeka vlastnou mocou
    • Príbeh fotografistu Franka ktorý dokumentuje smrť politika(ako ho moc zmenila- bol jeho priateľom)
   • Smrť sa volá Engelchen
    • Román-SNP, retrospektívny pohľad na partizánov, Engelchen-Nemecký veliteľ
    • Voloďa partizán v nemocni rozpráva príbeh sestričke o vypálení dediny Ploštiny - pasivita partizánov(kritika)
 • Dominik Tatarka
  • Démon súhlasu
   • Fraška, groteska na totalitný režim
   • Súhlas za každých okolností
  • Stredná generácia
   • Vincent Šikula
    • Lyrickosť, asociatívnosť, poetickosť, nadvezuje na realistickú tradíciu
    • Tvorba:
     • S Rozarkou
      • psychologický príbeh o súrodencoch, Rozarka postihnutá duševne
     • Majstri, Muškát, Vilma
      • trilógia o SNP
     • Prázdniny so strýcom Rafaelom
    • Peter Jaroš
     • Tisícročná včela
      • Generačný román
      • Realistický, veľa motívov - zmysel života práca a láska
      • Martin Pichanda+ďalšie 2 generácia
       • zdravý sedliacky rozum, vážený, hlava rodiny
      • Jeho syn Samuel – „včela“
       • silno skúšaný životom, ale pracovitý
      • Modernizmus a postmodernizmus
       • typický je hovorový jazyk – nárečový, slangový, až vulgárny
      • Pavel Vilikovský
       • Irónia, čierny humor,absurdita,experiment
       • Citová výchova v marci
        • Reflektuje mladú generáciu
       • Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch
        • Úzkosť, beznádej, výčitky svedomia po vražde matky keď sa o ňiu nevedel starať
       • Dušan Dušek
        • Senzualizmus, bohatý sve, zmysel pre detail a komickosť, sebaíronia
        • Poviedky -Strecha domu, Oči a zrak, náprstok, Kufor na sny, Teplomer
       • Dušan Mitana
        • Poviedky – Psie dni, Patagónia, Nočné správy, Koniec Hry, Hľadanie strateného autora
       • Autori dneška:
        • Michal Hvorecký – Plyš , Eskorta
        • Maxim E. Matkin – Polnočný denník
        • MArek Vadas
        • Veronika Šikulová – Domček jedným ťahom
        • Jana Juráňová – Zverinec, Siete
        • Uršula Kovalyk
 1. Humanizmus a Renesancia – svetová lit.
 • Talianská lit.
  • Dante Alighieri
   • Božská komédia
  • Francesco Petrarca
   • Sonety pre Lauru
  • Giovanni Boccaccio
   • Dekameron
  • Francúzská lit.
   • Francois Villon
    • Malý testament
    • Veľký testament
   • Francois Rabelais
    • Gargantua a Pantagruel
   • Španielská lit.
    • Miguel de Cervates Saavedra
     • Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha
    • Anglická lit.
     • William shakespeare
 1. William Shakespeare
 • Obdobie optimistické
 • Obdobie pesimistické
 • Obdobie vyrovnania
 • Komédie
  • Skrotenie zlej ženy
  • Mnoho kriku pre nič
  • Veseé Paničky Windsorské
  • Večer Trojkráľvý
  • Benátsky kupec
  • Sen noci svätojánskej
 • Tragédie
  • Rómeo a Júlia
  • Hamlet
  • Othello
  • Kráľ LEar
  • Macbeth
  • Antónius a Kleopatra
 • Historické hry
  • Henrich VI.
  • Richard III.
  • Július Caesar
 1. Klasicizmus v svetovej lit.
 • Racionalizmus
  • René Descartes
 • Pierre Corneille
  • Cid
 • Jean Racine
  • Faidra
 • Moliére
  • Lakomec
  • Mizantrop
  • Zdravý nemocný
 • Jean de la Fontaine
  • Bájky
 • Osvietenstvo – encyklopedisti
  • Denis Diderot
   • Encyklopédia
  • Voltaire
  • Daniel Defoe
   • Robinson Crusoe
  • Jonathan Swift
 1. Staroveká lit. Antické obdobie
 • Grécka lit.
  • Homér
   • Ilias
   • Odysea
  • Sapfo
  • Ezop
  • Sofokles
   • Antigona
   • Kráľ Oidipus
  • Anakreon
  • Platón
   • Ústava
  • Aristoteles
   • Poetika
  • Rímska lit.
   • Pautus
    • Komédia o hrnci
   • Vergílius
    • Aeneis
    • Pastierske idyly(Bucolica)
    • Roľnícke spevy(Georcica)
   • Ovídius
    • Umenie milovať
    • Metamorfózy
   • Horácius
    • Satiry
 1. Staroveká lit. orientálne obdobie
 • Sumerský lit.
  • Epos o Gilgamešovi
 • Staroegyptska lit.
  • Kniha mŕtvych
  • Texty pyramíd
 • Indická lit.
  • Mahábhárata
  • Rámájana
  • Kámasútra
 • Čínska lit.
  • Konfucius
  • Lao-c
 • Perzská lit.
  • Avesta -Zarathustra
 • Hebréjska lit.
  • Biblia
   • Starý zákon – 46 kníh
    • Poučné a básnicke knihy
     • Pieseň piesni(Šalamún)
    • Historické knihy
     • Pentateuch(tóra)
    • Prorocké knihy
     • Knihy prorokov(Izaiáš,Jeremiáš,Ezechiel...)
    • Spisy(žalmy)
   • Nový Zákon – 27 kníh
    • Historické
     • 4 Evanjeliá(Matúš, Marek, Lukáš, Ján)
    • Poučné
     • listy apoštolov
    • Prorocké knihy
     • zjavenie sv. Jána – Apocalypsa
 1. Stredovek
 • Patristika
 • Scholastika
 • Francúzska lit.
  • Pieseň o Rolandovi
 • Anglická lit.
  • Beowulf
 • Nemecká lit.
  • Pieseň o Nibelungoch
 • Ruská lit.
  • Slovo o pluku Igorovom
 • Česká lit.
  • Kosmas
   • Kronika česká(Chronica Boemorum)
   • Dalimilova kronika
  • Veľkomoravské obdobie
 1. Barok, barokový človek vnímaný na základe antitéz
 • Reformácia a protireformácia
 • Talianská lit.
  • Torquato Tasso
   • Oslobodený Jeruzalem
  • Anglická lit.
   • John Milton
    • Stratený raj
    • Raj znovu nájdený
   • Česká lit.
    • Jan Amos Komenský
     • Didactica magna(Veľká didaktika)
     • Orbis pictus(Svet v obrazoch)
     • Informatórium školy mateřské
     • Labyrint světa a ráj srdce
 1. Druhá svetová vojna, človek v totalitných režimoch, obraz v svetovej literatúre ?
 • Americká lit.
  • kritický realizmus, sociálny realizmus, rôznorodé smery, beatnici
 • Svet. Vojna v próze
  • Denník Anny Frankovej
  • William styron
   • Sophiina voľba
  • Norman Mailer
   • Nahí a mŕtvi
  • Joseph Heller
   • Hlava XXII
   • Niečo sa stalo
  • Remarque
   • Tiene v raji
  • Človek v totalitnej spoločnosti
   • Oficílna lit.
   • Neoficiálna(samizdatová, exilová)
  • Boris Leonidovič Pasternak
   • Doktor živago
  • Alexander Isajevič Solženicyn
   • Jeden deň Ivana Denisoviča
   • Súostrovie Gulag
   • Rakovina
  • George Orwell
   • Zvieracia Farma
   • 1984
 1. Štúrovská generácia
 • Romantická poézia
  • Ľudoví Štúr
  • Samo Chalupka
   • Branko
   • Mor ho!
  • Janko Kráľ
   • Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
   • Duma bratislavská(báseň)
  • Andrej Sládkovič
   • Marína
  • Ján Botto
   • Smrť Jánošikova
  • Romantická próza
   • Olejkár
  • Juán Kalinčiak
  • Michal Miloslav Hodža

Vývin spisovnej Slovenčini

 1. stor. – Cyril a Metod – vznik staroslovienčini (liturgický jazyk, spisovný jazyk)

-zánik VM ->zánik jazyku

->formovanie kultúrnych nárečí(západ, stred, východ) – do 17. Stor.

1787 – Bernolák –kodifikácia

 • Fenotický princíp(západoslovenské nárečie)
 • Slovár slvensky česko-latinsko-nemecko-uhersky

1843 – Štúr – kodifikácia

 • Fonetický princíp(stredoslovenské nárečie)
 • Náuka o reči slovenskej, Potreba písania v tomto nárečí

1852 –Hatala

 • Etimologický princíp(súvisí s pôvodom jazyka)
 • Krátka mluvnica Slovenska
 • Zavádza „y“..mäkké a tvrdé spoluhlásky ...

Po 1. Svte. Vojne

1918 – vnik ČSR – slovenčina úradný jazyk

 • Czambel –rukoväť spisovnej slovenčini
 • Vážny –pravidlá pravopisu

Po 2. Svet. Vojne očisťovanie od Češtiny

 1. roky – nový pravopis

1991 – úprava slovenčini – veľké písmená, čiarky

2000 - Najnovšie pravidlá

Kodifikovaná forma jazyka – spisovná forma jazyka

Jazykový štandard – obsahuje aj hovorové slová

Subštandard – nespisovné slová, dialekty, slang, vulgarizmy, žargón

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018