Pavol Országh Hviezdoslav - diela

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.02.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 797 slov
Počet zobrazení: 1 463
Tlačení: 64
Uložení: 65

PAVOL ORSZÁG HVIEZDOSLAV

 • narodil sa 2.2. 1849 vo Vyšnom Kubíne
 • študoval na gymnáziu v Maďarsku, právo v Prešove, doktor filozofie z Karlovej univerzity v Prahe
 • 20 rokov pôsobil v Námestove, pôsobil ako advokát v Dolnom Kubíne, Martine, Senici a na Orave
 • jeho tvorbu rozdeľujeme na
  • lyriku
  • epiku
  • drámu
  • preklady
 • všetka jeho tvorba je veršovaná/viazaná

PREKLADY

 • bol prvým prekladateľom na Slovensku, ktorý preložil Shakespeara – preložil Hamleta (ako jeden z prvých v Európe)
 • vedel po rusky = prekladal Puškina
 • + Goetheho a Schillera
 • vedel po maďarsky = prekladal Petöfyho
  • ovplyvnil Hviezdoslava = začal písať po maďarsky

DRÁMA

 • Herodes a Herodias = biblický príbeh krutovlády Herodesy a Herodiady

LYRIKA

 • veľká časť jeho tvorby
 • píše lyrické cykly (zbierky)
  • bola BÁSNICKÉ PRVIESENKY JOZEFA ZBRANSKÉHO
   • reflexia na život
  • cykly :
   • SONETY – 21 sonetov (2 štvor-veršové a 2 troj-veršové)
   • LETOROSTY
   • ŽALMY A HYMNY
   • PRECHÁDZKY JAROM
   • PRECHÁDZKY LETOM
   • STESKY (stesk znamená po česky smútok)
   • DOZVUKY
   • KRVAVÉ SONETY

SONETY

 • postavenie človeka samého vo vesmíre
 • dielo : MÔJ OBZOR NEZNÁ HRANÍC – vyjadruje jeho neohraničenú predstavivosť
 • jambický verš = 1. slovo vo verši je jednoslabičné

LETOROSTY

 • lyrický cyklus
 • 3 časti : letorosty I, letorosty II a letorosty III
 • prechádza od spoločenského k veľmi intímnemu/osobnému
 • cyklus – estetický program jeho tvorby
 • cyklus – intímny, súvisí s rodinnými otázkami

+ „čierny rok“ = básne sú poznačené osobnými smútkami (smrť matky, otca a brata)

básne : ROĽNÍK (venovaná otcovi) a PRIADKA (venovaná matke)

 • pri živote ho drží práca (advokát)
 • cyklus – sociálna kritika

PRECHÁDZKY JAROM/LETOM

 • prírodná lyrika (Hornooravská príroda)
 • obraz slovenského ľudu
 • sociálne problémy

STESKY

 • ako starší muž
 • niečo bilancuje, sumarizuje = či jeho tvorba mala vôbec zmysel
 • trpí pocitmi osamelosti

ŽALMY A HYMNY

 • žalmy = náboženské texty elegického (smutného) charakteru
 • hymny = oslavné, ale patetické, pochmúrne

DOZVUKY

 • ako starnúci básnik sa vracia ku sonetom Þ zmysel človeka vo vesmíre
 • dospel k životnému poznaniu a zároveň sa lúči so životom

po 1. svetovej vojne

KRVAVÉ SONETY (4-4-6) 32x 

 • bol nominovaný na Nobelovu cenu
 • jedno z prvých diel, ktoré sa vyjadrilo otvorene o prvej svetovej vojne
 • reakcia na poníženie ľudskej dôstojnosti, pošliapanie ľudských práv

motívy :

 1. spev o krvi – porovnáva krv v dievčenskej tvári keď sa začervená s krvou, ktorá vybúrila hnev Þ ktorá búri, zúri, ohňom páli

- otázka : kde má človek hľadať útočisko

 1. obraz vojny

„A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá

zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd.

 1. obžaloba ľudstva a kresťanstva

- úpadok morálky

„Ľudstvo! Tak si vzdialené nebolo nikdy

vzdialené od príkazu Krista.“

„Kresťanstvo tvoje lož je, faloš, mam.

K oltárom lezieš, však modlu na srdci v službe háraš

o pokore a bázni iba táraš.“

- opovŕha kresťanstvom 

 1. hľadanie vinníka – plná básnických otázok

„Kto zapríčinil tento úpadok? Zosurovenie, zdivočenie mravov?

Ký upír to a mlok (chladnokrvný živočích),

z pŕs sajúci mu žitia mok?

odpovedá : „Panovačnosť nadutá, sebectvo, pýcha.“

 1. úvaha o mieri = sonet
  • pýta sa ako bude svet po vojne, či bude svet naozaj bezpečný, nebude treba zbraní
  • pýta sa sám seba či budú mať všetci ľudia rovnaké práva, či si všetci budú rovní
  • alebo či tí čo vyhrali budú krutí a mocenskí
 2. slovanstvo a slováci
 3. privolávanie mieru
  • ustupuje od vojnových tém, krvavých piesní
  • privoláva mier s „olivovou ratolesťou“ (symbol života)
 • používa čechizmy, slová ruského pôvodu, zastaralé slová
 • vytvára vlastné slová = novotvary
 • ždám – rusizmus – čakať
 • skracuje slová (ký, preds)

EPIKA

 • krátka (epické básne zo života obyčajného ľudu) a dlhá (3 základné diela)
 • krátka = biblické texty
 • dlhá – 3 rozsiahle epické skladby s jednoduchým dejom

EŽO VLKOLÍNSKY

GÁBOR VLKOLÍNSKY

Þ čisto epické básnické skladby, eposy

HÁJNIKOVA ŽENA (lyrickoepická básnická skladba)

 • v rovnováhe je epická aj lyrická zložka
 • básnická skladba – pozdrav = lyrický
 • 15 kapitol – dramatický a idylickým (zároveň idealistickým) koncom
 • lyrika
  • rozsiahle opisy prírody (hornooravskej)
  • začína sa pozdravom prírode
  • príroda predznamenáva dej
  • na konci rozlúčenie sa s prírodou = zbohom
 • epika
  • má dej, ale má aj dramatické prvky
  • EKOKRPKA
  • základný kompozičný prvok je kontrast – medzi svetom kaštieľov (šľachta) a svetom chalúp (obyčajný ľud), kontrast môžeme vnímať vo viacerých rovinách :
   1. MRAVNÁ – ako to vidí Hviezdoslav : šľachta je dekadentná, zhýralá, nemravná; ľud je idealizovaný, žijúci v harmónii, pokoji
   2. SITUAČNÁ – dôležitú úlohu hrá príroda, predznamenáva dej, v kontraste : pokojná a burácajúca
  • šľachtu reprezentuje Artuš Viláni – mladý „švihák“, zo šľachtického rodu, pôžitkársky spôsob života, ženy, pitky, poľovačky, morálne veľmi nízko
  • ľudová vrstva : mladý pár Hájnikov – Hanka Čajková a Mišo Čajka
  • 3 stupne Artuša Vilániho :
   • stretne Hanku v kostole, začne sa o ňu snažiť, ona oňho nemá záujem
   • v lese ju zámerne stretáva, Artuš dá Mišovi za úlohu zorganizovať poľovačku → Mišo má veľa práce
   • Artuš prichádza ku Hanke domov, je veľmi dotieravý, „atakuje“ ju → Hanka ho zabije dýkou; Mišo zoberie vinu na seba → je uväznený, Hanka to zvláda veľmi ťažko – pomiatla sa, priznala sa → Mišo je oslobodený a Hanka nebola trestaná lebo bláznivá (ale aj preto, že starý Artuš Viláni kedysi prijal pomoc od Mišovho otca) + Hanka vysvetlí starému Artušovi aké boli okolnosti smrti jeho syna → on pomôže Mišovi dostať sa z väzenia, Hanka s Mišom idú spolu domov, Hanka sa vylieči = „happyend“
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014