Svetový realizmus (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 530 slov
Počet zobrazení: 817
Tlačení: 30
Uložení: 34

Svetový realizmus

 • polovica 19. storočia
 • priemyselná revolúcia v Anglicku → rozvoj vedy, techniky; rozvoj prírodných vied (Darwinova teória), archeológia
 • 2 významy:
  • umelecký smer (metóda umeleckého zobrazenia – platná dodnes)
  • realizmus ako obdobie (50. roky 19.stor po začiatku 20.storočia)
 • z latinského realis – skutočný
 • objektívne, pozitívne (na základe pozitivizmu) zobrazenie sveta
 • pozitivizmus - zakladateľ Auguste Comte
  • považuje za objektívne všetko čo sa dá overiť (zmyslami, vedou, experimentom)
 • Realistický hrdina
  • zo všetkých spoločenských vrstiev
  • v ich typickom prostredí
  • prispôsobuje sa tomu jazyk, charakter postáv
  • zobrazenie človeka bez prikrášlení
 • vzniká naturalizmus – zakladateľ Emile Zola
  • sústreďuje sa na obraz nízkej spoločenskej vrstvy
  • ľudia žijúci na perifériách
  • vážne sociálne problémy
  • využíva estetiku škaredého – jeho postavy sú aj správaním aj vizážou škaredí
   • vnímanie „pachu ľudu“
  • biologická determinovanosť – človek nie je schopný sa vymaniť z prostredia, napriek všemožnej snahe, do ktorého sa narodil (historický pesimizmus)
  • naturalistický princíp sa nachádza aj v neorealizme (Alberto Moravia - Rimanka)
 • úloha realizmu – odhaľovať nedostatky v spoločnosti, kritizovať jedinca v spoločnosti
 • v spoločnosti dominuje sila a moc peňazí, spoločenské postavenie
 • žáner – román
  • pestrý žáner
  • najrozsiahlejší žáner, vznikol z eposu
  • rôznorodá kompozícia
  • veľa postáv
  • jedna hlavná dejová línia, viacero vedľajších
  • mnoho motívov
  • vývin postáv – psychologicky, biologicky, fyziologicky

Francúzska literatúra

Honoré de Balzac

 • zakladateľ kritického realizmu
 • zakladateľ klasického románu (kritického)
 • pochádzal z vidieka → snažil sa dostať do vyššej spoločnosti (pomocou vplyvných žien)
  • tak ako to sám kritizoval
 • žil neviazaným životom
 • najproduktívnejší románopisec – napísal okolo 100 románov (ako 50ročný zomrel)

Ľudská komédia

 • románový cyklus
 • obraz francúzskej spoločnosti 19. storočia
 • rozdelená na štúdie
  • štúdie mravov
  • filozofické štúdie
  • analytické štúdie

Lesk a bieda kurtizán

Otec Goriot

 • vplyv peňazí na človeka
 • miesto peňazí v spoločnosti
 • city idú do úzadia – dôležité je spoločenské postavenie → čo všetko je človek ochotný urobiť aby sa dostal do vyššej spoločnosti
 • zobrazuje ako sú narušené rodinné vzťahy
 • Dej:
  • príbeh o obetavej láske otca k dcéram až na úkor vlastného zruinovania
  • opičia láska
  • otec Goriot – obchodník s cestovinami
   • vypracoval sa (nebol vzdelaný, ale bol pracovitý)
   • bol hrdý na to čo sa mu po materiálnej stránke podarilo získať
   • peniaze mu mohli otvoriť bránu do vyššej spoločnosti
   • žena mu zomrela – vychovávali spolu 2 dcéry
   • rozmaznával ich – „dláždil im cestičku do života“
   • robil za ne všetko (platil im dlhy) → keď už on nemá nič, jeho dcéry sa o neho prestanú zaujímať
   • keď zomiera, pošlú na pohreb iba koče s erbmi rodín svojich manželov
  • na sklonku svojho života žije v penzióne
  • najprv žije na prízemí, postupne stúpa vyššie do menších a menších bytov → ale spoločensky padá dole
  • Eugen de Rastignac
   • mladý študent, ktorý prichádza z vidieka do mesta študovať právo (prvok autobiografie)
   • fascinovaní Parížom, hanbí sa za svoju rodinu
   • je schopný zruinovať rodinu, aby zapadol do spoločnosti napr. dobrým oblečením
   • ubytuje sa v penzióne → zoznamuje sa s otcom Goriotom
   • zoznamuje sa s jeho dcérami, jedna sa mu páčila, myslel si, že ho môže dostať do spoločnosti
   • napokon otca Goriota pochová
  • tesne po pohrebe sa Rastignac pozerá na Paríž ako na bzučiaci úľ → prijíma to, ako sa v tej spoločnosti žije

Guy de Maupassant

 • využíva prvky naturalizmu; rôznorodosť postáv
 • píše všetky žánre epiky
 • je kritikom francúzskej buržoáznej spoločnosti

Miláčik

 • mladý chlapec, prichádza študovať do Paríža z vidieka
 • túži sa dostať do vysokej spoločnosti (je ochotný urobiť všetko, zaprieť samého seba, svoju rodinu)
 • zistí, že prostredníctvom svojho šarmu a vplyvných žien (vydaté, staršie) sa dokáže dostať do vyššej spoločnosti
 • podarí sa mu dostať do vyššej spoločnosti vydajom (do vládnucich kruhov – rodina politika)
 • príbeh karieristu

Gustave Flaubert

 • kritik spoločnosti
 • sleduje psychológiu spoločnosti
 • zobrazuje psychickú krízu človeka v spoločnosti

Pani Bovaryová

 • postavenie ženy vo vysokej spoločnosti
 • jej trápenia, starosti, problémy
 • hrdinka Ema Bovaryová
  • manželka vidieckeho lekára
  • na vidieku lekár vysoko postavený
  • vydala sa za neho z povinnosti k rodičom, je neuspokojená
  • často je doma sama; nemôže pracovať, lebo sa to nepatrí → nudí sa
  • má dieťa
  • túži po veľkej romantickej láske (prvok romantizmu – romantický konflikt)
  • využíva príležitosti na zoznámenie s inými mužmi
  • vždy sa zaľúbi do nepravého (do muža, ktorý ju chce využiť) → sklamanie
  • mala 3 kľúčových milencov (vo svojom živote) → zneužívali peniaze jej manžela
  • psychicky to nezvládla → spáchala samovraždu (zjedla jed na potkany)
 • jej manžel nič netušil až keď mu chýbali peniaze (zruinovala ho)
 • opustenosť, samota, neschopnosť vnímať človeka, s ktorým žije

Citová výchova

 • román
 • príbeh chlapca, študenta
 • je zamilovaný do staršej vydatej ženy
 • končí tragicky - rozchody, nevraživosť, ...

Stendhal

Anglická literatúra

sestry Brönteové

Charlotte Bronteová

Jana Eyrová

 • prierez životom ženy, siroty

Emily Bronteová

Búrlivé výšiny

Charles Dickens

 • na jeho tvorbe sa prejavili jeho pomery
 • bol z 10 detí → musel odmalička pracovať
 • popretie naturalizmu → vypracoval sa
 • robil v tvárni → sám začal študovať právo, pracoval na súde

Oliver Twist

 • spoločensko-kritický román
 • kritika sociálneho systému v Anglicku, výchovy v Anglicku
 • pokrytectvo vo vzťahu k deťom
 • využíva iróniu a sarkazmus
 • sirotince v hroznom stave, deti týrané fyzicky
 • Oliver Twist
  • dieťa ulice

Pamäti klubu Pickwickovcov

 • súbor poviedok, ktoré tvoria román
 • ústredná postava – pán Pickwick
  • antihrdina, heroikomická postava
  • nepraktický človek rojko, snílek
  • rozhodol sa so svojimi priateľmi, že ide spoznávať Anglicko
  • zisťuje, že vo svete je veľa neprávostí a krívd
  • chce ich napraviť, ale je to „boj s veternými mlynmi“
  • paralela s donom Quihotom – má sluhu Sama Wellera (protipól)
  • nechce pristúpiť na tie pravidlá, ktoré v spoločnosti hrajú rolu (peniaze, vydieranie)

Vianočná koleda

 • o lakomcovi Scroogovi
 • poukazuje na vlastnosti človeka

Ruská literatúra

 • oproti západnej Európe zápasí s vážnymi problémami
 • vládne tu cár – cárizmus
 • vážne sociálne rozdiely → nevoľníctvo
 • prebujnený úradnícky aparát → byrokracia, zneužívanie ľudí
 • vznik psychologického románu

Fjodor Michailovič Dostojevskij

 • velikán ruskej literatúry
 • trpel epilepsiou – v týchto stavoch napísal svoje vrcholné romány
 • pravdepodobne formu schizofrénie
 • prežil ťažké traumy – ako mladý chlapec mal byť popravený za protištátnu činnosť (oslobodený až na popravisku)

Zločin a trest

 • vytvára si tu svoju teóriu o vyvolených ľuďoch
 • čo núti človeka fungovať a ako
 • v popredí mocní ľudia (bohatí) → kladie si otázky prečo to tak je, prečo to všetko boh dopustí
 • príbeh mladého študenta - Rodion Raskoľnikov
  • nomen omen – roskoľ = rozpor
  • pochádza z chudobnej rodiny, chce študovať
  • má rád svoju rodinu, sestru Duňu
  • nemá peniaze na štúdium → požičiava si na úžer
  • požičiava si od úžerníčky – pre neho je to špinavá voš
  • vytvorí si teóriu, že tieto princípy zlikviduje
  • plánuje vraždu bez výčitiek svedomia (ide zabiť zlo, ktorého predstaviteľom je úžerníčka)
  • vytvára si teóriu vyvolených – pasuje sa do pozície vyvoleného („zabíja zlo“)
  • vie si obhájiť svoj skutok
  • zabije úžerníčku, aj jej sestru (náhodou) → hraničná situácia
  • napriek tomu, že si to vedel odôvodniť, že ďalej vníma nespravodlivosť sveta → pod vplyvom svojej sestry a Sone Marmeládovej si uvedomuje, že zabil človeka a prekročil hranicu
  • Soňa Marmeládová – mladé dievča, prostitútka kvôli peniazom, lebo musela uživiť svojich súrodencov
   • matku utýral otec k smrti, otec pijan
   • spoločensky vnímaná ako spodina, ale morálne veľmi čistá
   • snažila sa Raskoľnika znova vrátiť ku viere v Boha
  • prizná sa → berie trest – väznenie na Sibíri
  • odchádza s ním aj Soňa, dobrovoľne kvôli tomu čo robila

Bratia Karamazovovci

 • román s motívom zločinu
 • 3 bratia (2 bratia, jeden nevlastný)
 • autobiografické prvky – sám mal negatívny vzťah s otcom, jeho matku utýral k smrti
 • zobrazuje rodinné vzťahy – život s despotickým otcom („odľudom“)
 • obrazom nevyrovnaných rodinných vzťahov, súrodeneckých vzťahov
 • všetci 3 bratia zvažujú vraždu otca
 • nakoniec je otec zavraždený jedným z bratov
 • autor filozofuje nad tým, kto bol vinný – či ten kto ho zabil, ten čo na o iba myslel, alebo sám otec

Idiot

autobiografický román Hráč

 • sám bol gambler
 • dostával sa do krajných situácií (bez peňazí)

Zápisky z mŕtveho domu

 • krátke poviedky z vyhnanstva

Lev Nikolajevič Tolstoj

 • pochádzal z dobre situovanej rodiny
 • ovplyvnil ho Jean Jacque Rouseau
 • bol pedagóg, zakladal školy a škôlky v Rusku
 • mal veľa detí → vedel ich zaobstarať
 • v istej etape svojho života sa rozhodol rozdať svoj majetok chudobným → dostali sa na mizinu
 • žil na Kaukaze ako pustovník
 • zomrel na vlakovej stanici na lavičke

Vojna a mier

 • historický román rieka (plynie život človeka, rodiny, spoločnosti) = román pásmo
  • 2 základné pásma – vojny a mieru
  • pásma – mestský život, vidiecky život; bohatí a chudobní
 • sociálny/spoločenský román
 • historická epopeja (román o určitej epoche/dobe)
 • má viac ako 1000 strán
 • pásmo vojny – kľúčový motív = Napoleonské vojny
  • postava Napoleona a Kutuzova
 • pásmo mieru – život bohatých (šľachtických) ruských rodín

Anna Kareninova

 • sociálno-psychologický román
 • sociálne (obraz ruskej spoločnosti ):
  • život vysokej ruskej spoločnosti žijúcej v meste (Kareninovci)
  • život na vidiek – statkár Levin a jeho žena Kity (život pripútaný k prírode)
 • rovnocenne život Levina aj Anny
 • psychologická rovina
  • žena v ruskej spoločnosti a jej problémy
  • rieši morálny/etický problém
 • Anna Karenina
  • má dieťa
  • správa sa podľa určitých spoločenských zásad
  • reprezentuje svojho manžela (starší vplyvný muž)
  • žije relatívne spokojný život
  • → zaľúbi sa do Vronského
  • rieši konflikt manžel ↔ milenec
  • chce odísť, ale príde o dieťa
  • rozhodla sa v mene lásky od rodiny odísť (→ odvážna, emancipovaná žena)
  • má dieťa s Vronským, odchádzajú z Ruska
  • postupom času sa potvrdzuje, že ten vzťah je málo
  • je v pozícií, že láska k mužovi už nezahalí stratu dieťaťa
  • ostáva sama, izolovaná, nemôže chodiť do spoločnosti
  • Vronského sa to netýka (matka mu zháňa spoločníčky → Anna prepadá chorobnej žiarlivosti)
  • Vronský odchádza → Anna sa stáva závislá na práškoch → spácha samovraždu, hodí sa pod vlak

Anton Pavlovič Čechov

Ivanov

Višňový sad

Čajka

Chameleón

 • „prevracanie kabátov“

Ujo Váňa

Tri sestry

 • píše o ľudskej hlúposti, policajtoch
 • využíva nomen omen (Chameleón – policajt Oťapilov)

Nikolaj Vasilievič Gogoľ

Revízor

 • satira na úradnícky aparát, malomestské myslenie
 • odohráva sa to v „Kocúrkove“
 • prichádza sem Chlestakov → príde tam v čase keď čakajú revízora
 • rodiny mu podlizujú → on to využíva
 • opisy ľudskej hlúposti
 • keď už má toho dosť, odchádza
 • na konci do mesta prichádza skutočný revízor
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.044