Hviezdoslavova lyrika (maturitná otázka)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 624 slov
Počet zobrazení: 347
Tlačení: 16
Uložení: 17

PAVOL ORSZÁG HVIEZDOSLAV - lyrika

 • narodil sa 2.2. 1849 vo Vyšnom Kubíne
 • výrazná osobnosť realizmu – individualista
 • jeho tvorba utrpela bezozvenosťou, lebo ho ako (vtedajšej doby) intelektuála nikto nechápal
 • vytváral vlastnú poetiku, vlastný jazyk
 • básnik filozof – preskočil dobu
 • všetky diela (aj dramatické) boli veršované
 • študoval na gymnáziu v Maďarsku, právo v Prešove, doktor filozofie z Karlovej univerzity v Prahe
 • 20 rokov pôsobil v Námestove, pôsobil ako advokát v Dolnom Kubíne, Martine, Senici a na Orave
 • Hviezdoslav – prívlastok k vlastnému menu, lebo bol fascinovaný hviezdami
 • jeho tvorbu rozdeľujeme na
  • lyriku
  • epiku
  • drámu
  • preklady

LYRIKA

 • veľká časť jeho tvorby
 • obrazom jeho mylenia, filozofie, názoru na svet, na náboženstvo
 • píše lyrické cykly (zbierky)
  • bola BÁSNICKÉ PRVIESENKY JOZEFA ZBRANSKÉHO
   • reflexia na život
  • cykly :
   • SONETY – 21 sonetov (2 štvorveršové a 2 trojveršové)
   • LETOROSTY
   • ŽALMY A HYMNY
   • PRECHÁDZKY JAROM
   • PRECHÁDZKY LETOM
   • STESKY (stesk znamená po česky smútok)
   • DOZVUKY
   • KRVAVÉ SONETY

SONETY

 • postavenie človeka samého vo vesmíre
 • báseň : MÔJ OBZOR NEZNÁ HRANÍC – vyjadruje jeho neohraničenú predstavivosť
  • úvaha o schopnosti vnímať, poznávať svet
  • vníma Boha ako stvoriteľa niečoho čo nás obklopuje, čo nám prináša radosť
  • rozširuje obzor kresťanstva (nie len hriechy a pokánie)
  • motív slobody
 • jambický verš = 1. slovo vo verši je jednoslabičné, neprízvučné
 • téza – antitéza – syntéza (nastolenie myšlienky – jej popretie - súhrn)
 • 21 sonetov (2 štvorveršové a 2 trojveršové)

LETOROSTY

 • lyrický cyklus
 • 3 časti : letorosty I, letorosty II a letorosty III
 • prechádza od spoločenského k veľmi intímnemu/osobnému
 • zaoberá sa problémami – svetovými, slovenskými
 • cyklus – estetický program jeho tvorby
 • cyklus – intímny, súvisí s rodinnými otázkami

+ „čierny rok“ = básne sú poznačené osobnými smútkami (smrť matky, otca a brata)

 • spolu so svojou ženou sa staral o bratove siroty

básne : ROĽNÍK (venovaná otcovi) a PRIADKA (venovaná matke)

 • pri živote ho drží práca (advokát)
 • cyklus – sociálna kritika

PRECHÁDZKY JAROM/LETOM

 • prírodná lyrika (Hornooravská príroda)
 • má až idylický charakter – vnímal čaro prírody
 • obraz slovenského ľudu
 • sociálne problémy

STESKY

 • ako starší muž
 • konfrontuje svoj život
 • niečo bilancuje, sumarizuje = či jeho tvorba mala vôbec zmysel, či niečo zanechá
 • trpí pocitmi osamelosti

ŽALMY A HYMNY

 • náročné filozofické básne
 • žalmy = náboženské texty elegického (smutného) charakteru
 • hymny = oslavné, ale patetické, pochmúrne

DOZVUKY

 • ako starnúci básnik sa vracia ku sonetom Þ zmysel človeka vo vesmíre
 • dospel k životnému poznaniu a zároveň sa lúči so životom

po 1. svetovej vojne

KRVAVÉ SONETY (4-4-6) 32x 

 • uvažovalo sa o nominácii na Nobelovu cenu (neprešlo to kvôli tomu, že Slovensko bolo súčasťou Rakúsko-Uhorska)
 • dielo o 1. svetovej vojne na Slovensku
 • jedno z prvých diel, ktoré sa vyjadrilo otvorene o prvej svetovej vojne
 • reakcia na poníženie ľudskej dôstojnosti, pošliapanie ľudských práv

motívy :

 1. spev o krvi – porovnáva krv v dievčenskej tvári keď sa začervená s krvou, ktorá vybúrila hnev Þ ktorá búri, zúri, ohňom páli

- otázka : kde má človek hľadať útočisko

 1. obraz vojny

„A národ oboril sa na národ

s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.

Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá

zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd.

 1. obžaloba ľudstva a kresťanstva

- úpadok morálky

„Ľudstvo! Tak si vzdialené nebolo nikdy

vzdialené od príkazu Krista.“

„Kresťanstvo tvoje lož je, faloš, mam.

K oltárom lezieš, však modlu na srdci v službe háraš

o pokore a bázni iba táraš.“

- opovrhuje kresťanstvom 

 1. hľadanie vinníka – plná básnických otázok

„Kto zapríčinil tento úpadok? Zosurovenie, zdivočenie mravov?

Ký upír to a mlok (chladnokrvný živočích),

z pŕs sajúci mu žitia mok?

odpovedá : „Panovačnosť nadutá, sebectvo, pýcha.“

 1. úvaha o mieri = sonet
  • pýta sa ako bude svet po vojne, či bude svet naozaj bezpečný, nebude treba zbraní
  • pýta sa sám seba či budú mať všetci ľudia rovnaké práva, či si všetci budú rovní
  • či ľudia opäť dosiahnu svoju dôstojnosť
  • alebo či tí čo vyhrali budú krutí a mocenskí, kto vlastne vyhral, kto prehral
  • básnické otázky
 2. slovanstvo a Slováci
 3. privolávanie mieru
  • ustupuje od vojnových tém, krvavých piesní
  • privoláva mier s „olivovou ratolesťou“ (symbol života)
 • používa čechizmy, slová ruského pôvodu, zastarané slová
 • vytvára vlastné slová = novotvary
 • ždám – rusizmus – čakať
 • skracuje slová (ký, preds)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021