Slovenská medzivojnová dráma (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 400 slov
Počet zobrazení: 261
Tlačení: 29
Uložení: 26

Slovenská medzivojnová dráma

 • vznik 1. ČSR – 10. 1918
 • vytvoril sa priestor pre rozvoj slovenskej kultúry
 • rovnomerne sa vyvíja lyrika, epika, dráma
 • 1919/1920 – na prelome – vzniklo prvé profesionálne divadlo v Bratislave (operná baletná scéna ako prvá, potom činohra) – SND – kamenné divadlo – má svoju stálu scénu
  • hrali sa hry J. G. Tajovského, K. Čapka
 • slovenské divadelníctvo nadväzuje na ochotnícke divadlo
 • osobnosti – Andrej Bagar – jeden z prvých hercov, režisérov, dramaturgov (realizácia diela) – po ňom bolo pomenované divadlo v Nitre (existuje dodnes)

Ján Jamnický
Július Barč-Ivan
Ivan Stodola

 • reflektovali na podmienky v ČSR, problémy, ktoré aj kritizujú aj zosmiešňujú, satirický charakter
 • obaja písali tragédie aj komédie
 • roky = obdobie hospodárskej krízy → vysťahovalectvo najmä do Ameriky

Ivan Stodola

 Jožko Púčik a jeho kariéra (hlavnú úlohu hral Jozef Kroner)

 • podtitul : satira na falošne chápaný humanizmus
 • v tomto období sa rozvíjali humanitné (dobročinné) spoločnosti, ale mnohé vznikli iba kvôli osobným cieľom ich majiteľov, kvôli biznisu
 • Jožko Púčik je úradník, svedomitý, zodpovedný
  • pomáha svojej sestre, starý mládenec, ničím zaujímavý človek
  • pracuje v hum. spoločnosti Humanitas
  • stáva sa obeťou svojho šéfa Rohatého (opak Púčika)
   • presvedčil a zmanipuloval Púčika aby sa priznal on k chýbajúcim, sprenevereným peniazom
   • zavrú ho
   • začnú sa oňho zaujímať novinári, ostatné humanitné spoločnosti – chcú sa prostredníctvom neho prezentovať
  • poukazuje na prekrútené spoločenské hodnoty – keď človek žije obyčajným životom je nezaujímavý, ale keď je okolo neho škandál, hneď je zaujímavejší
  • nakoniec sa všetko vyrieši, zistia, že on to nebol, Jožko Púčik sa opäť stáva nezaujímavým

tragédia Bačova žena (sociálno-psychologická tragédia)

 • z obdobia hospodárskej krízy na Slovensku – vysťahovalectvo do Ameriky (30. roky 20. storočia)
 • kompozícia EKoKrPKa
 • v rovine rodinných ale aj spoločenských vzťahov
 • obraz chudoby na Slovensku
 • príbeh jednej rodiny – tragédie jednej rodiny
 • tragédia v 3 dejstvách:
 • postavy : Eva, Ondrej (Evin muž), Ondrejova matka – má vizionárske schopnosti (predtuchy) , Mišo (Ondrejov priateľ a neskôr druhý manžel Evy)
 • príbeh sa odohráva v horskom prostredí
 • manželia Eva a Ondrej žijú v úprimnom vzťahu, do ich života vstúpi hospodárska kríza
 • Ondrej odchádza do Ameriky za prácou– pracuje v bani, verí, že všetko sa vráti do starých dobrých koľají
 • dôjde k banskému nešťastiu, pri ktorom stratí pamäť
 • Eva nedostávala správy (on sa zachránil, ale ona o tom nevedela)
 • Ondrej sa zachránil, ale stratil pamäť, podarilo sa mu veľmi zbohatnúť, cestoval po Amerike
 • Eva bola v strachu (obraz toho, že ťažko bolo aj na Slovensku), Mišo jej pomáhal –vyvinul sa medzi nimi vzťah, vydala sa zaňho – mali spolu syna
 • Ondrejova mama nemá Evu rada, nesúhlasí s jej sobášom s Mišom
 • došlo k vlakovej nehode – Ondrejovi sa vrátila sa pamäť, vrátil sa na Slovensko
 • domov sa vracia ako cudzinec, ľudia ho nespoznávajú, žije na kraji dediny, kde si postaví veľký dom
 • napokon ho jeho matka spozná
 • Ondrej zisťuje, že Eva sa vydala za Miša, nahnevá sa, konfrontuje to s Evou
 • Eva sa musí rozhodnúť
  • oboch má rada – jeden odišiel aby im bolo lepšie
   • druhý jej pomohol v ťažkej chvíli
  • spácha samovraždu
 • prvky antickej tragédie, osudovosti (postava matky)

Július Barč Ivan

 • experimentátor, inovátor slovenského divadla
 • rozvíja existencializmus

 Mastný hrniec

 • tiež satira
 • ako ľudia dokážu vyžívať všetko čo majú k dispozícii, kým je z čoho ťažiť, potom je to už zbytočné
 • zobrazuje politikov, ľudia, ktorí sa za zvláštnych okolností dochádzajú na vysoké miesta
 • Ťuťotín – mestečko, kde sa to odohráva, akoby novodobé Kocúrkovo, je v podstate všade
  • učí tam učiteľ Babík fyziku,
  • jeho manželka nepracuje, hrdí sa že je ženou profesora
  • dozvie sa prostredníctvom rozhlasu, že je vymenovaný za ministra – ohúri ho to, dostáva sa do iného mesta
  • všetci známi aj neznámi sú zrazu jeho najlepšími kamarátmi, sú naňho strašne milí, sú úlisní
  • Babík aj so svojou ženou sa tiež nechal uniesť situáciou, spyšnel
  • vyjde najavo, že to bol omyl, všetci sa naňho vykašlú, on to ťažko znáša

tragédia Matka (sociálno-psychologická tragédia)

 • na pozadí spoločenských problémov – vysťahovalectvo
 • z obdobia hospodárskej krízy
 • rovina rodinných aj spoločenských vzťahov
 • prvky antickej tragédie – EkoKrPKa
 • v 3.dejstvách
 • ústrednou postavou žena – matka (má predtuchy, vizionárske schopnosti)
 • poukázanie na to, že materinský pud je najsilnejší, čo všetko dokáže žena urobiť len aby sa deti mali dobre
 • osudovosť
 • jej 2 synovia – Jano a Paľo – majú problémy s komunikáciu medzi sebou (ako Kein a Abel)
 • prostredníctvom tohto svoju matku týrajú
 • príbeh sa odohráva v banskom prostredí
 • matka má predtuchu – predpovedala nešťastie, smrť svojho muža v bani
  • cíti, že aj medzi synmi to nebude v poriadku
 • bratia – rozkol – Jano sa nakoniec rozhodol odísť do Ameriky
 • Jano ostáva doma, stará sa o majetok
  • zaujíma sa o Paľovu Katu – matka mu to zazlieva
 • Jano sa po čase vracia domov, matka má zase predtuchu – že prinesie knihu a nôž (nôž mal byť preklatím pre ich rodinu)
 • začínajú rozpory medzi Paľom a Janom (Jano si nárokuje na majetok viac, lebo bol viac doma ako Paľo)
 • obaja vyčítajú matke čo sa stalo – že Jano je s Katou a ona tomu nezabránila, …
 • Jano chystá vraždu svojho brata (tým nožom, ktorý dostal do daru)
 • matka vďaka svojím predtuchám, skočí v hádke medzi bratov a Jano ju zabije – obetovala sa pre „záchranu“ svojich synov → matka zomiera v rámci sebaobetovania rukou svojho vlastného syna

divadelná hra Dvaja – výrazne expresionistická

 • v medzivojnovom období bola inscenovaná aj za hranicami (Anglicko, Francúzsko)
 • existenciálna hra
 • osud 2 ľudí, ktorých putá zločinu zviazali dokopy – k celoživotnému putovaniu, ktoré nikdy nekončí
 • motív zločinu a trestu
 • 2 klauni – August a Maurus - obaja sú zaľúbení do artistky – Mariany
 • ona mala ťažký život, jej manžel (tiež artista) bol tyran, alkoholik, bil ju, surovo sa k nej správal, za peniaze ju predával iným mužom
 • dohodli sa, že ho zabijú (narezali lano) – pri jednom predstavení tragicky zahynul
 • Mariana bola obvinená z vraždy – bola odsúdená, pomiatla sa, zbláznila sa
  • spáchala samovraždu
 • tí dvaja sa stali štvancami – spájala ich dokopy vina z vraždy
 • putovali, nevedeli nájsť svoje miesto, prepadli alkoholu
 • dostali sa do jaskyne – bol tam starec – ktorý bol v podstate ich svedomím (zabili aj jeho) → ich hriech sa na nich nabaľuje
 • hra sa končí večným putovaním, neustálym strachom a nenávisťou, tým, že ich vlastné svedomie neustále hrýzlo

Peter Zvon

 • zomrel keď mal 29 rokov – bol ťažko chorý
 • napísal Tanec nad plačom – obraz 2 svetov – starého a nového
 • postupom času vznikli profesionálne divadlá v Košiciach, Nitre, Žiline, Trnave, Prešove, BB, Komárne , Zvolene (J.G. Tajovského), Martine = kamenné divadlá; po 2. svetovej vojne sa kamenné divadlo transformovalo na alternatívne divadlá
 • pre drámu (celkovo) je typický dramatický prítomný čas – realizácia priamo pred očami divákov – v epike je epický minulý čas používaný (zohľadňuje sa kedy to autor písal), lyrika – všečas, bezčas = gnómický čas
 • 2 základné žánre drámy : komédia a tragédia (ich znaky zadefinoval filozof Aristoteles – napísal dielo Poetika – presne definuje princípy tragédie a komédie) + muzikál, balet, opereta, malá javisková forma, jednoaktovky

Karel Čapek

 • český prozaik, dramatik
 • predstaviteľ sci-fi drámy, formovateľ tohto žánru a názvu
 • založené na predpoklade, že v budúcnosti bude svet vyspelejší, vzniknú vedecké vymoženosti
 • utopický román (predstaviteľ)
 • predstava kam speje spoločnosť, predstava budúcnosti (sci-fi)
 • predpokladá víziu do budúcnosti , ktorá sa ale nemusí zakladať na realite
 • bol považovaný z vizionára (pesimistický)
 • inovátor v rámci jazyka – nový pojem – robot
  pojem sa objavil v divadelnej hre RUR (Rozum Universal Robots)
  • dráma
  • vízia vedy a techniky, upozorňuje na zneužívanie technológií
  • zobrazuje to, čo sa môže stať keď roboti ovládnu človeka
  • dej sa odohráva na mieste, kde sa vyrábajú roboti (sú tam rôzny ľudia, ktorí to tam riadia → vymkne sa im to z rúk)
  • ľudia sa stávajú nadbytočnými , roboti začínajú ovládať človek, chcú zvrhnúť ľudí, ale chýba im cit
  • autor nechce katastrofálny koniec, dvaja roboti – on a ona – majú city (akoby už boli ľuďmi) – ich láska je akoby záchrana ľudstva

Bílá Nemoc

 • alegorický charakter – prenesený, utajený význam
 • utopická hra veľkou víziou do budúcnosti , nástup nacizmu v Európe
 • v nemenovanej krajine vládne Maršal, ktorý sa snaží za každých okolností udržať vojnu v krajine
 • vypukla epidémia bílej nemoci (novodobý mor)
  • = symbolika novej diktatúry – nacizmu, niet lieku na chorobu, nastáva anarchia, panika
 • situácia sa zdá byť absolútne beznádejná až do chvíle kým sa neobjaví lekár Galén
  • nenápadný, vynájde účinný liek
  • začne liečiť iba chudobných
  • dáva podmienku Maršalovi (predstaviteľ moci štáte), že lieky vydá len vtedy keď sa uzavrie celosvetový mier
 • Maršal ochorie – napokon sa rozhodne podpísať mier, s tým, že Galén mu dá liek (z ruky do ruky)
 • pred domom Maršala je dav, nevie sa cez neho dostať, je ušliapaný a zomiera, stráca sa aj liek
 • obraz diktatúry, mašinérie spoločnosti

Matka

 • jasný, zreteľný protest proti vojne
 • dráma ženy, ktorá postupne prichádza o všetkých svojich mužov, ktorých mala – 5 synov a manžela
 • zjavujú sa jej a vedie s nimi debaty na rôzne témy

romány: Krakatit, Válka s mloky

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#slovenská medzivojnová dráma

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025