Romantizmus v svetovej literatúre (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 826 slov
Počet zobrazení: 258
Tlačení: 20
Uložení: 24

Romantizmus v svetovej literatúre

 • rozvoj v Európe – 1.polovica 19. storočia
 • obdobie revolúcií (Francúzsko, Anglicko,...)
 • do popredia sa dostáva moc peňazí

Človek v spoločnosti:

 • nepochopený, opustený, precitlivený
 • na okraji spoločnosti (duševne, izolovaný)
 • túžiaci uskutočniť nejaký čin; ostáva v tom sám
 • človek, ktorý chce naplniť nejaký ideál

Filozofické smery

Iracionalizmus

Sentimentalizmus – do popredia sa dostáva cit

Individualizmus – upriamenie spoločnosti na konkrétneho obyčajného človeka; chce byť a je samotár, nemá rád spoločnosť

Subjektivizmus – sústredenie sa na seba, svoje myšlienky

Titanizmus – obetovanie sa pre vyšší cieľ

Idealizmus – prvotná je myšlienka nie hmota

Námety a inšpirácie

 • aj súčasnosť ale aj historické námety

Francúzska literatúra

 • prebieha tu VFBR – končí feudalizmus, začína kapitalizmus
 • jedinca formuje moc peňazí

Victor Hugo

 • zakladateľ romantizmu vo Francúzsku
 • napísal Manifest romantizmu
 • inšpiruje sa francúzskou históriou
 • píše epiku, lyriku aj drámu

Bedári

Chrám matky Božej v Paríži

 • je postavený na harmónii kontrastov
 • jeden kontrast nemôže existovať bez druhého
 • harmónia kontrastu postáv:
  • zvonár Quasimodo – izolovaný, škaredý, hrbatý, vychováva ho kňaz v Chráme matky Božej; srdcom šľachetný, citlivý, nežný
   • vie, že jeho cit k Esmeralde nemôže byť naplnený
  • Esmeralda – cigánka, fyzicky krásna, žije v hnusnom špinavom prostredí
  • Frollo – kňaz, v podstate zachránil Quasimoda, miluje Esmeraldu, je k nej hrubý
 • kontrast prostredia
  • chrám ↔ dvor divov (spodina)
  • zavretý vo veži ↔ môže chodiť kam chce
 • motív lásky
  • Esmeralda zaľúbená do Phoeba, vojaka
  • Esmeralda zomiera
  • Quasimodo zhodí Frolla z chrámu, zomiera pri jej boku

Nemecká literatúra

 • vzniká skupina Sturm und Drang – búrka a vzdor
 • patria sem mladý intelektuáli, študenti, ktorý cítia neslobodu, osobné ohrozenie, zlyhanie
 • postavili sa proti vláde rozumu
 • žiadali uplatnenie všetkého čo je v človeku prirodzené (city, láska)

Johann Wolfgang Goethe

 • dramatik, básnik, prozaik aj epik
 • je predstaviteľ romantizmu aj preromantizmu (prechod medzi klasicizmom a romantizmom) → prílišný cit
 • pochádzal z bohatej rodiny
 • mal priestor na vzdelanie – právo, filozofia
 • bol búrlivý, nepokojný

Utrpenie mladého Werthera

 • z časti autobiografický román
 • nešťastná láska k žene (Charlotta Buffová)
 • hlavná predstaviteľka Lotta
 • mladík odchádza z mesta na vidiek napísať dielo
 • vidiek má otvoriť nové rozmery, mal byť inšpiráciou
 • zaľúbi sa do Lotte, ktorá sa stará o svoje deti lebo matka jej zomrela
 • bola sľúbenica Alberta, ktorý bol Wertherov priateľ
 • => romantický rozpor, vie, že ju nemôže mať
 • nebojuje … spácha samovraždu (zastrelí sa)
 • Werther obetoval samého seba v mene lásky
 • v Nemecku – kultový román svojej doby

Faust

 • veršovaná dráma
 • vychádza zo stredovekej povesti o legendárnom učencovi Faustovi, ktorý nie je spokojný sám so sebou → chce obsiahnuť vesmír, všetko poznanie, vzdelanie
 • v podstate starý muž
 • uzavrie pakt s diablom (Mefistofeles) – môže získať všetko
 • prežíva lásku, vášeň
 • spozná vedu, čiernu mágiu
 • zisťuje čo je sklamanie a bolesť
 • sklamanie zo samého seba (stáva sa z neho krutý človek)
 • zisťuje, že nie je možné získať všetko bez činorodej aktivity
 • „Slobodu si zaslúži iba ten, kto denne o ňu bojuje.“
 • Faust – symbol ľudskej aktivity, činorodosti, tvorivej práce, túžby po poznaní, toho, že človek prichádza na to podstatné aj keď už ako starec
 • Mefistofeles – pokušiteľ, symbol sebectva, moci
 • veľa mystických, obrazných prvkov, veľa alegórií

Friedrich Schiller

 • žánrovo pestrý – drámy, ódy, epické diela

Úklady a láska

 • divadelná hra
 • dráma o láske; úklady = intrigy
 • príbeh lásky medzi dcérou bohatého šľachtica a chudobného muzikanta
 • rodina obom stranám nepraje
 • končí to pesimisticky

bratia Grimmovci

 • mnohé museli byť cenzurované lebo boli hororové

Ruská literatúra

 • žili chudobne, v zemľankách (diery v zemi)
 • vládol tu feudalizmus (cár)

Alexander Sergejevič Puškin

Eugen Onegin

 • zobrazuje typ zbytočného človeka
 • ty muža, ktorý je dobre situovaný, má všetko
 • je znechutený vlastným životom
 • odchádza na vidiek (zdedí tam majetok)
 • je voči vidiečanom povýšenecký, arogantný
 • všetci mu pripadajú divne, keď od rána pracujú (on spí)
 • nudí ho to
 • do neho sa zaľúbi mladá Tatiana (úprimnou láskou)
 • napíše mu ľúbostný list (patrí k jednému najkrajším v literatúre)
 • ona zápasí so svojimi pocitmi
 • on ňou opovrhne, odvrhne ju
 • ona to ťažko zvláda
 • vydala sa za iného muža; nevydá sa z lásky, ale z vďačnosti (muž je veľmi dobrý)
 • u nej zvíťazí rozum
 • Onegin putuje po Rusku, bezcieľne sa túla
 • v súboji zabije svojho priateľa Lenského
 • uvedomuje si, že je sám
 • keď sa po rokoch vracia späť, zistí, že Tatiana je vydatá, uvedomí si, že to je chyba
 • stretáva sa s ňou, ona ho odmietne
 1. J. Lermontov
 • poetik

Anglická literatúra

George Gordon Byron

 • bol šľachtic
 • búrlivá povaha
 • byronizmus – revolta voči spoločnosti, odchod zo spoločnosti
 • žil bohémskym životom
 • trpel komplexmi, mal jednu kratšiu nohu → hrbil sa , kríval
 • je typický cynizmom – vysmieva sa anglickej spoločnosti

Childe Haroldova púť

 • poéma – rozsiahla báseň
 • lyricko-epická skladba
 • akoby sa štylizoval
 • hlavná postava básnik
 • cestuje, stáva sa zástancom chudobných
 • motív slobody

Maďarská literatúra

Sandor Petöfi

 • revolučný básnik
 • mama Slovenka
 • inšpiroval v tvorbe Hviezdoslava

Česká literatúra

Karel Hynek Mácha

Máj

 • lyricko-epická básnická skladba (v rovnováhe epická a lyrická stránka – má dej, ale je tam veľa opisov prírody)
 • epická osnova – osudy 3 ľudí
  • Vilém – otec ho v mladosti vyhnal z domu kvôli búrlivej povahe
   • stáva sa vodcom zbojníkov
  • Jarmila – miluje vodcu zbojníkov
   • zvádza ju iný muž
  • Vilém zavraždí zvodcu Jarmily
  • vlastne zabil svojho otca
  • Viléma uväznia a popravia (aj preto, že je zbojník)

Karel Jaromír Erben

 • píše balady

Kytice

Božena Němcová

Babička

Americká literatúra

Edgar Allan Poe

Havran

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022