Literárna moderna a avantgardy (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 669 slov
Počet zobrazení: 513
Tlačení: 22
Uložení: 23

Literárna moderna a avantgardy

MODERNA

 • vznik 60.-70. roky 19.storočia
 • strieda realizmus
 • kolíska moderny – Francúzsko
 • revolta voči konvencii, tradícii, zaužívaným hodnotám
 • typický je lyrický subjekt =píše sa lyrika, auto sa stotožňuje do tej postavy
  • je v rozpore so svetom(podoba s romantizmom)
 • vznik voľného veršu + moderná metafora
 • nové odvážne témy, ignorujú tvorbu predchádzajúcich autrov
 • parnasizmus, impresionizmus, dekadencia, symbolizmus
 • parnasizmus – umenie má byť samo sebe cieľom → forma textu je nad obsahom
  • rozvíja obraznosť – netradičné metafory
 • symbolizmus – symbol, znak; metafory na základe asociácie
  • reflektuje skutočnosť
 • impresionizmus – zo slova impresio = dojem
  • obraz momentálneho pocitu – nepopisujú zložité myšlienky (pekný deň..)
 • dekadencia – dekadance = úpadok; do popredia sa dostávajú v tom čase tabuizované témy – čitateľ pociťuje hnus(erotika, homosexualita, viera, kresťanstvo – napádajú kresťanské vzory a hodnoty meštiackej vrstvy
  • Prekliaty básnici → odtabuizovávali témy
   • žili bohémsky
   • postavili sa mimo spoločnosť (chcú tam byť)

Charles Baudelaire

 • dominant symbolizmu
 • vtedy mladý básnik
  • revoltoval voči morálke
  • využíva asociatívnu metódu – spájanie vnemov

Kvety zla

 • priniesla mu veľa spoločenského utrpenia
 • bol súdený, básne boli zakázané

(báseň) Človek a more

 • more ako symbol duše človeka, tajomnosti, zákutí ľudskej duše
 • hĺbka mora je hĺbka človeka
 • na hladine sa môže odohrávať niečo iné ako vo vnútri
 • tradičná štruktúra básne – 4 4-veršové strofy

(báseň) Mrcina

 • dekadentná báseň – rozklad
 • morálny rozklad spoločnosti – mrcina ako spoločnosť
 • kontrasty – krásne sladké ráno ↔ hniloba
 • zámerne chce docieliť odpor a hnus
 • cynizmus – hovorí svojej milej, že skončí ako mrcina
 • krása je pominuteľná
 • pravidelné strofické usporiadanie - abab

(báseň) Litánie k Satanovi

Jean Arthur Rimbaud

 • inšpirovaný Baudelairom

(báseň) Pocit

 • ľahká báseň
 • motív prírody, šťastia

(báseň) V zelenej krčmičke

 • putoval
 • na konci cesty – krčma
 • potešenie z dobrého jedla
 • sedel, obzeral sa dookola, vychutnával si okolie (prsnatá dievčina)
 • senzuálnosť – impresionizmus
 • kompozícia – sonet = 4-4-3-3

Paul Verlaine

 • partner Rimbauda – odtabuizovaná homosexualita
 • symbolista

AVANTGARDY

 • l’avantarde = predvoj
 • východiskom je moderna
 • smery 20. storočia
 • smery sú vzdorom umelcov voči spoločnosti
 • gesto umelcov voči osamelosti
 • revolta voči chaosu 20. storočia, voči rozmachu vedecko-technického pokroku
 • umelci akoby cítili, že Európa sa otriasa pod morálnym úpadkom – akoby predpovedali katastrofu = 1.svetovú vojnu
 • zhŕňa ideovo-estetických programov, ale pritom pôsobia súčasne
 • hlásili sa programovo – tvorili manifest
 • futurizmus
  • futura = budúcnosť
  • preceňoval techniku, rozmach techniky
  • dynamickosť výrazu

Filipo Tomaso Marinetti - Manifest futurizmu

 • Talian, osobný priateľ Mussoliniho
 • velebí auto
 • vníma vojnu ako niečo očisťujúce
 • muža kladie do popredia
 • dôležitá agresívnosť
 • nie všetci futuristi zdieľali tento agresívny názor
 • je až arogantný voči histórii, umenie, ženám
 • kubizmus - umelecký smer
  • cubus = kocka
  • vonkajšia realita bola rozkladaná až na svoje najjednoduchšie geometrické tvary a postupne skladaná ako mozaika do novej podoby výtvarnej alebo neskôr do slovnej
  • geometrické riešenie zobrazovaných predmetov (Picasso)
  • začiatok 20.storočia
 • kubofuturizmus
  • hlásal oslobodené verše
  • + konštruktivizmus
  • racionálny a logický charakter textu

Velemir Chlebnikov

 • obraz, zároveň text

Guillaume Appolinaire

 • polytematická báseň Pásmo
 • viac tém, motívov – história, príroda, civilizácia, obrazy náboženstiev
 • bohatý básnický jazyk

(básnická zbierka) Alkoholy

(báseň) Pásmo

 • zhustený text – začína 1-veršovými strofami, postupne zhusťuje, končí opäť 1-veršovými strofami
 • obraz mesta – Paríža, jeho preľudnenosť
 • antická kultúra ↔ moderné prirovnania
 • aký význam má v modernej dobe literatúra
 • vysmieva sa cirkvi, ľudom, čo predstierajú, že uctievajú kresťanstvo, ale pravda je iná

kaligramy – báseň ako obraz

(báseň) Dymy

(báseň) Hodiny

(báseň) Kravata

 • zviazanosť, konvencia

(báseň) Krajinka

 • symbol tela, lásky, života
 • dadaizmus (hračka)
  • vznikol vo Švajčiarsku
  • reaguje na chaos sveta
  • umelci v kabarete Voltaire z rozstrihaných novín vytvorili dadaistickú báseň

Tristan Tzara

 • surrealizmus
  • zdroje lyrizmu hľadá v sne a podvedomí
  • →v nadreálne/ nereálne
  • asociatívne a automatické písanie
  • vychádza zo psychoanalýzy (zakladateľ Sigmund Freud)
   • úloha sna a podvedomia v reály
  • vytvára genitívne metafory
  • posúva jazyk – často nelogické metafory, so slovami sa hrá

MODERNA NA SLOVENSKU

 • sociálna a politická kríza
 • v područí Uhorska
 • rozvíja sa v národom a hospodárskom útlaku
 • Slováci nemajú vlastný úradný jazyk
 • prienik symbolizmu na naše územie

Ivan Krasko

 • na jednej strane reaguje na starších básnikov (rozvíjali sociálne témy)
 • do popredia kladie osobné témy
 • využíva prírodné motívy
 • 2 básnické zbierky:

Nox et solitudo – Noc a samota

(báseň) Plachý akord

 • samota, clivota
 • tmavé farby

Verše

 • smútok, clivota, pochmúrnosť

Ivan Gal

Janko Jesenský

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3)

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030