Svetová dráma po r. 1945 (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 039 slov
Počet zobrazení: 504
Tlačení: 26
Uložení: 24

Svetová dráma po r. 1945

 • členenie textu: dejstvá, dialóg, monológ, scénická poznámka
 • vonkajšia kompozícia: dejstvá, obrazy, repliky
 • vnútorná kompozícia: EKoKrPKa
 • prináša nové smery → vzniká absurdné divadlo
  • kolískou je Francúzsko
  • predstaviteľ Samuel Beckett
 • rozvíja sa epické divadlo
  • vzniklo v Nemecku
  • zakladateľ Bertold Brecht
 • v Amerike sa rozvíja psychoanalytická hra (spoločenskokritické hry)
  • predstavitelia Arthur Miller, Tenessee Williams

Absurdné divadlo

 • vzniká v 50. rokoch 20. storočia
 • vychádza z koncepcie filozofie existencializmu → z nihilistického pocitu života = ničota
 • koncepcia – človek rieši hraničnú situáciu
 • depresia, skľúčenosť
 • základný znak: dekomunikácia
  • popretie základného princípu drámy = narúša klasickú kompozíciu divadelnej hry
  • vytvára antidrámu
  • narúša EKoKrPKu, dramatický trojuholník, narúša sa motívácia konania postáv, chýba súvislý dej a zápletka, komunikácia je nejasná, nepochopiteľná
  • záver je nejasný, často otvorený
  • jazyk je nejasný, repliky na seba nenadväzujú
  • chýba rozuzlenie
 • v konečnom dôsledku to absurdné je najviac pravdivé

Predstavitelia

Samuel Beckett

 • bol Ír
 • robil zapisovateľa Jamesovi Joycovi
 • bral inšpiráciu z jeho prúdu vedomia → rozvíja, prepracováva prúd vedomia
 • pôsobí vo VB, ale aj vo Francúzsku

Čakanie na Gogota

 • jeho prvá divadelná hra, 2dejstvová hra
 • nezmyselné čakanie, nekonečné
 • bol minimalistický v dekoráciách, takmer žiadne kulisy
 • Godot - Boh, nezmyselné čakanie na Boha
 • paródie – Lasica a Satinský = Nečakanie na Godota
  • na jednej strane parodovali, ale mali úctu
 • dejová línia nejasná, repliky, komunikácia nejasná
 • dejstvo
  • akoby na opustenej sa stretávajú 2 tuláci – Estragon a Vladimír
  • rozprávajú sa chaoticky, ale je možné vytušiť, že čakajú na Godota
  • počas ich replík prichádzajú na scénu ďalší dvaja – Pozzo (správa sa nadradene a povýšenecky), na reťazi si prináša druhého človeka – Lucky (v pozícii otroka)
  • poukazuje na hierarchiu spoločenského života
  • koniec 1.dejstva – prichádza malý chlapec a oznamuje, že Godot dnes nepríde, príde zajtra
 • dejstvo
  • v podstate sa opakuje 1. dejstvo
  • dôjde k posunu → dvojica otrok a pán (Lucky - Pozzo) sa vymenia a Pozzo ako otrok je slepý (na druhom závislý)
  • striedanie moci, pozícií; ako sa situácie, vzťahy menia
  • ani v 2. dejstve Godot nepríde, lebo žiadny neexistuje
  • hra nemá rozuzlenie
  • dejú sa absurdné veci:
   • jedna z postáv si stále vyzúva a obúva topánku (stereotyp)
   • jedna z postáv sa chce obesiť → nepodarí sa

Eugéne Ionesco

 • Rumun, ale život prežíva vo Francúzsku → píše vo francúzštine
 • tvorí grotesku
  • satirický charakter, na hranici cynizmu
  • typická tragikomickosť
 • známy najmä kvôli:

Plešatá speváčka

 • zostavená zo scén z manželského života
 • zákl. prvok – dekomunikácia
 • zobrazuje krízu v manželstve
 • typická tragikomickosť

Nosorožec

 • o človeku, ktorý sa vie prispôsobovať
 • odohráva sa v neznámom mestečku → ľudia sa začínajú meniť na nosorožce (s hrubou kožou) → stávajú sa ignorantmi, prispôsobujú sa okoliu

Stoličky

 • ústredné postavy – starí manželia (obaja po 90)
  • iba 2 herci + na konci rečník
 • široká škála pocitov ľudí ktorí spolu žijú viac ako 60 rokov
 • na jednej strane láska, ale zároveň aj nuda, stereotyp – absurdné situácie, ale najreálnejšie
 • nedokázali spolu žiť, ale nedokázali žiť ani bez seba
 • keďže už od staroby nevládzu → rozhodnú sa, že spáchajú samovraždu
 • rozhodnúť sa oznámiť to všetkým svojim známym = úplne všetkým
  • nereálny prvok, absurdný
 • prostredníctvom spomienok sa divák dozvedá akú úlohu hrali v ich živote
 • → nikto nepríde, napriek tomu neustále u nich zvoní zvonček a nosia na javisko stoličky (na konci vyše 100) → ľudia iba v ich mysli
 • keď stále niekto „prichádzal“ = absolútny stereotyp (aj životný), až na zbláznenie
 • na záver prichádza rečník – lebo nemali silu oznámiť to im
 • rečník nedokázal hovoriť → spáchajú samovraždu → bezmocne začne bľabotať nezmyselné veci (dekomunikácia)
 • na konci už len píše kriedou „zbohom“
 • podobenstvo života muža a ženy

Václav Havel

 • predstaviteľ českého disidentského hnutia
 • iniciátor Charty 77
 • po 89 prezident ČSR, ČR
 • prenasledovaný pre svoje politické presvedčenie

Záhradná slávnosť

Odchádzanie

 • posledná hra
 • myslenie muža, štátnika, ktorý odchádza z funkcie
 • zrazu pociťuje, že mu už nikto nerozumie → silný znak dekomunikácie
 • → v oboch kritizuje pokrytectvo v spoločnosti (nelogickými prostriedkami)

Epické divadlo

 • vzniká v Nemecku ešte pred 2.sv. vojnou
 • zakladateľ Bertold Brecht
  • mal vlastné divadlo v Berlíne
  • hercom, režisérom, dramaturgom
  • snažil sa experimentovať → posúva hranice klasickej drámy
 • autor vsúva postavu rozprávača do drámy
 • → narušená vonkajšia forma → divadelná hra nemá dejstvá, ale má scény; dej je komentovaný rozprávačom
 • pred scénou vystupuje rozprávač a oznámi, čo sa v scéne bude diať → odpútava divákovu pozornosť od hry =► chce divadlo zracionalizovať
 • kulisy sa menia počas hry (počas rozprávania rozprávača) → účelové robenie vecí
 • súčasťou môže byť aj premietanie filmu, spievanie piesní, využívanie rôznych netradičných inscenačných techník
 • počas 2. sv. vojny žil v Amerike v exile; po 2.sv. vojne sa vrátil späť do Nemecka

Matka Guráž a jej deti

 • má historický námet
 • obdobie 30.ročnej vojny (17.storočie)
 • poukazuje na ničivosť vojny, ako sa človek stáva obeťou vojny
 • ústredná postava – žena, matka Guráž (symbolické meno)
  • rázna, odvážna, silná žena
  • je markitánka – žena, ktorá putovala s vojskom, mala svoj šiator, mala oblečenie, jedlo, … pre vojakov (všeobecný servis) → živila sa vojnou
  • do istej miery sa z vojny tešila
  • vojaci jej zomierajú pred očami, ale ona je chladná, neuvedomuje si že sama je obeťou vojny
  • má 2 synov a jednu dcéru – všetci zomierajú → napriek tomu chce aby vojna pokračovala ďalej
  • keď sa vojna skončila, na svoj šiator si zavesila čiernu zástavu

 

Americká psychoanalytická hra

 • spoločensko-psychologické drámy
 • čerpá z klasického typu divadla
 • neexperimentujú čo sa týka formy
 • reaguje na to v akom stave je morálka spoločnosti
 • čo je pre ľudí dôležité – city nabok, morálny úpadok; túžba po majetku

Tennessee Williams

Električka zvaná túžba

 • odohráva sa v rodine Stanleyho a Stelly
 • žili stereotypným spôsobom života
 • Stanley – typický chlap, rád si vypije, hrá karty, býva hrubý k Stelle
 • chvíle vášne, ale aj nepochopenia
 • pokrytectvo v rodine
 • do ich života prichádza Blanche (Stellina sestra)
 • → narušila ich stereotyp, potrebovala si riešiť vlastné problémy (alkoholizmus)
 • Stanley Blanche znásilnil, vyhodil ju z domu
 • → Blanche sa zbláznila, ostáva sama, opustená

Mačka na horúcej plechovej streche

 • odohráva sa v bohatej južanskej americkej rodine
 • celá rodina žije pokope na veľkom panstve
 • tvária sa, že sa majú radi, ale v podstate sa neznášajú
 • zomiera starý otec na rakovinu
 • tvária sa ako im to je ľúto, ale vlastne čakajú na jeho smrť → dedičstvo
 • rozvíjajú sa medzi nimi intrigy
 • v centre diania – 3 bratia s manželkami
 • najstarší a stredný nenávidia najmladšieho (lebo je akýsi miláčik)
 • intrigujú proti nemu a jeho manželke Maggie (ona je mačka na horúcej streche)
  • milá, ústretová, ale vlastne prefíkaná
  • chce si uchmatnúť kus dedičstva pre seba
  • medzi ňou a jej manželom strašný vzťah – on kryje svoju homosexualitu
  • na záver si starého otca získa → prepíše na ňu celé dedičstvo
  • cieľavedomá, bezohľadná

Arthur Miller

Smrť obchodného cestujúceho

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#disidentske hnutie #elektricka zvaná túžba

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022