Svetová literatúra po 1945 (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 922 slov
Počet zobrazení: 487
Tlačení: 30
Uložení: 30

Svetová literatúra po 1945

- smery, prúdy v západnej literatúre

1945 – koniec 2. Svetovej vojny

Po 1945 sa svet rozdelil na východ (socializmus, komunistická strana) a západ (kapitalizmus).

Východsocialistický realizmus (hl. postava – proletár, idealizovaný robotník; schematickosť, šablónovitosť, čierno-biele videnie sveta), pod záštitou ZSSR

 • Štáty: Československo, ZSSR, Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Juhoslávia, Maďarsko

70.roky = normalizácia

Západ – západná Európa + Americká literatúra

Americká literatúra
– kritický realizmus, sociálny realizmus, rôznorodé smery,
existencializmus (rieši otázky ľudskej existencie), Beatnická generácia (beat generation),
neorealizmus (vznik Taliansko –vážne sociálne problémy, silné spoločenské rozdiely) – okrajové spoločenské vrstvy, na okraji veľkých miest

Európska literatúra – rozvíja sa existencializmus (lat. existentia = bytie, jestvovanie)

Symbol rozdelenia sveta – Berlínsky múr

 • rozvíja sa absurdná dráma/divadlo
 • rozvíja sa epické divadlo
 • rozvíja s existenciálna/psychoanalytická dráma
 • rozvíja sa antiromán
 • rozvíja sa postmoderna
 • rozvíja sa magický realizmus

Americká literatúra po 1945

Americký sen – sen o lepšom živote

 1. M. Remarque – odchádza do Ameriky = Tiene v raji

- dotýka sa niekoľkých kľúčových tém - základná téma = kritika morálky Američana v 50.rokoch

- tém 2.svetovej vojny z pohľadu amerických vojakov

(typická absurdita a čierny humor)

- problémy mladého človeka americkej spoločnosti

 Poézia - kritický realizmus, sociálny realizmus, Beatnická generácia

- 1962 – získal Nobelovu cena za celoživotné dielo

John Steinbeck

 • 1929 – Zlatý kalich – debut
 • Rovina tortilla
 • 3 diela úzko súvisiace: V pochybnom boji (1936)
 • O myšiach a ľuďoch (1937)
 • Ovocie hnevu (1939) – za toto dielo získal Pulitzerovu cenu
 • sociálny realizmus
 • ľudia na okraji spoločnosti, nezamestnaní, strata rodiny

Ovocie hnevu

 • zažil jednu takú cestu s jednou rodinou
 • Joadovci – syn Tom sa vracia na farmu, ale zisťuje, že jeho rodina sa odsťahovala z Oklahomy do Californie za lepšími podmienkami
 • mama + st. otec
 • mama + otec+ ujo John
 • deti: Noah, Tom, Rose + Connie, Al, Ruthie, Winfield
 • zrazia im psa → predznamenáva to ich ďalšie tragédie
 • otec zomiera tesne po odchode, po príchode do Californie zomiera stará mama
 • snaha udržať si rodinu pokope
 • Noah a Connie odchádzajú
 • autor chce reprezentovať politické vzťahy v Amerike
 • Tom zabije policajta, ako odplatu za smrť jeho kamaráta
 • sťahujú sa na bavlnenú farmu
 • Toma odhalia → posielajú ho preč
 • Rose porodí mŕtve dieťa; miesto kde bývajú zaplaví
 • tam kde sa schovajú (v stodole) nachádzajú otca so synom – otec umiera od hladu, všetko jedlo dával synovi – Rose ho zachráni materským mliekom
 • napísané sentimentalisticky
 • TOM – vracia sa z väzenia, zvykol si nemyslieť na budúcnosť
 • keď zabije policajta, zmení sa jeho myslenie
 • mama a otec – otcovi sa nedarilo viesť rodinu → otec sa stáva pasívnou postavou, hlavou rodiny sa stáva mama

O myšiach a ľuďoch

 • novela
 • postavy: Lennie Small + George Milton
 • Kalifornia, ranč
 • obdobie po ekonomickej kríze → ľudia sú chudobní
 • Lennie: silný George nechce byť sám chlap, zaostalý, neohrabaný, neuvedomuje si čo robí
 • George: nízky, vrtký, stará sa o Lennieho
 • Lennie je od Georga závislý a George nechce byť sám
 • Lennie a George snívajú o tom, že si zarobia a kúpia si domček a budú tam chovať
 • králiky (Lennie odmalička rád hladkal príjemné veci)→ hlavná motivácia pre Lennieho
 • Candy, starý muž počuje o tom ich sne a ponúkne im svoje úspory → sú strašne blízko
 • ako jediní ešte veria svojmu snu
 • Lennie tomu naivne, detsky verí
 • Curleyho žena – Curley je syn majiteľa ranča – považujú ju za fľandru
 • všetky postavy sú osamelé
 • Lennie nechtiac zavraždil Curleyho ženu → ich sen nemôže byť už splnený
 • Lennie sa bojí Georga, že bude nahnevaný a nedovolí mu chovať králiky
 • George sa nehnevá a rozpráv Lenniemu ich sen
 • povie mu nech sa pozerá preč a pritom ho zastrelí tesne predtým ako prídu ostatní muži, ktorí chcú Lennieho zlynčovať
 • s Lenniem zomiera aj Georgov sen
 • kontrast medzi silou a slabosťou (fyzickou a psychickou)
 • osamelosť spoločnosti ←→ priateľstvo Lennieho a Georga
 • neschopnosť dosiahnuť svoj sen

Jerome David Salinger

 • narodil sa v bohatej rodine

Kto chytá v žite

 • obsahuje autobiografické prvky
 • postava: Holden Caufield
 • roky 20.storočia
 • tí, čo sa vrátili z vojny sa museli prispôsobovať nezmenenej spoločnosti
 • stal sa symbolom neskazenej individuality, ktorá čelí problémom
 • rozpráva ho v 1.osobe, v retrospektíve

Dej:

 • krát ho vyhodili zo školy
 • poneviera sa po New Yorku, nechce ísť domov (väčšina diela)
 • komentuje všetko čo okolo seba vidí → zo všetkého je mu nanič
 • jediný ku komu má ozajstný vzťah – 10ročná sestra Phoebe
 • zomrel mu mladší brat
 • všetkých sa pýta kam miznú kačice na zimu – prvok detstva
 • nemá rád zmeny
 • bolestivosť, strach z dospievania
 • vedel, že vzťahy sú dynamické
 • jeho správanie ho izoluje – slúži mu ako forma sebaochrany
 • chcel by chytať v žite
 • odchádza z domu, setra chce ísť s ním

Beat Generation

 • vznikla v 50.rokoch v San Franciscu
 • Beatnici – mladí intelektuáli
 • kritizovali vojnu v Kórei, vo Vietname; náboženstvo; reklamný priemysel
 • odtabuizovávali témy – drogy, homosexualita, rasové rozdiely
 • ich náboženstvo – budhizmus → kritizovali kresťanstvo
 • vyjadrovali sa provokatívnym spôsobom
 • pôvodne mala ich poézia deklamatívny charakter – určená na verejný prednes
 • bola inšpiráciou pre alternatívnu európsku literatúru
 • báseň v próze
 • naturalistický princíp
 • ovplyvnila slovenskú prózu a poéziu v 60. a 70. rokoch
  • skupina Osamelých bežcov

Autori:Lawrence Ferlinghetti (zbierka Obrazy zmiznutého sveta), Jack Keroack (Na ceste, More je môj brat), Alen Ginsberg (Vytie)

Alen Ginsberg

Vytie

 • v básni popisuje generáciu beatnikov množstvom metafor
 • skôr dynamické motívy (znak epiky)
 • má prvky sujetovosti (ako pásmo od Appoliniera)
 • prvky šialenstva
 • najrevolučnejšia postava Beatu
 • inšpiroval „Osamelých bežcov“ → existovali v rámci svetového prúdu a prechádzajú do samizdatového prúdu

Existencializmus

 • filozofický smer, myšlienkový prúd, umelecký smer, literárny smer
 • existentia – bytie, jestvovanie, uvedomovanie si vlastnej existencie
 • vznikol už v období okolo 1.svetovej vojny; ale existenciálne postoje sa objavujú oveľa skôr
 • môže byť aj náboženský aj ateistický
 • predmet skúmania existencializmu: skúma otázky existencie človeka z hľadiska jeho individuality aj z hľadiska spoločenských vzťahov
 • základná otázka: „Aký zmysel má ľudský život, ak aj tak zomriem?“
 • zdôrazňujú osobnú slobodu jednotlivca – je na každého osobnej voľbe ako sa rozhodne naložiť so svojím vlastným životom
 • človek v hraničnej situácii – v hraničných situáciách sa človek musí rozhodnúť
 • pocity, ktoré sprevádzajú ľudí v hraničnej situácii: úzkosť, beznádej, bezvýchodiskovosť, neschopnosť vnímania samého seba, ľahostajnosť

Jean Paul Sartre

Bytie a ničota

(poviedkový výber) Múr

 • poviedky: Múr, Izba, Hérostratos, Intimita, Šéfovo detstvo

(poviedka) Múr

 • vo väzení, čaká na popravu
 • život mu už nedáva zmysel, aký mal zmysel ten jeho život doteraz, ľahostajnosť, ničotnosť, strach, rezignácia
 • ústredná postava: Pablo Ibijeta
 • autorovi sa darí absurdne vypointovať príbeh
 • Pablovi ponúknu možnosť na záchranu, ak prezradí úkryt istého Ramona Grisa
 • nevedel, kde to je, ale náhodou sa stáva zradcom (povedal, že je na cintoríne a on tam naozaj bol)
 • poviedka je typická nečakaným obratom v deji
 • múr ako izolácia ľudí čakajúcich na popravu, nebol schopný komunikovať s inými ľuďmi

(poviedka) Izba

 • rozvíja sa v rovine rodinných vzťahov, mapuje partnerský vzťah, ktorý sa vplyvom okolností v postate rozpadáva → vstupuje choroba partnera
  • partner trpí schizofréniou, bludmi, je odkázaný na partnerku
  • postupne sa izolovali
  • Pierre a Eve
  • nedokázala ho opustiť
  • na jednej strane ho milovala, na druhej nenávidela
  • izolácia, odcudzenie svetu, aj samému sebe
  • zvažovala samovraždu, vraždu

(román) Hnus

(divadelná hra) S vylúčením verejnosti

Albert Camus (Kamü)

 • oponent Sartra – čo sa týka rozhodovaní človeka o svojom osude – samovražda
 • námety: odcudzenie, izolácia
 • získal Nobelovu cenu

(román) Cudzinec

 • kultové dielo existencializmu
 • rozsahovo ako novela
 • má 2 časti → udalosti pred a po
 • ústredná postava Meursault (Mersó)
  • obyčajný mladý muž, žije bezproblémový život v Alžírsku
  • je v podstate človek bez citov
  • nič ho nedokáže rozhodiť
  • cudzinec je symbol – cudzinec sám v sebe → povýšia ho, absolútne ho to nedostane
  • má priateľku Mariu – berie ju ako v podstate samozrejmosť
  • má matku, ktorá žije v domove dôchodcov, ona sama sa tam odsťahovala od neho
  • mal susedov Arabov, nazýva ich priateľmi, aj keď mu to je jedno
 • zomrie mu matka, na pohrebe nevyroní ani slzu → ľudia ho odsudzovali
 • je chladne, sucho napísaná
 • jedného dňa Raimond (sused) ho pozve na pláž, na pláži sa strhne bitka – medzi Raimondom a inou skupinkou Arabov
 • Meursault uvidí na zemi zbraň, zdvihne ju a zabije jedného z Arabov → stáva sa vrahom
 • dostáva sa do väzenia → odsúdený na smrť, Mari to ťažko znáša
 • v podstate mu to bolo jedno, prijíma trest
 • myšlienka: urobil som čo som urobil, stihol, zomriem ja, nie niekto iný za mňa, tak je jedno kedy zomriem

Mor

 • o morovej epidémii v meste

Antoine de Saint Exupéry

 • francúzska literatúra
 • výrazná individualita francúzskej literatúry
 • povolaním letec
 • zúčastnil sa občianskej vojny v Španielsku, v 2.sv vojny
 • 1944 – zomiera, jeho lietadlo sa nenašlo
 • trpel depresiami, nevedel sa prispôsobiť spoločnosti

Letec

Pošta na juh

Zem ľudí

Malý princ

 • filozofická rozprávka s humanistickým posolstvom
 • svet detský (plný naivity, fantázie) ↔ svet dospelých (materialistický, realistický)
 • pilot havaruje v púšti, chce opraviť svoje lietadlo čo najskôr (v púšti ničota, nie je tam voda)
 • prichádza k nemu malý princ z inej, ďalekej planéty
 • ilustrovaná samotným autorom
 • malý princ rozpráva ako navštívil rôzne planéty, stretol sa s rôznymi ľuďmi (kráľ, lampár, pijan), vždy skonštatoval, že dospelí sú čudní
 • každé stretnutie predstavuje niekedy aj bezvýznamnú ľudskú činnosť
 • rozpráva mu o svojej ruži
 • na Zemi sa stretáva s líškou, ktorá chce aby si ju skrotil
 • malý princ pomôže pilotovi nájsť studňu
 • keď sa mu podarí opraviť lietadlo, princ pochopí, že letec ho už nebude potrebovať, tak odchádza na svoju planétu prostredníctvom smrti

Talianska literatúra po 1945

 • Taliansko vnímané ako fašistická krajina
 • v literatúre → protifašistický odboj, proti Mussolinimu
 • krajina kontrastov; chudoba ↔ bohatstvo; vysoká miera korupcie
 • dominantná sociálna téma
 • vzniká tu neorealizmus – nový realizmus
  • sústreďuje sa na ľudí na okraji spoločnosti
  • ľudia, ktorí žijú na okrajoch, perifériách veľkých miest
  • chudobní, nevzdelaní ľudia, snažia sa vymaniť → často kriminálna činnosť
  • zlodeji, pasáci, prostitútky
  • súčasťou neorealizmu je naturalizmus (v duchu Emila Zolu – že sa nedokážu vymaniť zo svojho prostredia)
  • ľudový, hovorový, expresívny, vulgárny jazyk
  • typický romantický princíp – hrdinovia majú svoje túžby
  • preslávila ho talianska kinematografia

Pier Paolo Pasolini

 • píše o mladých ľuďoch, ktorý sa hľadajú, žijú v špine a v biede (aj morálnej), živia sa pasáctvom, riešia svoje vnútorné pocity, ale nedokážu sa ich zbaviť

Búrlivý život

Pasáci

Nuda

 • zobrazuje bohatých mladých mužov, ktorý nevedia čo so svojím životom
 • majú všetko, ale v podstate nemajú nič

Alberto Moravia

 • sústreďuje sa na obraz rímskeho prostredia

(román) Rimanka

 • žije s matkou v biednych podmienkach
 • mama bola krajčírka a prostitútka
 • Adriana (Rimanka) – fyzicky krásna
 • v podstate vlastná matka (a aj vplyvom prostredia) ju primäla stať sa prostitútkou
 • postupne sa mení – stotožňuje sa s pozíciou prostitútky
 • zamiluje sa do Jacoma, študenta, nevydá sa, žije ako jej matka
 • nechcela Jacoma – bol zradca (zrádzal antifašistov), strachopud → obraz sociálneho prostredia

(poviedkový výber) Rímske poviedky
(román) Vrchárka

Postmodernizmus v literatúre

 • reaguje na modernu
 • koniec rokov, 60.roky
 • vznikol v USA
 • reaguje na modernú techniku (IT) -
 • rozvíja sa aj na SR, dokonca aj v totalitnom režime
 • rozvíja sa popart (Andy Warhol), sériografia
 • východiskom pre novú poetiku, pre postmodernu sa stáva odmietavý postoj ku konzumnej spoločnosti
 • paradoxom je, že sa využívajú prostriedky konzumizmu (→ paródia, irónia)
 • nie je to umenie pre úzky okruh čitateľov

texty postmoderny

 • sú zámerne vytvorené tak, aby sa mohli čítať na rozličných úrovniach
  • na jednej strane – brakové detektívne dielo, jednoduchý dej
  • na druhej strane – zakomponovaný text odborný, filozofický z iného diela (úryvok)
 • navrstvuje sa text na text – palimpsest
  • texty, ktoré spolu nemusia súvisieť
  • odbočenia od hlavného textu – digresia
  • reakcia na chaos vo svete
 • ustálené motívy
  • motív múzea (je tam história, vedomosti, záhada)
  • motív záhady
  • labyrint, bludisko (chaos, hľadanie východiska)
  • zrkadlo (možno obrazom pravdy)
  • knižnica
 • rozvoj elektroniky, počítačov → mozog človeka sa mení

typické žánre postmoderny

 • paródia ako žáner – zosmiešňujúci charakter
  • zakladá sa na napodobňovaní textu, ktorý chce zosmiešniť

→ základným kompozičným prvkom je irónia

Umberto Eco

(kľúčové dielo - román) Meno ruže

 • odohráva sa to v opátstve
 • 3 roviny
  • historická – mapuje stredoveké pomery (predpokladá, že čitateľ vie, že svet je plný cirkevných dogiem)
  • detektívna – dejú sa tam vraždy mníchov
   • spoločným znakom čierny prst a jazyk (čítajú a otáčajú otrávené knihy)
  • filozofická – v opátstve sa nachádza Aristotelova kniha (ktorá nie je stredovekého myslenia)
   • Smiech – nechcú aby ľudia poznali radosť
  • prichádza sem William von Baskerville so spoločníkom Adsom (obaja mnísi)
   • má vyriešiť zločin
  • pátrajú po zákutiach opátstva (labyrint, knižnica)
  • na konci požiar
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.051