Fázy národného obrodenia v slovenskej literatúre - Kollár, Hollý

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 629 slov
Počet zobrazení: 321
Tlačení: 19
Uložení: 22

Fázy národného obrodenia v slovenskej literatúre
- Kollár, Hollý

 • 1780 - 1830
 • dôležité obdobie pre Slovenské uvedomenie si vlastnej identity → Národné Obrodenie
 • nadväzovala na antiku
 • klasicizmus a osvietenstvo v duchu NO
 • osvietenská literatúra – vzdelávací charakter, ľudovýchovný charakter
 • vznikali prvé ľudovýchovné spoločnosti – Slovenské učené tovarišstvo
  • vytvárali texty pre obyčajných ľudí (kalendáre, osvetová činnosť)

Osvietenská literatúra

Anton Bernolák

 • katolícky kňaz
 • pôsobil na Trnavskej univerzite

1787 – kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe západoslovenského nárečia z okolia Trnavy

 • tento jazyk používali iba katolíci, evanjelici naďalej používali biblickú češtinu

Gramatica Slavica – Slovenská gramatika

Jazykovedno-kritická rozprava o slovanských písmenách

Etymológia slovanských slov

 • o pôvode slov

Slovár slovenský-česko-latinsko-nemecko-uherský

 • pôvod slova, preklad, synonymá, antonymá
 • celoživotné dielo, položilo základy lexikografie – náuky o slovníkoch

1843 – Štúr, Hurban, Hodža – 2. kodifikácia

Náuka reči slovenskej

Nárečia Slovenskô alebo potreba ...

 • podľa stredoslovenského nárečia

 

Klasicistická literatúra

 • napojený na antiku, oživovanie antických žánrov
 • podľa vzoru z antiky - časomerný veršový systém – iba Kollár a Hollý

Ján Kollár

 • evanjelický kňaz
 • neprijal Bernolákovu slovenčinu, bol zástanca českoslovenčiny
 • študoval v Nemecku (mesto Jena)– východisko k jeho tvorbe
 • študoval jazyky, históriu – zistil, že aj v Nemecku žili Slovania → myšlienka všeslovanstva
 • zistil, že tam žili Lužickí Srbi – podľa erbov, nápisoch na hroboch
 • študoval Herderovu filozofiu – ak by sa Slovania spojili, boli by silným celkom
 • mali by sa pripojiť k Rusom → nezrealizovala sa, ale rozvinula sa v jeho tvorbe
  • lebo odolali Napoleonovi, mali vlastný štát, bol to „dubisko“ – silný štát
 • línia – o žene, o láske, o Frederike Wilhelmíne Schmidtovej
 • jej matka nesúhlasila s manželstvom
 • po 16 rokoch sa vzali (keď jej matka zomrela)

Slávy dcéra

 • básnická skladba, má presnú kompozíciu:
  • Předspěv + 5 Spevov
   • písaný v češtine časomernou veršovou prozódiou
   • hneď v prvých veršoch reflektuje v akom postavení sa nachádza jeho vlasť
   • vyzýva k uvedomeniu si vlastnej identity alebo nech sa národ pripojí k Rusku – dubisko
   • myšlienka o odrodilcoch (vlastizradcoch)
   • vníma ostatné slovanské národy s istým strachom, že jeden z nich (Lužickí Srbi) už zanikol
   • je o národe, nie o žene, plače nad ním
   • obviňuje Nemcov (Teutónia) zo zániku jedného slovanského národa (Slávov)
  • Spevy – písané v sonetoch – znelkách 4-4-3-3 4-4-6
   • názvy spevov = názvy riek
   • Sála
   • Labe – Rén - Vltava
   • Dunaj
   • Léthé – mytologické – Slovanské nebo
   • Acheron - Slovanské peklo
   • jeho cesta z Nemecka na Slovensko, uvedomovanie si súvislostí slovanského života
   • ústredná téma: vlasť, láska k žene
   • výrazným citom k žene prekonáva klasicizmus
   • silný motív lásky: „Láska je všech velkých skutků zárod, a kdo nemiloval, nemůže ani znáti, co jest vlast a národ.“
   • Lété : pre všetkých dobrých Slovanov, národovcov, tých ktorí prajú Slovanskému národu
   • Acheron : pre odrodilcov

 → uvedomuje si, koľko utrpenia Slováci prežili; obracia svoju nenávisť voči zotročovateľom národa

→ zastavuje sa na miestach, kde Slováci kedysi žili, ale darmo ich už hľadá

Ján Hollý

 • katolícky kňaz
 • prezývaný slovenský Homér
 • viac klasicistický básnik = oživuje žánre antiky
 • prijal Bernolákovu slovenčinu → píše ňou
 • Hollý bol pri odobrení 2. kodifikácie spisovného jazyka – štúrovčina (1843)
 • píše hrdinské eposy, využíva časomerný veršový systém (striedanie dlhých a krátkych slabík)-prirodzený pre gréčtinu, v slovenčine umelý
 • eposy s presnou záväznou kompozíciou (ako Homér, Vergílius, Teokritos)
  • vracia sa k Veľkomoravskej tradícii a osobnostiam – Cyril, Metod, Rastislav
  • hrdinské slovanské eposy
 • prekladal Vergília, ...

Svatopluk

 • hrdinský epos
 • hovorí ako knieža Rastislav musí čeliť východofranskému vplyvu
 • hovorí o zrade Svätopluka – vydal Rastislava Frankom – umučia ho
 • on sám tiež padne do zajatia, musí s Nemcami vyjednávať
 • Rastislav bol Svätoplukov strýko
 • napokon Svätopluk víťazí na bojisku a prijíma kráľovský titul
 • je zaľudnený postavami
 • slovanská mytológia
 • na začiatku propozícia → naznačenie deja

Cirillo-metodiáda

 • o pôsobení Cyrila a Metoda na našom území

Sláv

 • píše selanky = idyly
 • básne s roľníckou a pastierskou tematikou
 • ako Vergílius písal bukoliky a georgiky
 • idylický charakter
 • prekladal Gréckych básnikov = slovenský Homér → oslepol ako Homér
 • napísal 21 idylických básní
 • vystupujú tam slovanský bohovia, ľudoví hrdinovia s typickými slovanskými menami (-slav, -mír)

1852 – Hodžovsko-Hatalovká úprava

 • zrušil sa fonetický, uplatňuje sa etymologický (podľa pôvodu) princíp

Záver: pripomenutie si Veľkomoravskej tradície

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Národné uvedomenie

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018

Diskusia: Fázy národného obrodenia v slovenskej literatúre - Kollár, Hollý

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017