Slovenská próza po 1945 (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 241 slov
Počet zobrazení: 370
Tlačení: 22
Uložení: 21

Slovenská próza po 1945

Slovenská literatúra po 1945:

 1. etapa = 1945 - 1948
  • pokus o návrat k tradíciám pred 2. svetovou vojnou
  • lyrizovaná próza, ľavicová literatúra
  • priečinková literatúra – zakázaná v čase 2.sv.vojny, aj tesne po nej
  • doznieva nadrealizmus a katolícka moderna
  • končí sa 2/1948 – „Víťazný február“
 2. etapa = 1948 - 1956
  • problematické obdobie (politicky, kultúrne, ...)
  • jediný oficiálny smer je socialistický realizmus – iný ako v medzivojnovom (vznik, po vzore ZSSR)
   • schematizmus, šablónovitosť
   • čierno-biele videnie sveta
   • prototyp postavy je robotník, budovateľ socialistickej vlasti → zobrazený pozitívne
   • skresľuje realitu
   • písal sa budovateľský román
  • vzniká Zväz česko-slovenských spisovateľov
   • umelo vytvárajú programy, ako má literatúra vyzerať
  • zákaz súkromných, náboženských literárnych spolkov
  • niektorí autori emigrujú, tvoria v exile, iní tvoria v samizdate na Slov./ v Česku (diela vydávané tajne)
  • neprichádza zahraničná literatúra
  • málo prekladov
  • kult osobnosti Stalina
   • obdobie končí smrťou Stalina
   • aj smrťou Klementa Gottwalda
  • keď padá kult Stalina → tvorí sa nová literatúra
 3. etapa – 1956 - 1968-69
  • pozitívnejšie, priaznivé obdobie, stále socialistický realizmus – ale voľnejší
  • vplyv existencializmu, beatnikov → svetovej literatúry
  • viac prekladovej literatúry
  • politicky – Alexander Dubček
  • jemne sa objavuje kritika
  • koniec – vstup vojsk ZSSR na naše územie
 4. etapa – 1968-69 - 1989
  • obdobie normalizácie = návrat k tomu čo bolo pred 1950
  • vyprofilovala sa:
   • oficiálna literatúra (socialistický realizmus, ale voľnejší, rôznorodejší)
   • samizdatová literatúra
   • exilová literatúra
 1. etapa -1989 – dnes = Pád železnej opony
  • veľa pozitívneho aj negatívneho
  • sloboda prejavu
  • umenie a kultúra sa komercializuje → vzniká nekvalitná, braková literatúra
  • každý si vie prísť na svoje
  • literatúra ovplyvnená technikou, informatikou, modernými technológiami

Próza

 • autori nadväzujú na realistické tradície v slovenskej literatúre
 • niektorí nadväzujú na lyrizovanú prózu
 • vzniká budovateľský román
  • umelo vykonštruovaný typ románu
  • má zobrazovať „budovanie socializmu“ – združstevňovanie, kolektivizácie, spriemyselňovanie
  • postavy: proletár (-robotník)↔ buržuj (-na dedine kulak = bohatý sedliak, majiteľ továrne)
  • šablónovitosť, schematickosť, triednosť

Staršia generácia prozaikov

 • téma vojny, SNP, život za Slovenského štátu, holokaust
 • snažili sa ich zobraziť realisticky, nevyhli sa ale tvorbe budovateľského románu

František Hečko

(prototypný budovateľský román) Drevená dedina

 • združstevňovanie, proces kolektivizácie, vznikajú JRD (jednotné roľnícke družstvo)
 • postavy sú vykreslené čiernobielo
 • drevená dedina – zo zaostalej dediny sa stáva moderná socialistická dedina
 • písané na objednávku, nemá v podstate umeleckú hodnotu

(román) Červené víno

 • rozvíja typické slovenské realistické tradície v dobrom slova zmysle
 • zobrazuje život na Slovensku
 • základné námety sú práca a láska (rodičovská, partnerská)
 • generačný román = rodinná sága
 • zobrazuje 3 generácie jednej rodine Habdžovcov
  • patriarchálny spôsob
  • starý otec – Michal – najstaršia generácia
   • nad svojou rodinou vládne tvrdou rukou, všetci ho majú v úcte (dokonca aj jeho mama)
  • jeho syn – Urban – stredná generácia
   • kľúčová postava
  • najmladší Marek
   • akoby sám autor – autobiografické prvky
  • budujú vinohrad vo Vlčíndole, dlhé roky, tvrdou prácou
  • sú pomerne bohatí, Michal je bohatý gazda, na okolí uznávaný – za všetkým sa skrýva práca
  • Urban má otca v úcte, ale poháda sa s otcom, lebo si chce vziať chudobné dievča Kristínu = motív lásky
  • Michal dá Urbanovi na výber, buď
   • si Kristínu vezme, ale otec mu nedá majetok
   • alebo mu ostane majetok, ale nevezme si ju
  • Urban si Kristínu vezme – odchádza bez peňazí, začne sám budovať vinohrad
  • postupne sa stavajú na nohy, narodia sa im 2 deti – Marek a Magda
  • do ich života vstupuje 1. svetová vojna → Urban musí narukovať
  • nemajú peniaze, lebo im vyhorel vinohrad, dcéra im zomiera
  • Kristína prichádza pokorne za svokrom Michalom, no on ju surovo vyhodí
  • Michalova matka sa nad nimi zľutuje, tajne berie jedlo pre Kristínu, no matka v zime zamrzne
  • keď sa Urban vracia z vojny, Kristína zomiera na chorobu
  • jeho jedinou nádejou je malý Marek, ktorý sa dobre učí, nádej vo vzdelaní (autor opisuje svoj život)
 • spoločensko-historický román

Rudolf Jašík

(román) Námestie sv. Alžbety

 • láska v čase 2. sv. vojny
 • príbeh sa odohráva v meste pod viničným vrchom (najpravdepodobnejšie Nitra)
 • ústredné miesto – námestie sv. Alžbety
 • všetci žijú v rámci ľudských princípov (rôzne náboženstvá, rôzne starí, ..) až do vyhlásenie Židovského kódexu
 • postavy: Igor
  • žije iba s matkou, má 18
  • je kresťan, ale neberie to veľmi vážne
  • miluje Evu (je židovka)
 • ľudia v meste pristupujú ku kódexu rôzne – niektorí poctivo, iní to zosmiešňujú
 • holič Flórik
  • negatívna postava
  • má veľké sny a túžby
  • začal byť výrazne proti židom
  • veľa toho vie
  • bohatým židom pomáha, tých čo sú proti kódexu zrádza
 • žltý Dodo – Igorov spolužiak
  • tiež mal kontakty, udával židov
  • napokon mu to je všetko ľúto
 • Igor chce zabrániť tomu, aby bola Eva deportovaná
  • vykradne zlatníctvo, vyspí sa so staršou ženou aby Eve vybavil krstný list – nestihne to
 • Evina rodina spácha samovraždu
 • Eva na „poslednej večeri“ nie je, je s Igorom, lúčia sa
 • záver je tragický – Eva zomiera ešte pred transportom
  • stáva sa obeťou jedného nacistu, ktorý zastrelí malého chlapčeka – Eva chce pomôcť matke toho malého, vtedy nacista postrieľa všetkých, ktorí jej pomáhali
 • keď sa to dozvedá Igor, zlo si zosobní v holičovi Flórikovi – zabije ho
  • Igor je hrdinom aj napriek tomu, že spáchal vraždu
 • ako sa z ľudí zo dňa na deň stávajú nepriatelia

Alfonz Bednár

 • predstaviteľ staršej generácie
 • tiež písal aj budovateľský román
 • ale nie celá jeho tvorba podľahla šablónovitosti

(román) Sklený vrch

 • retrospektívny román
 • jeho dej sa odohráva v prítomnosti (tesne po 2.sv ) aj v minulosti (2.sv, SNP)
 • denníkovú formu
 • viac rovín:
  • román o SNP
  • psychologický román
  • aj román budovateľský
 • ústredná postava : Ema
  • román mapuje jej život, osud psychiku
  • rámcované jej vzťahmi v mužom jej života – otec, manžel, 2 priatelia
 • Dej: začína sa tým, že Ema je zranená na stavbe priehrady, kde pracovala s jej mužom Jožom Solanom
  • v nemocnici, manžel čaká na info, číta denník
  • prostredníctvom denníka sa dozvedá o jej túžbach, prianiach
   • o jej otcovi – krutý, vlastnú ženu udal gestapu
   • o jej láske k Milanovi Kališovi – bol partizán, vojna ich rozdelila, nevie ako skončil, nepodarilo sa jej ho po vojne vypátrať
   • o vzťahu k Zolovi Ballovi – priateľ zo štúdií v BA, rozišli sa
  • v celom denníku – jej túžba vrátiť sa do Tichej doliny
   • napísala, že keď sa dostavia priehrada vráti sa tam s manželom
  • Jožovi dochádza, že nepoznal túžby, myšlienky svojej ženy, lebo bola pre neho dôležitá práca na stavbe
  • na konci zazvoní telefón, dozvedá sa, že Ema zomrela
 • ↓ obaja sú individuality – zreteľne vyjadrili svoj odpor voči vstupu ruských vojsk na slovenské územie
 • boli umlčaní

Ladislav Mňačko

 • tvoril v exile, v Rakúsku (bol novinár – pomerne ľahko odišiel)
 • po ’89 sa vracia do BA

(román) Ako chutí moc

 • téma totality
 • ako človeka, jedinca dokáže pohltiť jeho vlastná moc
 • rámcovaný pohrebom politika
 • postava fotografista Frank
  • má zdokumentovať pohreb politika
  • v minulosti ho poznal, boli priatelia, prežívajú spolu SNP, rôzne odboje
  • prítomnosť – pohreb, minulosť – spomienky
  • spomína aký bol politik kedysi – mal svoje zásady, vedel rozlíšiť zlo a dobro
  • keď sa dostal do politiky, stúpal – zachutila mu jeho moc, hluchý a slepý pre všetko čo bolo okolo, všetci boli zlí, len on dobrí, nikoho nepotreboval
 • zobrazuje deformáciu človeka totalitným režimom

(román) Smrť sa volá Engelchen

 • vojnový román
 • bol zakázaný – opisoval partizánov na Slovensku, ale neheroizoval ich
 • retrospektívny charakter – minulosť a prítomnosť
 • postava: ruský partizán Voloďa
  • je v nemocnici
  • trpí fantómovým syndrómom – mal amputovaný nohu, ale stále ju cíti
  • v nemocnici rozpráva príbeh sestričke Eliške
  • hlavne jeho traumatické zážitky z vypálenia dediny Ploštiny
   • okupovali ju Nemci (na čele bol Engelchen)– dedina bola zmasakrovaná
   • partizáni nezareagovali v čas – nestihli im pomôcť
   • obraz partizánov, ako pochybili – neboli iba dobrí záchrancovia
  • obraz aj o iných nešťastných ľuďoch
   • postava Marty – bola dvojitá špiónka
    • bola židovka – robila s Nemcami
    • zápasila so zlou povesťou, odvrhnutím
    • ako jedna z mála v Ploštinnej prežila
    • napokon spácha samovraždu
   • má autobiografické prvky – je to z Mňačkovho rodného kraja 

Dominik Tatarka

 • disident, tvorí v štáte tajne – samizdatová literatúra

(fraška-groteska) Démon súhlasu

 • zobrazuje ľudí ako súhlasili vždy, za každých okolností
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#socialistický román v slovenskej literatúre

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.027