Starovek - ANTIKA (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 778 slov
Počet zobrazení: 477
Tlačení: 40
Uložení: 44

Starovek - ANTIKA

 • boli zobrazovaní bohovia, hrdinovia
 • idealizácia, heroizácia, monumentalizácia, osudovosť (neunikne svojmu osudu)
 • do príbehu zasahujú bohovia; mytológia
 • kalokagatia – rovnováha tela a ducha
 • ANTIKA (antiquitas – grécky starobylý)
  • formovala európske civilizácie, kultúry
  • delila sa na
 • RÍMSKU – mladšia
  • rozvíja sa komédia – Plautus
   • kritizoval rímsku spoločnosť
   • Komédia o hrnci – v hrnci boli peniaze – Moliére námet spracoval ako Lakomca
  • výnimočné postavenie má lyrika, básnici boli privilegovaní (cisár Augustus milovníkom poézie – až kým ho neurážali)
   • Horácius, Vergílius, Ovídius
   • Vergílius
    • napísal rozsiahly epos Aeneas – hrdina ktorý sa po trójskej vojne vydáva hľadať novú vlasť, má vnuknutie od bohov (Rím) – dostáva sa ku kmeňu Latinov – zamiluje sa do dcéry kráľa Lavínie, majú spolu deti – prví Rimania
    • písal idyly – Bukoliky (život pastierov) a Georgiky (život roľníkov)
   • Ovídius
    • bol básnikom lásky
    • píše elégie –smutné básne o láske
    • listy heroín (21) – heroíny = „kňažky lásky“
   • milostná básnická zbierka – 3 časti = Umenie milovať
    • každá časť venovaná niekomu inému
   • Premeny – Metamorfózy – spracované grécke a rímske báje
    • Orfeus a Eurydika, Daidalos a Ikarus, Pygmalion
   • GRÉCKU – staršia
   • vzniklo tu divadlo na počesť boha Dionýza (bujará zábava, víno), na počiatku divadla bol chór
    • chór predvádzal príbehy zo života gr. spoločnosti, skladal sa z 12-24 ľudí
    • z chóru vystúpil 1 človek = protagonista, hovorca chóru; pridáva sa 2. herec, Sofokles pridáva 3. herca
   • dráma – z gréckeho slova dro = akcia, akčnosť; rozvíjajú sa dynamické motívy
   • najvýznamnejšie postavenie má dráma - tragédia
  • špecifikujú sa literárne druhy – Aristoteles – dielo Poetika (teória literatúry, umenia; klasifikuje literárne žánre na vysoké a nízke)
   • vysoké: epos, tragédia, óda
   • nízke: komédia, bájka, satira
   • v dráme: 3jednota miesta, času a deja
  • vonkajšia kompozícia (dejstvá – každé dejstvo je myšlienkovo uzavreté, obrazy, výstupy - scény) a vnútorná kompozícia (EKoKrPKa) – v starom Grécku je 5 dejstiev
   • v novodobej dráme – 3dejstvová
   • expozícia – úvod do deja, predstavenie postáv a prostredia, súvislosti
   • kolízia – zauzľovanie deja
   • kríza – konflikt postáv; postava, ktorá je výnimočná bojuje so svetskými vecami – moc
   • peripetia – obrat v deji, zásah bohov do deja, menia konania postáv, aj keď už môže byť neskoro
   • katastrofa – záver, v antickej tragédii zomierajú takmer všetci zúčastnení
    • osudu nikto neunikne
   • hrdinovia : Achilles, Herkules, Antigona
   • dielo Antigona (napísal Sofokles)
    • kľúčová Sofoklova hra
    • spracúva mytologický námet – vojna siedmich proti Tébam – vojna medzi Oidipovými synmi
    • východisko k Antigone – bratovražedný boj medzi 2 bratmi – Polyneikom a Eteoklom
    • Polyneikos tiahol so svojím vojskom proti Tébam
    • obrancom Téb bol jeho brat Eteokles
    • obaja v boji zomierajú
    • na tróne je panovník Kreon – Kreon vydá príkaz, že Eteokles bude pochovaný so všetkými poctami , Polyneika zakázal pochovať
    • do konfliktu vstupuje ich sestra – Antigona (mladá žena, realistické myslenie, má milenca – Haidon – syn Kreona)
    • Kreon – krutý, neoblomný, zásadový, tvrdohlavý panovník
    • Antigona nesúhlasí s tým, že by jej brat nemal byť pochovaný
    • hrozil jej trest smrti
    • má byť pochovaná zaživa v kamennej hrobke – obesí sa na svojom závoji
    • prostredníctvom veštca Teiresiasa, ktorý Kreonovi sprostredkuje, že ani bohom sa nepáči, čo Kreon robí – pod hrozbou bohom príkaz stiahne
    • už je neskoro, aj Haimon spáchal samovraždu, Haimonova matka – Eurydika sa zabije
    • Kreon nezomiera – je odsúdený na večné utrpenie, putovanie v samote s výčitkami svedomia
    • Ismena – Antigonina sestra; protipól Antigony, krehká, nesmelá, pasívna, vedela, že Antigona koná správne, ale nepridá sa k nej, išla s davom
   • Sapfo: Óda na Afroditu
   • Anakreon
   • bájka: Ezop
   • Homér
   • dráma: tragédia a komédia
    • kľúčová postava – Sofokles (Kráľ Oidipus, Antigona)
   • dielo Ilias a Odysea

Ilion = Trója

 • hrdinský epos, má pevnú kompozíciu
 • až do 16 tisíc veršov
 • usporiadané do hexametrov = 6 stôp v 1 verši
  • skladá sa z daktylských a spondejských stôp, využíva časomernú prozódiu (striedanie dlhých a krátkych slabík)
 • zachytáva posledných 51 dní 10ročnej Trójskej vojny (Trója v. Sparta)
 • využíva retrospektívu, podrobne sa vracia do minulosti
 • jablko sváru = Paridovo jablko
 • východisko vojny → zrod konfliktu siaha do mytológie, na svadbe bohyňa sváru hodila medzi svadobčanov jablko s pokrikom: “Tej najkrajšej“ – začali sa hádať 3 bohyne, Héra, Pallas Aténa a Afrodita
 • Zeus ich poslal k Paridovi, synovi Trójskeho kráľa Priama aby rozhodol
 • bohyne sa ho snažili získať
  • Héra – kráľ celej Ázia
  • Aténa – najudatnejší bojovník
  • Afrodita – že získa najkrajšiu ženu na Zemi
 • Paris unesie ženu Spartského kráľa Menelaa, Helena → Trójska vojna
 • do vojny zasahujú bohovia
 • ústredný motív eposu: hnev Achilla
  • najudatnejší bojovník na strane Sparty (ale v podstate bojoval sám za seba)
  • poloboh
  • Achillov päta – slabé miesto
 • Achilles prestal bojovať, pretože mu mykénsky kráľ Agamemnón (veliteľ vojsk) odňal milenku – zajatkyňu
 • Trójania začínajú vyhrávať
 • prichádza Achillov bratranec Patrokles, ktorý ho žiada, aby mohol bojovať za neho v jeho výzbroji
 • bojuje s Hectorom (Paridov brat)
 • Hector zabil Patrokla v domnení, že je to Achilles
 • epos sa končí Hectorovým pohrebom (Achilles napokon vydáva Hectorove telo rodine, ale až po zásahu bohov)

Odysea

 • Trója dobytá vďaka ľsti = Odyseus zostrojí Trójskeho koňa (Danajský dar)
  • nechcený, ľstivý, zákerný dar
  • Odyseus – bol opradený bystrosťou, intelektom
 • zobrazuje putovanie, blúdenie, dobrodružnú cestu kráľa Odysea
 • trvá 10 rokov
 • po 20 rokov (10 vojna + 10 putovanie) sa vracia domov k svojej žene Penelope (vzor vernej ženy) do Itaky
 • čelí nástrahám boha mora – Poseidona
 • stretol sa s kyklopom, so sirénami
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019