Barok (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 424 slov
Počet zobrazení: 859
Tlačení: 50
Uložení: 49

Barok

 • polovica 16. – 17. storočia
 • reflektuje spoločenskú situáciu vo svete
 • z Talianska, Španielska, Portugalska
 • ožívajú stredoveké motívy (prízraky, čarodeji)
 • delí sa na náboženskú (evanjelickú a protestantskú) a svetskú

Človek vnímaný v protikladoch

 • preberá zmyslovosť z renesancie
 • antitéza k tomu, prežívanie duchovného života
 • typický náboženský mysticizmus
 • protiklad v umení – veľkolepý štýl ↔ jednoduchosť v rámci + ľudového folklóru (rozprávky)
 • memento mori – pamätaj na smrť (ľudia veria v posmrtný život)
 • vanitas vanitatum – márnosť nad márnosť
 • vojny – protihabsburské povstania, 30ročná vojna, reformácia protireformácia; náboženské nepokoje (katolíci ↔ protestanti )

Talianska literatúra

Torquato Tasso

Oslobodený Jeruzalem

 • oslobodenie Jeruzalemu z rúk Saracénov, ktorí boli podľa neho spolčení s pekelnými mocnosťami
 • ožívajú stredoveké motívy
 • nástrojom pekla je krásna čarodejnica Armida
 • opantá rytiera Rinalda → Rinaldovi sa ale napokon podarí Armidu prevrátiť na kresťanskú vieru
 • hrdinský epos, kontrast – svet zbraní ↔ náboženský svet

Anglická literatúra

John Milton

 • duchovné eposy

Stratený raj

 • príbeh Adama a Evy
 • príbeh prvotného hriechu

Raj znovu nájdený

 • námety z Biblie (oba)
 • základný námet – pokúšanie Krista

Česká literatúra

Jan Amos Komenský

 • povolaním učiteľ a kňaz, biskup jednoty bratskej
 • ‚učiteľ národov‘
 • podstatnú časť života strávil v exile
 • zakladateľ modernej pedagogiky
  • vzdelanie má byť dostupné pre všetkých a všade
 • myšlienka pansofie – všeobecné vzdelávanie
 • škola hrou
 • tvorba učebníc

Orbis pictus

 • Svet v obrazoch
 • učebnica latinčiny a cudzích jazykov, ale aj polyhistorická
 • ako prvý

Didactica Magna

Informatórium školy mateřské

Labyrint světa a ráj srdce

 • filozofické dielo
 • ako veriaci vnímal zákonitosti prírodné a vedecké
 • filozofia o náboženstve v konfrontácii s vedou
 • zomiera v Nardene v Holandsku

Slovenská baroková literatúra

 • storočie
 • platí tu antitéza – protiklad = náboženský protiklad (katolíci ↔ protestanti - evanjelici)
 • delí sa na náboženskú a svetskú
 • je pestrý a bohatý na žánre, literatúru
 • nepíše sa slovenčinou, píše sa kultúrnymi nárečiami (slovakizovaná čeština, čeština, latinčina)
 • katolíci – latinčina; evanjelici – biblická čeština

Náboženská literatúra

 • spevníky (aj katolícke aj evanjelické)– určené pre bohoslužbu, mali spoločenský, kritický charakter

Juraj Tranovský

Citara svätých

 • Již poslední časové konečně nastali
 • konfrontácia sveta mocných (boje, vojny, nespravodlivosť) a obyčajných ľudí (choroby, bieda)
 • prosba k Bohu

Svetská literatúra

 • rozvíjajú sa rôzne žáner – didakticko-reflexívna poézia
  • Hugolín Gavlovič, Peter Benický
 • memoárová a cestopisná próza
  • Daniel Krman, Ján Simonides
 • vedecká literatúra
  • Matej Bel

Didakticko-reflexívna poézia

 • náučný, výchovný charakter
 • reflexia – úvaha, pouvažovanie
 • ironický charakter; kritická funkcia, kritizuje povrchnosť, upriamuje pozornosť na česť

Peter Benický

Slovenské verše

 • západoslovenské nárečie

Hugolín Gavlovič

 • mních
 • veľa času trávil v horách zo zdravotných dôvodov

Valaská škola mravúv stodola

 • inšpirácia zo života, rozprávania pastierov
 • každá báseň má nadpis – nápadok
 • každá báseň – 3 strofy po 3 verše → 12 veršov
 • spoločenský motív – bohatí ↔ chudobní
 • z detí chudobných budú ľudia, ktorí majú budúcnosť
 • bohatí – materialisti
 • chudobní – rodina
 • západoslovenské nárečie,

Memoárová a cestopisná próza

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023