Štúrovská generácia (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 719 slov
Počet zobrazení: 492
Tlačení: 23
Uložení: 24

ŠTÚROVSKÁ GENERÁCIA

 • hovoríme o období národného obrodenia
 • pol 19. stor.
 • aj v Uhorsku je revolučný pohyb – vyvrcholí v tzv. meruôsmych rokoch – 1848
  • revolúcia bola ale pre Slovákov neúspešná
 • odlišnosti slov. a svetového romntizmu:
  • na Slovensku má romantizmus národno-oslobodzovací charakter
  • je revolučná
  • na 1. mieste sú revolučné témy boja za spravodlivosť
 • námetom aj inšpiráciou im boli témy z minulosti:
  • Juraj Jánošík – symbol boja za spravodlivosť
   • romantici ho mýtizovali, heroizovali
   • vnímame ho v duchu symboliky a alegórie
   • monumentalizovaný hrdina
  • ďalšími námetmi sú turecké nájazdy, protiturecké boje a povstania
   • tiež sú symbolom boja za nár. slobdou
  • autori čerpajú námety z ľudovej slovesnosti
  • ožívajú ľudové žánre – ľud. balada, ľud. pieseň
  • vzniká nový žáner – ponášky na ľud. pieseň
  • tvoria sa lyricko-epické bás. skladby, revolučné básne
  • typický a príznačný je sylabický veršový systém (rovnaký počet slabík v každom verši)
   • typická je vnútroveršová pauza, oravidelné rýmové usporiadanie- aaabb (združený) alebo abab (striedavý)
  • z hľadiska lit. druhov dominuje lyrika
  • z hľadiska žánrov je anjprepracovanejšia balada
  • uvádzajú do života Štúrov spis. jazyk ako literárny
   • 1843- uzákonenie spis. slovenčiny – Štúr, Hurban, Hodža
    • na základe stredoslovesnkého nárečia
   • nie je príznačná téma lásky k žene, ale ukazuje sa u Sládkoviča
   • vzniká naša národná hymna – Janko Matúška
    • vzniká ako predzvesť revolučných udalostí
    • príležitostná báseň – vzniká na protest vylúčnenia Ľudovíta Štúra z postu profesora na evanjelickom lýceu
     • študenti na protest odchádzajú do Levoče
    • vzniká aj revolučná báseň Duma bratislavská – Janko Kráľ
     • údajne to bola prvá báseň napísaná v Štúrovaj slovenčine
    • predstavitelia: SAMO CHALUPKA
     • JANKO KRÁĽ
     • JÁN BOTTO
     • ANDREJ SLÁDKOVIČ

SAMO CHALUPKA

 • najstarší spomedzi slov. romantikov
 • kňaz
 • má revolučné skúsenosti z revolúsie v Poľsku
 • študoval aj filozofiu
 • je jedný zo zakladateľov Spoločnosti česko-slovanskej
  • upriamovala pozornosť na svet slovanstva
 • kľúčové je pre neho oživenie zbojníckej tradície
 • dielo : MOR HO! – hrdinský epos
  • námetom sú Šafárikové dejiny o slovenoch
   • Šafárk- historik, vedec, študoval dejiny slovanov
  • dej sa lokalizuje na hranice našej vlasti – k Dunaju, pod bralom hradu Devín
  • báseň o boji za národnú slobodu
  • k Dunaju prichádza Riman cár so svojím vojskom s cieľom podmaniť si krajinu
  • prichádzajú k nemu poslovia- slovanskí junáci – privítajú ho chlebom a soľou
  • cár tieto dary neprijíma -> jednoznačne chce ukázať svoju silu a nadradenosť
   • slovania chcú viesť boj
   • boj je nerovnomerný, slovania sú neporovnateľne slabší ako rímske vojsko
   • v boji zomierajú aj slovania aj rimania – Riman cár sa napokon hanbí, lebo vidí, že zbytočne padli vojaci
  • boj skupiny Slovanov vnímame ako morálne víťazstvo
 • báseň BRANKO – epitaf na Chalupkovom hrobe je z tejto básne : „ Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ môj ľúbil som.“

JANKO KRÁĽ

 • najrevolučnejší, zároveň aj najsubjektívnejší a najzáhadnejší – prezývali ho divný Janko
 • chodil sám pomedzi ľudí a burcoval ich do boja
 • tvorí revolučné básne :
  • OROL – o mládencovi, ktorý opúšťa rodný kraj
   • silný byronizmus – bojuje proti svetu, ale je sám
   • nakoniec mládenec umiera
   • titanizmus – môžme ho pozorovať ako u jediného medzi týmito básnikmi
  • JARNÁ PIESEŇ – považovaná za najkrajšiu báseň o slobode
  • DUMA BRATISLAVSKÁ
  • ŠAHY – popis neúspechu revolúcie
   • Janko Kráľ veľmi ťažko niesol neúspech revolúcie
   • v Šahách bol uväznený
  • kľúčovým v jeho živote bol neúspech v revolúcii – utiahol sa do Zlatých Moraviec, kde pôsobil ako právnik a advokát, tu aj v absolútnej anonymite dožíva
  • kľúč. dielo: ZAKLIATA PANNA VO VÁHU A DIVNÝ JANKO
   • alegorický charakter
   • panna- symbol Slovenska, ktoré básnik vníma ako zakliate
   • vnímame autoštylizáciu
   • rozdeľuje sa do troch častí:
    • časť : obraz rodného kraja, života Slovákov, ich náplň života, každodenná práca, zvyky – idylické zobrazenie
     • zoznamujeme sa s mládencom
     • dozvedáme sa, že mládenec je opustený, často sedáva na brehu Váhu, nerozumie mu ani matka ani otec
     • odchádza z domu
    • časť : jadro príbehu – Janko si od ľudí vypočuje legendu o zakliatej panne (napolovicu žena, napolovicu ryba), ktorá čaká na junáka, ktorý ju na Vstúpenie o polnoci vyslobodí keď, s prevráteným kabátom a vyvrátenými vreckami skočí do stredu Váhu
     • Janko sa na to podujme, ale zabudne si vrecká obrátiť a utopí sa
    • časť : obraz rána, kde sa dozvedáme, že Janík zomrel, na brehu Váhu je opísaný mŕtvy Janík

JÁN BOTTO

 • najmladší zo štúrovcov
 • najviac rozvinul ústnu ľudovú slovesnosť vo svojej tvorbe
 • píše najmä balady
  • Žltá ľalia – balada o manželskej nevere po smrti
  • Lucijný stolček
  • Ctibor
  • Margita a besná – zobrazuje vzťah macochy a jej nevlastnej dcéry, ktorú macocha zhodí z brala
   • má veľké výčitky – nakoniec sama skočí z toho istého miesta
  • Smrť Jánošikova – lyricko-epická skladba
   • 9 spevov
   • Jánošík – symbol
   • základný princíp – kontrast
   • báseň je o neúspešnej revolúcii
   • motív zakliatosti Slovenska
   • autor sa sústreďuje na zlapanie, väznenie a popravu Jánošíka – alegória na revolúciu
   • obraz zbojíckej družiny
   • v rovnováhe sú lyrické a epické prvky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#štúrovská generácia

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021