Vývin spisovnej slovenčiny (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 226 slov
Počet zobrazení: 384
Tlačení: 21
Uložení: 20

Vývin spisovnej slovenčiny

 1. súvisí s vývinom staroslovienčiny
 • storočie – 863 – Konštantín a Metod priniesli staroslovienčinu na VM
  • liturgický jazyk –
 1. zánik Veľkej Moravy
 • formovali sa kultúrne nárečia
  • západoslovenské
  • stredoslovenské
  • západoslovenské
 • až do 17. storočia
 1. prvá kodifikácia slovenčiny – Bernolák
 • fonetický princíp
 • na základe západoslovenského nárečia
 • Gramatica Slavica
 • Slowár Slovenský-česko-latinsko-nemecko-uherský
 • dodržiaval mäkkosť –všade mäkčen
 • podstatné mená písal s veľkými písmenami
 • namiesto j používal g
 • používali ju iba katolíci
 1. druhá kodifikácia – Štúr
 • Náuka reči slovenskej
 • Nárečja slovenskuo alebo potreba písania v tomto nárečí
 • podľa stredoslovenského nárečia – fonetický princíp
 • zjednotila katolíkov a evanjelikov
 • dôsledné dodržiavanie mäkkosti, neboli dvojhlásky
 1. 1852 – Martin Hatala
 • profesor na pražskej univerzite
 • mení fonetický na etymologický princíp tvorby slov
 • zavádza y do jazyka
 • Krátka mluvnica slovenská
 • slovenčina ale ešte nie je úradným jazykom
 1. po 1. sv. vojne – 20-30 roky
 • slovenčina sa stáva po vzniku ČSR (1918) úradným jazykom
 • vznik UK
 • jazykovedci: Samo Czamber – 1931 – vydáva rukoväť spisovnej slovenčiny
  • Václav Vážný – vydáva pravidlá slovenského pravopisu
 1. po 1945
 • očisťovanie slovenčiny od češtiny
 • dovtedy – slovesá v min. čase sa písali s ypsilonom
 1. 60.roky
 • obdobie demokratizácie
 • nové pravidlá pravopisu
 1. 1991
 • zmeny pri písaní názvov ulíc, …
 • zmeny v čiarkach
 1. 2000
 • najnovšie pravidlá spisovnej slovenčiny

kodifikovaná forma jazyka – spisovná forma, má sa používať na úradoch, v médiách,…

jazykový štandard – spisovná reč obohatená o nespisovné slová, bežná komunikácia

subštandard – žargón, nárečie, vulgarizmy, …

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#VYVIN SPISOVNEJ SLOVENCINY #slovenčina

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021