Tematické okruhy na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Maturita
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 199 slov
Počet zobrazení: 522
Tlačení: 41
Uložení: 34

Tematické okruhy na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry

Literatúra:

 • staroveká literatúra,
 • svetová stredoveká literatúra,
 • slovenská stredoveká literatúra,
 • svetová literatúra humanizmu a renesancie,
 • slovenská literatúra humanizmu a renesancie,
 • svetová baroková literatúra,
 • slovenská baroková literatúra,
 • svetová literatúra klasicizmu a osvietenstva,
 • slovenská literatúra národného obrodenia (osvietenstvo, klasicizmus),
 • svetová romantická literatúra,
 • slovenská romantická literatúra,
 • svetová realistická literatúra,
 • slovenská realistická literatúra,
 • slovenská literárna moderna,
 • svetová medzivojnová próza,
 • svetová medzivojnová dráma,
 • slovenská medzivojnová poézia (mladšia a staršia generácia),
 • slovenská medzivojnová próza (realizmus a naturizmus),
 • slovenská medzivojnová dráma,
 • svetová próza po roku 1945,
 • svetová dráma po roku 1945,
 • slovenská poézia po roku 1945,
 • slovenská próza po roku 1945,
 • slovenská dráma po roku 1945.

Slovenský jazyk a sloh:

 • informácia, informatika, informačné inštitúcie, informačné pramene,
 • frazeológia, frazeologizmus, delenie podľa pôvodu,
 • hláska, definícia, hláskoslovný rozbor,
 • spisovná výslovnosť, spodobovanie,
 • slovo, lexikálny a gramatický význam slova,
 • slohové postupy,
 • slohotvorný (štýlotvorný) proces,
 • jazykové štýly, žánre (útvary) štýlov,
 • vzťah medzi slovenčinou a češtinou, ich miesto medzi slovanskými jazykmi,
 • jednoduchá veta, delenie viet (podľa členitosti, zloženia),
 • súvetie (jednoduché, zložené),
 • vetné členy,
 • modalita vety,
 • modifikácia stavby jednoduchej vety,
 • slovná zásoba, systém v slovnej zásobe (synonymá, antonymá...), zmeny v slovnej zásobe,
 • štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby,
 • slovné druhy,
 • slovotvorné postupy,
 • jazyk, národný jazyk, členenie národného jazyka, odbory jazykovedy,
 • písanie čiarky vo vete,
 • pokusy o kodifikáciu spisovnej slovenčiny.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9.3)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#hláskoslovný rozbor #hláskoslovný rozbor slov #Okruhy

Diskusia: Tematické okruhy na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034