Tematické okruhy zo slovenského jazyka a literatúry pre maturitné skúšky v škol.

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 676 slov
Počet zobrazení: 1 163
Tlačení: 44
Uložení: 39

Tematické okruhy zo slovenského jazyka a literatúry pre maturitné skúšky

Slovenská literatúra

1. Literatúra obdobia Veľkej Moravy – spoločenské podmienky vzniku, príchod a prínos Konštantína a Metoda, pôvodná veľkomoravská literatúra, analýza diel , legenda – znaky

2. Slovenská baroková literatúra – charakter obdobia, spoločenská situácia, rozdelenie barokovej literatúry, žánrová rôznorodosť svetskej literatúry, analýza diel autorov didakticko-reflexívnej poézie

3. Klasicizmus – spoločenský charakter doby, národnostná problematika, osvietenské snahy,

myšlienka slovanskej vzájomnosti, slávna minulosť Slovákov – zdroj národného povedomia, epos a jeho znaky

4. Romantizmus – národné snahy slovenských buditeľov, formovanie štúrovského hnutia, prínos Ľ. Štúra, požiadavky na charakter slov. romantickej literatúry, analýza diel, balada, znaky a uplatnenie

5. Literatúra porevolučných a matičných rokov – situácia v R-U počas Bachovho absolutizmu, dopad na štúrovské hnutie, jazykový spor Kollára a štúrovcov, jeho vyriešenie, Memorandum slovenského národa, vytvorenie n.rodných inštitúcií, vplyv R-U vyrovnania na národné hnutie, témy, žánre – analýza prozaických a dramatických diel autorov

6. Realizmus – etapy vývoja v slovenskom literárnom kontexte – témy, žánre, kultúrne a literárne centrá, časopisy, spolky, analýza diel autorov

7. Slovenská literárna moderna – znaky, žánre, program, predstavitelia, analýza ich diel

8. Medzivojnová slovenská poézia – vývoj, zoskupenia, znaky a prehľad tvorby autorov, charakteristika smerov a prúdov a ich realizácia v lyrickej tvorbe

- próza – spoločenské podmienky, vývojov. etapy, témy, žánre – autori, analýza diel, psychologická próza, lyrizačné tendencie a ich etapy, vyvrcholenie v próze naturizmu

- dráma – vznik divadelných scén na Slovensku, charakter tvorby, témy, žánre, analýza diel

9. Súčasná literatúra po r. 1945 – spoločenské podmienky

- poézia – téma návratov do rodného kraja – motívy, spracovanie, postoj autorov k vyjadrovanej téme

- téma 2. svetovej vojny, medziľudských vzťahov, spoločenské a subjektívne témy v slov. próze – romány, novely, poviedky

- žánrová a tematická rôznorodosť drámy po r. 1945, analýza literárnych diel

Literatúra:

Proglas, Moravsko-panónske legendy

H. Gavlovič: Valaská škola mravov stodola

J. Kollár: Slávy dcéra

J. Hollý: Svatopluk

A. Bernolák: Jazykovednokritická rozprava...

J. Chalupka: Kocúrkovo

J. Kalinčiak: Reštavrácia

A. Sládkovič: Detvan, Marína

S. Chalupka: Mor ho!

J. Botto : Smrť Jánošíkova

J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu...

J. Z.borský: Dva dni v Chujave

J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch

P. O. Hviezdoslav: lyrika, Epika – Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský

M. Kukučín: Neprebudený, Dom v stráni

B. S. Timrava: Ťapákovci, Hrdinovia

J. G. Tajovský: Maco Mlieč, Statky-zmätky

J. Jesenský: Malomestské rozprávky – Pani Rafiková

J. C. Hronský: Jozef Mak

M. Urban: Živý bič

I. Stodola: Bačova žena, Jožko Púčik...

J. Barč- Ivan: Matka

M. Figuli: Tri gaštanové kone

D. Chrobák: Drak sa vracia

F. Švantner: Malka

J. Smrek, E. B. Lukáč : Výber z tvorby

J. Kostra, P. Horov, A. Plávka: Výber z tvorby

V. Mináč: Výber z poviedkovej tvorby

F. Hečko: Červené víno

L. Mňačko: Smrť sa volá Engelchen

R. Jašík: Námestie svätej Alžbety

A. Bednár: Sklený vrch, Kolíska

P. Jaroš: Tisícročná včela, výber z poviedkovej tvorby

D. Mitana: Patagónia, výber z poviedkovej tvorby

V. Šikula: Liesky

I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva

Š. Králik: Posledná prekážka

I. Karvaš: Polnočná omša

Svetová literatúra

1. Staroveká literatúra – charakteristika, rozdelenie, antická literatúra, mytológia, epos-znaky, bájka

2. Humanistická a renesančná literatúra – vznik, základné znaky, hodnoty, rozdelenie, národné literatúry – anglická, španielska, talianska- predstavitelia, prehľad tvorby

3. Klasicizmus - vysvetlenie pojmu, hlavné znaky, racionalizmus, žánre-vysoké, nízke 4. Romantizmus - charakter obdobia vzniku, z.kladný rozpor romantizmu, požiadavky na charakter lit. hrdinu, harmónia kontrastov, lit. žánre

5. Realizmus - podstata pozitivizmu, nové lit. žánre epiky-román, jeho podstata a druhy, základné znaky lit. tvorby, typický charakter postáv

6. Medzivojnová literatúra - spoločenské podmienky, charakter tvorby stratenej generácie, pohľad na svet očami mladej generácie a jej vzťah k vojne

7. Literatúra po r. 1945 – nové povojnové rozdelenie sveta, nové témy, prostredie, smery a žánre,

prehľad tvorby autorov, analýza lit. diel

Literatúra:

Homér: Ilias, Odysea

Sofokles: Antigona

Shakespeare: Hamlet, Romeo a Júlia

Molier: Lakomec

Hugo: ChrámMatky Božej v Paríži

Balzac: Otec Goriot

Remarque: Na západe nič nového

Rolland: Peter a Lucia

Hemingway: Zbohom zbraniam

Solženicyn: Jeden deň Ivana Denisoviča

Styron: Sofiina voľba

Salinger: Kto chytá v žite

Steinbeck: O myšiach a ľuďoch

Heller: Hlava XXII

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#posledná prekážka #moravsko-panónske legendy rozbor diela

Diskusia: Tematické okruhy zo slovenského jazyka a literatúry pre maturitné skúšky v škol.

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016